Június 23-án tartotta a nyári szünet előtti utolsó ülését Komló Város Önkormányzati-testülete. A grémium közel háromórás ülésén 33 napirendi pontot tárgyalt.

 A testület többek között megvitatta a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.

Ebben talán legfontosabbak, a nemdohányzók védelmében hozott rendelkezések. Így több más településhez hasonlóan, nem szabad majd dohányozni a közterületi játszótereken és a játszóterek, egészségügyi-, nevelési-közoktatási- közintézmények területén és azok külső határvonalától számított 10 méteres távolságon belül, illetve a buszmegállók körzetében. A rendelet szabályozza a városközpont közterületein a zöldség-gyümölcs, illetőleg fenyőfa árusításával kapcsolatos tevékenységet, valamint a hirdetések elhelyezésével, illetve a forgalomból kivont gépjárművekkel összefüggő kérdéseket is.

 A képviselő-testület betekintett a szociális feladatok már zajló átszervezésébe. Mint ismert, a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. által ellátott időskorúak bentlakásos ellátása, családok átmeneti otthona, valamint az albérlők háza feladatai 2011. október 1-től a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásába kerülnek át. A testület megfogalmazta, hogy az ellátottakkal kötött megállapodásokat változatlan feltételekkel teljesíteni kell, ezzel kapcsolatosan Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállalt.

 Megszületett Komló Város Gyermek- és ifjúsági Koncepciója. A koncepció középtávra szóló (2012-2018) célokat fogalmazott meg a komlói fiatalokat érintő kérdésekben, különös tekintettel a fiatalok oktatására, a foglalkoztatásra, a kreativitásra és a vállalkozói készségre, a társadalmi befogadásra, az egészségre és a sportra, a civil részvételre és az önkéntes munkára.

 Szinte örökzöld témaként, a honatyák foglalkoztak a helyi közlekedést érintő anomáliákkal.   

Mint a közelmúltban kiderült, a mintegy 100 milliós vesztesége miatt kihátrálna a Pannon Volán Zrt. Komló városával kötött, 2015. december 31-ig szóló a megállapodásból. Időközben központi egyeztetések kezdődtek el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel a helyi közlekedés – az ország több települését hasonló helyzetbe hozó – alulfinanszírozásáról. Komló Város Önkormányzata jelen költségvetési helyzetében egyéb saját forrásból nem képes a szolgáltató vesztéségét csökkenteni, így az egy új komlói közlekedési struktúra kialakítását kezdeményezi. Addig is egyes vonalakon járatmódosítás lép életbe, így a 8-as és 8/A-s járatoknál meglévő átfedés megszüntetésével, 14 db 8-as járat kivonását kezdeményezi a komlói állomásvezető, ami a munkanapokon 8.30 és 17.20 órák közötti időszakot érinti.

 Érvek, ellenérvek felsorakoztatása mellett a testület döntött a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezéséről. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010-ben határozott arról, hogy a Szilvási Bölcsőde intézményegységét a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásába adja. Az átadással egy időben a Baranya Megyei Önkormányzat a Komló, Damjanich u. 25. szám alatti bölcsőde és családi napközi intézményét átadta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére. A két egységből megalapításra került a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi. A bölcsőde és a családi napközi kihasználtsága 2010. második félévben és 2011. első negyedévében kedvezőtlenül alakult. Komló város a tavalyi évben 19 millió forinttal járult hozzá az intézmény működéséhez, emellett – a tervezettnél kevesebb gyermek miatt – a normatív támogatásból további 6 millió forintot kellett visszafizetni az államnak.

A testület az átszervezéssel kapcsolatos három alternatíva közül azt fogadta el, amelyben a Damjanich utcai telephely megszüntetését indítványozza. A Szilvási Bölcsődében szeptembertől 5 csoportszobában kerül ellátásra a bölcsődei feladat. Mivel a beíratási adatok ismeretében 2011. szeptember hónaptól 68 férőhelyre 44 bölcsődés gyermek várható, így további 24 gyermek ellátása biztosítható. A családi napközi nem kerül megszervezésre. Az intézkedéssel az engedélyezett álláshelyek száma a jelenlegi 25 főről 17 főre csökken. 

A képviselő-testület, a korábbi igazgatót, Király Istvánnét bízta meg 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre a Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatói teendőinek ellátásával. 

Képviselő-testület a Nemzeti Összetartozás jegyében elhatározta, hogy az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot követően hazánktól elcsatolt területeken élő honfitársainkkal való összetartozás kinyilvánítására emlékművet kíván állítani. Ennek érdekében, az emlékmű koncepciótervének elkészítésére kéri fel régiónkban tevékenykedő alkotóművészeket.

 A képviselők zárt ülésen tettek javaslatot a 2011. évi városi kitüntetésekre.