Polics Józsefet, térségünk országgyűlési képviselője is részt vesz annak a tárcaközi bizottságnak a munkájában, mely a tömegközlekedés országos helyzetét, annak finanszírozását vizsgálja. Legutóbbi ülésükön többek között kiderült, Komló közel 17 milliós forrásra számíthat.

17 millió forintos kormányzati támogatást kap Komló még ebben az évben, a veszteségesen működő helyi tömegközlekedése gondjainak enyhítésére – derült ki annak a tárcaközi bizottságnak az ülésén, amelynek munkájában Polics József országgyűlési képviselő is részt vesz.

A honatya elmondta, hogy a bizottság munkája két fontos területet érintett. Egyrészt javaslatot tesz a támogatások odaítélésére, másrészt iránymutatást ad a minisztérium felé a struktúra átalakítására. Az érdekek ütköztetése során kifejtett véleménye szerint – egybehangzóan a vidéki települések képviselőinek véleményével – a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a tömegközlekedésre szánt 35 milliárd forintból mindössze 3 milliárd kerül a vidéki településekhez, a fennmaradó jóval nagyobb hányad a BKV támogatására megy.

A bizottsági ülésen Polics József, mint országgyűlési képviselő, a megyejogú városok küldötteként Győr alpolgármestere, illetve a kistelepülések képviseletében Boda polgármestere is egységesen lépett fel az aránytalanság ellen. Egyben javaslatot tettek a minisztérium képviselőjének, hogy a 2010-es költségvetés koncepciójának kidolgozásakor vegyék figyelembe a vidéki települések határozott igényét a többletforrásokra.  

 

Tudvalévő, hogy városunkban is veszteségesen működik a helyi tömegközlekedés. Ennek egyik oka, hogy kevesebben veszik igénybe a szolgáltatást, emellett a járatok sem azokon az útvonalakon közlekednek, mint amire valós igény lenne. Ugyanakkor Polics József városvezető rámutatott, hogy a világon sehol nem működik helyi tömegközlekedés állami támogatás nélkül, így azt nálunk sem lehet bérlet- és jegy-árbevételből finanszírozni.

Polics József hangsúlyozta, hogy január1-jétől Komlón, az igényekhez közelítő, de fenntartható tömegközlekedést kívánnak megvalósítani, melynek kialakításánál társadalmi egyeztetés keretében szeretnék kikérni a lakosság véleményét.