Március 31-én tartotta soron következő ülését Komló Város Képviselő-testülete.

Az ülés elején került sor a város oktatási intézményeit érintő informatikai beruházás szerződésének aláírására.

Ezt követően Notheisz Attila személyében új kültag került megválasztásra, a leköszönő Dibuz Ákos helyett a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságban.

Az ülésen elfogadásra került Komló 2011-2014 közötti időszakának gazdasági programja, melynek legfőbb célkitűzései között a gazdaság élénkítése, a foglalkoztatás bővítése a város működőképességének biztosítása, Infrastruktúra-fejlesztés, továbbá a város lakosságmegtartó képességének növelése és az idegenforgalom fejlesztése szerepel.

A költségvetéssel kapcsolatos intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban a testület egyöntetűen köszönetét fejezte ki az intézményeknek a konstruktív együttműködésért. A képviselő-testület a döntéseknél figyelembe vette azon intézményi javaslatokat, melyekkel az intézmények feladat-ellátásuk racionalizálásával, dologi kiadásaik csökkentésével, illetve bevételeik növelésével teljesítették az elvárt megtakarításokat. 

Hosszas vita után került elfogadásra a nem köteles feladatok átadásáról szóló napirend. A döntés értelmében az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetését a Baranya Megyei Önkormányzat veszi át, a meglévő intézményi struktúra megtartásával. 

Az idős korúakat ellátó szociális intézményekre vonatkozó döntés alapján a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az evangélikus egyházzal, illetve a Baranya Megyei Önkormányzattal a feladat átadásával kapcsolatban.

A komlói kórház jövőjének biztosítását a kormány által, a Semmelweis-terv finanszírozásával – a komlói, a siklósi, a mohácsi kórházak és a pécsi klinika integrációjával létrejövő megyei fenntartású egységen belül – képzeli el a városvezetés. 

Tárgyalta a testület a nem költségvetési szervek idei támogatásáról szóló előterjesztést. A számok tükrében elmondható, hogy a nehéz helyzetben lévő önkormányzat szűkös költségvetési kerete miatt az idén kevesebb pénzből gazdálkodhatnak a  civil szervezetek és a komlói alapítványok is.

Zárt ülésen döntött a testület személyi kérdésekkel kapcsolatban. Vida János, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a VG. Zrt távozó vezetője helyét az erőmű esetében a komlói származású, de eddig Budapesten tevékenykedő Mayerhoff Attila veszi át, míg a Városgazdálkodási Zrt. vezetői székében Folkner Károly váltja a továbbiakban Pécsett tevékenykedő szakembert.

A testületi ülésen született döntésekkel, a képviselői véleményekkel a következőkben részletesen foglalkozunk.