A nyár közepén tartott rendkívüli ülést a komlói képviselő-testület. A honatyák pályázatok indításáról, szociális földprogramról és – többek között – a közvilágítás korszerűsítéséről döntöttek. Állást foglalt a testület a távhő árával kapcsolatban. Véleményük szerint csak az elfogadható, ha a hőszolgáltatás ára legfeljebb az infláció mértékével emelkedik.  

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak beszámolóit követően a testület első napirendként szociális földprogram indításáról döntött. A szociális földprogrammal az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő családok helyzetén kívánnak segíteni. A szociális földprogramhoz szükséges eszközök, kellékek és anyagok költségeinek fedezetére, továbbá az illetékes munkaügyi központnál ugyanezzel a céllal 20 fő 3 hónapos foglalkoztatására az önkormányzat pályázati forrásokat kíván mozgósítani.

A képviselő-testület döntése értelmében Komló Város Önkormányzata részt vesz a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznú Egyesület megalapításában, amelynek Komló mellett többek között Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Mánfa, Magyarszék és Mecsekpölöske önkormányzata is alapító tagja.

Pályázat benyújtásáról határozott a képviselő-testület az intézmények napelemes energetikai korszerűsítésre vonatkozóan. Ennek keretében tizenhét komlói intézmény – iskolák, óvodák, a könyvtár, Polgármesteri Hivatal, Városgondnokság, a színház és a Pihenőpark épülete korszerűsödhet, melynek eredményeként jelentős energia-megtakarítás érhető el.

Korszerűsödnek a város elavult, alacsony hatásfokú közvilágítási lámpatestei. A döntés a város 2253 darab lámpatestéből 1041-et érint. A felújításnak köszönhetően évente 10, 2 millió forintos megtakarítás érhető el.

A testület – összhangban a városvezetés foglalkoztatást elősegítő törekvéseivel – négy vállalkozás munkahelyteremtő támogatásának kérelmére is igent mondott.

A testület foglalkozott a távhő-szolgáltatásról hatályba lépett módosítással. Ennek értelmében változott a képviselő-testület árhatósági jogköre. A távhő szolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a  távhő-szolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját legmagasabb hatósági árként, ezentúl az energiapolitikáért felelős miniszter állapítja meg rendeletében.

A képviselő-testület álláspontja szerint különböző jogcímeken olyan mértékű támogatást kell kapnia a távhő-szolgáltatónak, aminek következtében a jelenlegi árak legfeljebb az infláció mértékével emelkednek, tekintettel arra, hogy sem a lakossági, sem a közületi fogyasztók az ezt meghaladó terheket nem képesek elviselni.