Komlón 2005 óta működik adósságkezelési szolgáltatás, melynek keretében az önkormányzat azoknak segít, akik közüzemi adósságot halmoztak fel. Az összes adósság rendezésére kiutalt összeg majdnem 10 millió forintot ért el tavaly.

 Komlón a 2005 óta működő adósságkezelési szolgáltatás iránt egyre nagyobb igény mutatkozik: az igénylők száma hat éve még mindössze kilenc volt, tavaly már ötvenketten nyújtottak be igénylést, az előzetes együttműködést kötők száma pedig harmincról 135-re bővült. Az önkormányzati intézményeknek, gazdasági társaságoknak a kintlévősége együtt növekedett a válsággal: 2006-ban a mintegy négyszázmilliós összeg 2008-ig hatszázmillió forint fölé nőtt. 2010-re olyan mértékben megugrott, hogy a 800 millió forintot is megközelítette.

 Az adósságkezelési központ adatai szerint a munkanélküliség, az eladósodás egyre több ember fizetésképtelenségét eredményezi, így gyakorlatilag egyre több ember számára az adósságkezelés jelenti az egyetlen kiutat a teljes eladósodásból. 2010-ben azonban az éves forgalomhoz képest az előzetes együttműködők és javaslatok száma jóval alacsonyabb, mivel sokan kiszorulnak a támogatás rendszeréből. A szakemberek szerint Komló sajátosságaiból adódott mindez, hiszen a rendeletben meghatározott lakásnagyság eltért a Komlón megszokott lakásokétól (pl. akik egy kétszobás lakásban éltek 56 m2–en, már nem jogosultak a támogatásra a rendeletben foglalt 55 m2-es limit miatt). 

Komlón ezért, hogy ezeket a visszásságokat kiküszöbölje, az önkormányzat idén tavasszal rendeletben változtatta meg ezt a limitet, hogy a helyi sajátosságokat is érvényre juttathassák. A jogosultsági feltételek közül az egyedül élők tekintetében a jövedelemhatár 240%-ról 300%-ra emelkedett, a támogatással érintett lakás nagysága pedig 1-2 fő esetén 55 m2 helyett a 60 m2-t, 3 fő esetén pedig 65 m2 helyett a 70 m2-t, családi házban élők esetén a 100 m2 helyett a 120 m2-t nem haladja meg. 

– Meggyőződésem, hogy sok bajba jutott emberen tudunk segíteni – mondta Polics József polgármester. – A lehetőség adott, így bízunk benne, hogy minden rászoruló élni fog vele; igyekszünk mindent megtenni, hogy ezekben a nehéz időkben segítséget nyújtsunk.

 Az adósságkezelési szolgáltatásról 

Az 1993. évi III törvény alapján, az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a szociálisan rászorult személyt,

  • akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot,
  • és akinek fennálló tartozása legalább hat havi,
  • vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,

továbbá,

  • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint,
  • aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik,

feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.