Polics József polgármester Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklappal, valamint az önkormányzat ajándékával köszöntötte városunk 90 éves, szépkorú polgárát, Fóris Istvánt.

Az ünnepi alkalommal Polics József egy 32 évvel ezelőtti találkozást, közös munkahelyi élményeket elevenített fel. Utalt arra, hogy építészi, majd városvezetői tevékenységében nagyon sokszor ma már szépkorú polgáraink tanácsai ihlették. Köszönetet mondott az ünnepeltnek a város érdekében végzett munkáért.

A magyaregregyi gyerekkortól a mai napig barát, dr. Bihari Lajos volt komlói belgyógyász szakorvos és pécsi háziorvos elevenítette fel az életútjuk közös pillanatait és ajándéka átadásakor kiemelte a töretlen barátságukat.

Szarka Elemér, egykori komlói polgármester, alpolgármester és a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnöke is köszöntötte az ünnepeltet, kiemelve annak a város és az egyesület gyarapodásáért tett évtizedes erőfeszítéseit.

Szarka Elemér a KHVE egyik alapítóját köszöntötte

A közvetlen családtagok is szép idézetekkel és ajándékokkal lepték meg Fóris Istvánt, az édesapát, nagyapát.

Az ünnepelt ezt követően megköszönte a jelenlévők figyelmességét, felidézte élete főbb eseményeit, emlékezett az eddig eltöltött szép, de időnként nehéz időkre is.

Az alkalomból Őri Zsuzsanna és társai a Hét Domb Természetjáró Egyesület nevében köszöntötték tortával az ünnepeltet.

Fóris István Magyaregregy községben született és itt töltötte ifjú éveit is. Már fiatalkorában is érdekelte a természet, ezért első munkahelyén a Mecseki Állami Erdőgazdaságnál, mint védkerület beosztott erdészgyakornokként volt alkalmazásban. 1951-52-ben sorkatonai szolgálatot teljesített.

Leszerelése után állást ajánlottak neki a Komlói Városi Tanácson. Több munkakör ellátását követően ebben az időszakban a legfontosabb munkájának a 12 évig végzett lakásügyek intézését tartja, mint lakásügyi előadó, mert abban az időszakban épültek sorra az emeletes házak városunkban, amelyek lakásait ki kellett utalni az itt lévő és az ideérkező embereknek. Ezt a tevékenységet a bánya munkaügyi osztályával együtt végezte. Ezen munkák előtt szerepet kapott az ősközség sorházainak kisajátítási eljárása és a lakóépületek szanálása munkájában is.

A közigazgatást életpályának tekintette, ezért az előírt, több irányú szakmai végzettséget megszerezte. Az évek során a kommunális osztályról az igazgatási osztályon keresztül a titkársági osztályra került. Minden területen arra törekedett, hogy a rábízott feladatokat megpróbálja minél gyorsabban és szakszerűbben megoldani. Ma is jó szívvel gondol vissza a munkahelyi vezetőkre és munkatársakra. Szakmai munkáját a hosszú évek során elismerték. Főtanácsosi cím birtokosa lett. A város közéletében is aktívan tevékenykedett.

Még ma is tagja az 1982-ben általa is alapított és sokáig titkáraként tevékenykedő Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesületnek. Erre az időszakra tehető az emlékparkban méltó módon elhelyezett Petőfi szobor és a Kossuth Lajos utcában kialakított Kossuth emlékhely létesítése.

Ezen kívül hosszú éveken keresztül aktív tagja volt a természethez és az egészséges életmódhoz kapcsolódó Hét Domb Természetjáró Egyesületnek. Nagyon sok túrán részt vett és jó kapcsolatot alakított ki az egyesület tagjaival.

Mindig fontosnak tartotta a Magyarországon és azon kívül élők történelmének, kultúrájának megismerését, megismertetését. Ezért a mai napig tagja a Komlói Országjáró Barátok Körének. A szervezett utazásokon örömmel vesz részt.

Fóris István életkorának megfelelő egészségnek örvend. Önállóan végzi napi ügyeinek intézését ez mellett érdeklik a világ történései és a város település fejlesztési eseményei.

Szükség esetén természetesen fia, menye és két leányunokája segítségét is elfogadja. Ők napi kapcsolatot tartanak vele telefonon és személyesen is. Szomorúan mondta el, hogy sajnos 2010-ben a sors elszólította mellőle feleségét, Irénkét, aki hosszú éveken keresztül családszerető életet élt.