Az egyaránt nyugdíjba vonuló Schwab Ottíliát a Gyámhivatal és Szociális Iroda vezetőjét, és Hoffmann Mátyásnét a Kodály iskola igazgatóját köszöntötték a március 26-i képviselő-testületi ülés elején.

Az első, lejárt határidejű határozatokról szóló napirendi pont tárgyalásakor aztán egyebek mellett az hangzott el, hogy ebben a térségben havonta 2%-kal nő a munkanélküliség; az önkormányzat vállalkozói munkahelymegőrzést segítő pályázat kiírását tervezi; felszámolás indult a Sikonda Kft. ellen (egyelőre a cég fizetésképtelenségét vizsgálják); a Komlói Szociális Kht. – lapunkban már említett – ingatlan-értékesítése ügyében a város az egységes, teljes szakértői véleményt várja. Kispál László ez utóbbi téma kapcsán hevesen kifogásolta, hogy egy állandó bevételi forrással rendelkező kht. eladja az „aranytojást tojó tyúkot”.

A közelmúltbéli komlói roma megemlékezés békésen zajlott le
A közelmúltbéli komlói roma megemlékezés békésen zajlott le

Még ugyanezen napirendi pontban vita alakult ki amiatt, hogy Hegedűs István kisebbségi tanácsnok a beszámolójában azt írta: „Tatárszentgyörgyön vett részt a rasszizmus áldozatainak temetésén”. Több képviselő is azt kérte számon, hogy ez nem felelős nyilatkozat, hiszen még nincs hivatalos álláspont arról, hogy kik, és hogy rasszista indíttatásból követték-e el az emberéleteket is követelő bűncselekményt. Hegedűs István a közelmúltbéli sorozatos, romákat ért atrocitásokról beszélt, ugyanakkor rámutatott, hogy a komlói megemlékezés is bizonyította, hogy még az elkeseredett cigány emberek is tudnak fegyelmezettek lenni, noha Magyarországon még soha ilyen feszültség, gyűlölet nem volt többség és kisebbség között. Dr. Szakács László alpolgármester végül arra emlékeztetett: Komlón nincs ilyen probléma, itt a békés egymás mellett élést még senki sem bontotta meg.

A nem költségvetési szervek támogatása című napirendi pontban elhangzott: az idei városi pályázatra 54 kérelem érkezett be, melyek között a rendelkezésre álló összeg felosztására a testület munkacsoportja tett javaslatot. Az előterjesztés annyival kiegészült, hogy a Komló Városért Alapítvány 800 ezer forintos támogatási igényét 970 ezerre növelték, hogy amely szervezetek nem tudtak pályázatot benyújtani a rendezvényeik támogatására, illetve nem voltak jogosultak támogatásra – nem bejegyzett szervezetek -, pályázhassanak ehhez az alapítványhoz.

A téma – néhol ismételten erősebb vitává fajult – megtárgyalásakor Polics József a többi közt az egyes városrészekben a részönkormányzatok mellett működő szervezetek (Körtvélyesért Egyesület, Mecsekjánosiért Egyesület) támogatását kifogásolta, melyre válaszként Reszelőné Cser Sarolta – úgy mint a Mecsekjánosiért Egyesület elnöke – ismertette a szervezet aktív tevékenységét. Rendeki Ágoston a szocialista frakció azon – később elfogadott – javaslatát ismertette, hogy a testület a KBSK részére azzal biztosítja a támogatást, hogy a fennálló tartozások rendezése céljából különmegállapodást kell kötni; Kispál László pedig hangsúlyozta: olyan koncepcióra van szükség, amely segíti, hogy a sportkör legalább alapszinten működni tudjon. Szarka Elemér arra hívta fel a figyelmet, hogy a civil szervezetek többségének se helyisége, se eszköze, se javadalmazása nincs; Folkner Károly pedig jelezte: aránytalanul soknak tartja a Komló Városért Alapítványnak beállított támogatási összeget.

Nem sokkal később aztán jóváhagyta a testület az önkormányzat idei évi közfoglalkoztatási tervét, amely különböző munkakörökben (a takarítótól a szociális kisegítőn át a koordinátorig) összesen 780 embert érint. Az országos program célja az, hogy a dolgozni képes, de tartósan munka nélkül élőket ösztönözze és rendszeres munkajövedelemhez segítse. Ennek kapcsán Rendeki Ágoston arról is beszélt, hogy nemcsak hasznos, de egyben hangulatjavító intézkedésére nyílik lehetőség; Gelb Miklós rámutatott, hogy infrastruktúrát is kellene teremteni a foglalkoztatáshoz; dr. Szakács László alpolgármester erre fel arról tájékoztatta a képviselőket, hogy később eszközökre is lehet majd pályázni.

A hátralévő napirendi pontokban a testület egyetértett azzal, hogy csatlakozzon a város az integrált oktatási központ kialakítása című pályázathoz kapcsolódó társulási megállapodáshoz; pályázat kiírásáról döntöttek a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda igazgatói álláshelyére; rábólintottak a Magyarszék külterületi volt szennyvíztisztító értékesítésére; majd pedig előbb elfogadták a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2008. évi beszámolóját, s a lemondott kuratóriumi elnök Halász Jenő helyére Fülöp Zoltánt szavazták meg.

Az Egyebekben Jégl Zoltán alpolgármester elmondta, hogy uniós pályázaton pénzt nyert Komló a május eleji Déli Kapu Örökség Fesztivál megtartására, valamint hogy kéthetes, széleskörű környezetvédő akciót szerveznek a városban a Föld Napjához (április 22.) kapcsolódóan. Végül egyöntetűen támogatták a képviselők, hogy a közeljövőben – az összehangolt együttgondolkodást segítendő – politikai vitanapot tartson a testület.