Nyugodt szívvel nevezhetjük hiánypótlónak azt a programot, melynek keretében Komlón kívül a kistérség további három településén segítik komplex módon a hátrányos helyzetű családokat. Az egy évig tartó programban 20 család, 80 gyermek vehet részt.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata sikeresen pályázott európai uniós támogatásra. Az elnyert 19 millió forint lehetőséget ad a térség hátrányos helyzetű családjainak – rendszer szemléletű – megsegítésére. A tevékenység négy települést érint: az év első felében Komlót és Hosszúhetényt, a másodikban pedig Magyarszéket és Szászvárt.

Huckné Schmeller Enikő a szolgálat vezetője  a részletekről a következőket mondta: – Programunk igen széleskörű, s a különböző szakterületeken tapasztalt szakemberekkel dolgozunk együtt, így próbálva  minél hatékonyabbá tenni a problémakezelést. A szakemberek felkészültségét segíti a Megújulás Családterápiás Intézet munkatársai által tartott mentálhigiénés tréning, továbbá a havonkénti konzultáció is.

A program elsődleges célja a szociális, anyagi problémákkal küzdő családok megsegítése, a szocializációs hátrányok leküzdése, az önazonosság, öntudat, kommunikációs készségek fejlesztése, az önérvényesülés javítása, valamint hogy a programban részt vevő gyerekek nagy része visszakerüljön az oktatási rendszerbe. A szakemberek szerint ehhez fontos a szülői felelősség erősítése, a szülők a munka világában elfoglalt helyének tisztázása. Emellett a megelőzésre is hangsúlyt fektetnek a munkában.

– Céljaink elérése érdekében a gyerekekkel hetente kétszer két órában foglalkozunk – egy készségfejlesztő csoportfoglalkozás és egy csoportterápia keretében. Ezenkívül  próbálunk minél több hétvégi programot szervezni a számukra, és olyan tevékenységeket bemutatni, amelyek a hasznos időtöltést segítik elő. A nyárra aztán olyan tábort tervezünk, amely nemcsak a programban részt vevő gyermekeknek szól, hanem a szüleiknek is – tette  hozzá Huckné Schmeller Enikő, majd így folytatta: – A családterapeuták pedig hetente foglalkoznak a szülőkkel, illetve az egész családdal, hiszen a problémák általában a családon belül gyökereznek.

A szakember végül elmondta azt is, hogy több helyi szervezettel és intézménnyel (Belső Tűz Egyesület, KIES, munkaügyi központ stb.) felvették a kapcsolatot a program sikere érdekében. Ami pedig a résztvevőket illeti, fontos, hogy a különböző fejlesztő, terápiás tevékenységek, szabadidős és tehetséggondozó programok számukra teljesen ingyenesek, ami nagy segítség a gondokkal küzdő családoknak, mivel a szakemberek igénybevétele egyébként nagyon költséges, sőt a kisebb településeken nehezen, vagy egyáltalán nem is valósítható meg.