A Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelete (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az alábbi központi és helyi szabályok bevezetéséről tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

2020. november 11. napjától:

  • A Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ, valamint a Komló Város Önkormányzat József Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmények látogatása és e helyszíneken való tartózkodása– az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos.
  • A Komló Városi Sportközpont, a KBSK, valamint a Szilvási városrészben található zárható, elkerített, labdajátékok céljára használható rekortán borítású sportpálya külső látogatók számára zárva tart. A KRESZ park és a futópálya a központi előírások szigorú betartásával, egyéni sporttevékenység gyakorlása céljából továbbra is látogathatóak.
  • A vendéglátó üzletek (étterem, kocsma, cukrászda) zárva tartanak. Éttermekben és cukrászdákban az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, ott kizárólag az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az  ehhez szükséges időtartamig megengedett a tartózkodás.
  • A köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzáján kizárólag a  nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki.

A maszkviselési szabályok:

A Korm. rendelet alapján a maszkviselésre vonatkozóan az alábbi szabályok alkalmazandóak:

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön,

b) a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,

c) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,

d) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,

e) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott

ea) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

eb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

f) ügyfélfogadási időben

fa) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

fb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett,

az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá

fc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

g) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

h) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben

(a továbbiakban: vendéglátó üzlet)

ha) történő munkavégzés során,

hb) vendégként

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt:maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni.

Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A szociális intézményben

a) az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,

b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint maszkot kell viselniük, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Fentieken kívül Komló város területén kötelező, az alábbi helyeken orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje:

  • a működő közintézmények, elsősorban a köznevelési, szociális, valamint ügyfélfogadást bonyolító intézmények főbejáratától számított 50 m-en belüli távolságban,
  • nagyáruházak (Tesco, Lidl, Penny, Spar,) parkolóiban, valamint a Piac-és vásárcsarnok teljes területén és az ahhoz tartozó parkolók területén,
  • a Berek utcára csatlakozó parkoló és a Berek udvar területén, az Eszperantó téri parkoló, a Tröszt épület előtti és a Tröszt utcából megközelíthető kavicsos parkoló, valamint Sportközpont mögött a Bem utcára csatlakozó parkoló területén, továbbá
  • a Petőfi tér és a Zrínyi tér teljes területén.

Azon közterületeken, mely jelen hirdetményben nem kerültek rögzítésre a maszk viselése nem kötelező.

A város területén működő kutyafuttatók nyitva tartása nem módosult, azok a kijárási tilalommal nem érintett időszakban továbbra is látogathatóak.  

Rendezvényekre vonatkozó rendelkezések:

A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.

A házasságkötésnél kizárólag

a) a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető,

b) a házasulók,

c) a házasulók tanúi,

d) a házasulók szülei, nagyszülei,

e) a házasulók testvérei és

f) a házasulók gyermekei

lehetnek jelen.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a jelen hirdetményben meghatározott – és a Korm.rendeletben, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített – védelmi intézkedések betartását a  rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. A védelmi intézkedések be nem tartása a Korm. rendelet 13. pontjában foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után.

Jelen hirdetményben közzétett rendelkezések a központi szabályokhoz igazodva, azok megváltoztatásáig érvényesek. A kapcsolódó változásokról tájékoztatjuk Önöket!

Továbbra is kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy türelmesen és felelősségteljesen járjanak el ebben az időszakban. Kövessék a központi szervek, a hatóságok és a helyi szervek jelen hirdetményben rögzített szabályait saját maguk és társaik egészségének megőrzése és védelme érdekében.  

Megértésüket tisztelettel megköszönöm, vigyázzunk egymásra!

Komló, 2020. november 11.

Tisztelettel:

Polics József s.k.
polgármester