Testületi határozat szükséges a Gorkij utca átnevezéséhez. A névváltozásról október végén dönthet a komlói képviselő-testület. Az előzetes egyeztetések szerint az orosz íróról elkeresztelt utca a helytörténész, kiváló tanár és író, Kiss József nevét venné fel.

A 2013-ban hatályba lépett törvénnyel összhangban a komlói önkormányzat folytatja a korábban elkezdett folyamatot, aminek előzményeként a Sallai, a Fürst, a Ságvári utca neve változott meg. Korábban is volt ilyenre példa: többek között a Majakovszkij (ma Nagy László utca), a Tanácsköztársaság (ma Köztársaság utca) nevek is szerepeltek az utcanévsorban, amelyek már hosszú ideje más néven vésődnek be a köztudatba.

 Az utcanévváltozás a lakosokat és az ott bejelentett vállalkozásokat is érinti, mivel a hivatalos okmányokon, igazolványokon, elérhetőségekben is az új utcanév szerepel majd.

A Gorkij utca átnevezésével kapcsolatos tudnivalókról az önkormányzat tájékoztatót adott ki.

TÁJÉKOZTATÓ

a Gorkij utca átnevezésével kapcsolatos tudnivalókról

A közterület elnevezés változása miatt szükséges személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványok (lakcímkártyák) cseréjét a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatala térítésmentesen, kérelem benyújtása nélkül, hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére, a döntés hatálybalépését (2021. január 05.) követő 30 napon belül.

A cég a megváltozott székhelyének/telephelyének címét a változás bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak (a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében: a változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének /telephelyének, fióktelepének/ más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik).

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal a közterületnév-változásról szóló döntéséről hivatalból tájékoztatja a településen működő közszolgáltatókat, és szolgáltatókat, a Komlón fiókkal rendelkező pénzintézetek igazgatóságait, azonban előfordulhat, hogy a személyes bejelentés is szükséges lesz a változásnak az adott adatbázisban való átvezetéséhez.

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a Magyar Posta Zrt-t is, hogy a korábbi címre érkező küldemények kézbesítése is fennakadás nélkül történjen.

A közterület nevének módosítása során az ingatlanok adatváltozásait a Központi Címregiszterben (KCR) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal átvezeti, ez a Földhivatali nyilvántartásban is automatikusan módosításra kerül.