Az aradi vértanúkra, az 1948/49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek városi ünnepségen Komlón.

A 48-as téri kopjafánál lezajlott rendezvényen a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola 5. évfolyamos diákjai emlékeztek a 171 évvel ezelőtti megtorlásra, Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly, Batthyány Lajos alakjára és a névtelen hősökre.

Ünnepi beszédet – a megbetegedett Pabian Ádám, a Kodály iskola tanárának gondolatait tolmácsolva – Korbuly István, a Közösségek Háza munkatársa mondott. Általa Pabián tanár úr meggyőződésének adott hangot, hogy október 6-án szerte a világban a magyar közösségek megemlékeznek azokról, akik életüket adták a szabadságért.

1849. október 6-a gyásznap a magyarság számára, melyen Damjanich János így fohászkodott a gondviseléshez. „Oltalmazd meg mindenható az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsd az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársaink iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Áldd meg Aradot, áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot.”

Az ünnepség zárásaként a város közéleti szereplői és magánszemélyek – hőseinkre emlékezve – koszorúkat helyeztek el a 48-as téri kopjafa talapzatánál. Az ünnepség a Szózat és Székely himnuszt hangjaival zárult.