A Baranyai Emberekért Szövetség 2005-ben alapította a “Pro Humanitate-Baranya Díjat”, melyet minden évben március 15-höz kötődve, a nemzeti ünnep alkalmából adnak át azoknak a baranyai személyiségeknek, akik emberségben példát mutattak, munkájukkal elismerést szereztek. A Szövetség évente öt díjat ad át, melyek közül idén az egyiket – Komlóról elsőként – Páll Lajos vehette át. Március 14-én a pécsi Művészetek Házában Bokor Béla a szövetség elnöke nyújtotta át neki.

Páll Lajos Magyaregregyen született diákból lett komlói tanáremberré, a kultúráért és közművelődésért dolgozó diplomás népművelővé. A komlói közéletben évtizedekig aktív szerepet vállalt, számos civil szervezet életre hívását kezdeményezte; gyakorta vállalt alapító, vezető szerepet. Hogy jól végezte munkáját, jelzi, hogy háromszor kapta meg a “Szocialista kultúráért” miniszteri kitüntetést, kétszer a Baranya Megyei Közoktatási és Közművelődési Díjat, tulajdonosa a Munka Érdemrend bronzfokozata, az Ifjúságért, a Békéért, Baranyáért, Komló Városért kitüntetéseknek. 2001-ben Magyaregregy, 2003-ban Komló díszpolgára lett. A sok elismerés után önmagát adja a kérdés: mit jelent számára ez az újabb díj?

– Mindig a legutolsó a legkedvesebb – mondja tréfásan Páll Lajos. – Meglepetés volt, mivel az utóbbi években fokozatosan átadtam többek között a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnöki, a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség ügyvezető elnöki, a Magyar Népművelők Egyesülete B.M. Szervezetének titkári, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítványának elnöki, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából tíz évig végzett közművelődési szakértői posztomat arra alkalmas személyeknek. Azóta is biztosítom az igényelt segítséget, de már kevesebbet tevékenykedem a közéletben.

Otthon is mindig akad munka - mondja Páll Lajos (Fotó: Péter Szabó Zoltán)
Otthon is mindig akad munka - mondja Páll Lajos (Fotó: Péter Szabó Zoltán)

– Persze most sem unatkozom – folytatja -, hiszen a Magyaregregyi Baráti Kör ügyvezető elnökeként, a Mecsekfaluért Alapítvány elnökeként, a Határon Túli Magyarságért Alapítvány és a Komló Városért Alapítvány kuratóriumi tagjaként bőven vannak teendőim. No és a sok-sok publikáció, a Komlói monográfia II. szerzőtársaként végzett tevékenység, a Magyaregregy vonzásában című, valamint a Mecsekfalut minden oldaláról bemutató négy honismereti, helytörténeti könyv megszületéséhez végzett kutatás és megírásuk is sok, számomra kedves időtöltést jelentett. Úgy gondolom, többek között ezek a – remélem, maradandó – helytörténeti munkák befolyásolhatták a döntéshozókat, hogy rám is gondoltak.

A kitüntetett azt mondja, a közművelődési aktivitását édesapjától örökölte, a kultúrához való kötődését pedig egykori egregyi tanárai alapozták meg. Nekünk többieknek pedig Páll Lajos már eddig is tartalmas életútjának további része is tartogat még értékeket, de hogy milyet, az még titok – mondja Páll Lajos mosolyogva. Kíváncsian és szeretettel várjuk!