Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a rendkívüli járványveszély miatt kihirdetett veszélyhelyzet okán a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 2020. november 11. (szerda) napjától határozatlan ideig

a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Megkérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hivatali ügyintézést a személyes megjelenés elkerülésével, kizárólag az alábbi elérhetőségek igénybevételével intézzék.

Személyes ügyintézést halaszthatatlan esetekben kizárólag szociális- és anyakönyvvezetői ügyekben biztosítunk.

Az anyakönyvvezetőkhöz az alábbi elérhetőségeken időpontot kell egyeztetni.

Szociális ügyek: A halaszthatatlan, soron kívül intézendő szociális ügyek elintézhetők telefonon keresztül vagy személyesen hétfő és szerdai napokon 8.00-16.00 óra között kizárólag a hivatal portaszolgálatán keresztül.

Szociális ügyekben elérhetőség: +36-30/452-83-41, 06-72/584-000; fritsine@komlo.hu

Hatósági és adóügyek:

Anyakönyvi ügyek: +36-30/566-0664; feketeildiko@komlo.hu; boronyakeva@komlo.hu

Önkormányzati lakáscélú támogatások: +36-30/566-7854, faragoneandrea@komlo.hu

Hagyatéki leltár, társasházak törvényességi felügyelete, termőföld hirdetmények, kereskedelmi- és ipari tevékenységek, szálláshelyek engedélyezése, birtokvédelem ügyintézése:

+36-30/5667854, +36-30/5661157; faragoneandrea@komlo.hu; drhermeszkatalin@komlo.hu

Közterület-használat engedélyezése, épületek rendeltetés-módosításának igazolása, egyes kutak létesítésének vagy fennmaradásának az engedélyezése, jegyzői szakhatósági közreműködések, címigazolások, jegyzői állattartási ügyek, vadkár: +36- 30/566-0117, gerst.jozsef@komlo.hu

Főépítészi egyeztetések, településképi szabályok: foepitesz@komlo.hu

Helyi iparűzési adó, vállalkozások elektronikus ügyintézése, adóigazolások: +36-30/566-2164; ipa@komlo.hu

Magánszemélyek kommunális adója (Komló, Mánfa): +36-30/566-5080; vinczene@komlo.hu

Gépjármű- és telekadó, valamint adó- és értékbizonyítvánnyal kapcsolatos egyeztetés:

+36-30/566-2632; arkiheni@komlo.hu

Építmény- és idegenforgalmi adó: +36-30/566-3826; szentesimariann@komlo.hu

Adóvégrehajtás, részletfizetés és fizetési haladék: +36-30/566-4820, +36-30/566-4874; szenczieszti@komlo.hu, vargaaniko@komlo.hu

Csoportos beszedés, adókönyvelés, internetről történő elektronikus befizetések:

+36-30/566-6081; hafneranita@komlo.hu

Egyéb adó- és hatósági ügyek: ado.ph@komlo.hu

Pénztári kifizetés: A Hivatalban a pénztári kifizetés szünetel, így a megállapított juttatások és egyéb kifizetések teljesítése ebben az időszakban banki átutalással, illetve postai úton történik.

A Hivatal nyomatékosan kéri Tisztelt Ügyfeleit, hogy halaszthatatlan ügyeiket a személyes megjelenés elkerülésével, telefonon vagy elektronikus kapcsolattartás útján intézzék. Személyes megjelenés esetén az ügyfelek a Városház téren várakozhatnak, és a hivatali portaszolgálat egyesével szólítja őket az épületbe.

A fenti ügykörökön kívül eső tárgyban központi telefonszám és e-mail cím áll rendelkezésre: +36-72/584-000 és polghiv@komlo.hu

Szíves megértésüket megköszönöm.

Tisztelettel:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző