Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Komlóiak!

Ismét egy gyertyával többet gyújthatunk meg városunk születésnapi tortáján. 69 évvel ezelőtt, az akkor alig több mint 5 ezer lakost számláló város rohamos fejlődésnek indult. Gombamód nőttek ki az újabbnál újabb városrészek. Az ország különböző szegletéről sereglettek ide az emberek, s váltak az évtizedek alatt igazi komlóiakká. Ettől lett városunk sokszínű. Egymás mellett békességben éltek az alföldiek és a hegyi emberek, az őslakosok és a betelepültek. A szén így nemcsak a városi rangot adta Komlónak, hanem összekovácsolta az itt élőket.

Joggal mondhatjuk, különleges város a miénk. Nemcsak azért, mert hét dombra épült, hanem azért mert a komlóiak összetartásának köszönhetően képes volt a legnehezebb időszakokat is túlélni.   

Moldova György annak idején ekként tette fel a nagy kérdést: „De mi lesz, „ha egyszer meginog a szénbányák fekete bástyája?”

Jól tudjuk, Komlót, az emberi szervezetet legjobban kizsaroló, de ugyanakkor a helytállás legmagasabb fokát jelentő, az elemekkel gyürkőző hősiesség jelképévé váló bányászat tette naggyá. Mi, komlóiak megadtuk a választ a feltett kérdésre, hisz itt vagyunk. Hős bányászaink  megvívták a csatát a föld mélyén, mi pedig a felszínen küzdünk nap mint nap. Kitartásunkat tőlük örököltük, küzdelmükből erőt merítve tesszük a dolgunkat.

A legnehezebb időszakban sem csüggedtünk, nem adtuk fel. Itt maradtunk, mertünk nagyokat álmodni, s nekiláttunk álmaink megvalósításának!

Felelősséggel tartozunk azért, hogy Komló fényét megőrizzük!

Tisztelt Ünneplők!

Városvezetőként vallom: nagy hiba, ha csak a túlélés vezérel bennünket. Mi sohasem a túlélésre játszottunk, attól sokkal többet akartunk! A közösségért érzett felelősségtől vezérelve kerestük kitörési pontjainkat, találtunk rá új utakra, melyek a reménytelenség helyett a reményt, a megmaradást hozták.

Tavaly ősszel úgy nézett ki, megtörik a lendület. De nem adtam fel! Mindig is kiálltam elképzeléseim mellett, mert hittem, Komlónak van jövője, s ennek kulcsa, ha nem áll meg a fejlődés. A tervezett beruházások szükségesek a város számára.   Keserves, küzdelemmel teli időszak áll mögöttem, de ma már elmondhatom, megérte a befektetett munka, a kitartás. Egyre többen látják be, nincs fontosabb annál, hogy városunkat élhetőbbé tegyük.

Visszanézve az elmúlt egy évre, büszkén mondhatom: a beruházások évét tudhatjuk magunk mögött:

 • megújult a Munkácsy Mihály, a Bartók Béla, a Lehár Ferenc, a Széchenyi, a Mecsekfalui, a Bajcsy-Zsilinszky és a Bem utca, a Körtvélyesi gyűjtő út, a Gesztenyés-Kossuth Lajos utca, a Tisztviselőtelepi út és a Templom tér. 
 • elkészült a Határ utcai terület infrastrukturális fejlesztése
 • befejeződött a piac és a Vásárcsarnok teljes felújítása
 • új, a jelen kor kihívásainak megfelelő, de a hagyományokat is őrző köntöst kapott a Petőfi tér és környezete; a tenisz szerelmesei is kulturált körülmények között sportolhatnak
 • folytatódott a múzeum és könyvtár felújítása
 • tovább folytattuk az intézmények konyháinak, étkezőinek felújítását, korszerűsítését, az óvodai fejlesztéseket
 • új, műfüves focipályával gazdagodott a KBSK Sporttelep 
 • folytattuk a közterületi játszóeszközök fejlesztését.

Persze semmi sincs áldozatok nélkül. Az elmúlt év abban különbözött az előzőektől, hogy hitel felvételére kényszerültünk a volt fürdőépület megvásárlására és a vásárcsarnok beruházáshoz. A fejlesztésre felvett hitel összege azonban nem éri el a 150 millió forintot. A városba ugyanakkor az elmúlt években 10 milliárd nagyságrendű támogatás érkezett fejlesztéseinkre.

Tisztelt Ünneplők!

Ez az év mindenkit nagy megpróbáltatások elé állított. A családokat, a gazdasági élet szereplőit, az oktatást, az egyéneket és a közösségeket, a fiatalokat és időseket. A ma emberének történelmében biztosan megkülönböztetünk majd vírus előtti és vírus utáni időt. A járvány alapjaiban rengette meg egészségi, szociális, érzelmi és gazdasági biztonságunkat, megváltoztatta mindennapjainkat.  Büszke vagyok a városunkban működő intézmények vezetőire, dolgozóira, a hivatali munkatársakra, az egészségügyben, a szociális ellátórendszerben  és az oktatásban tevékenykedőkre, akik a lehető legnagyobb együttműködéssel oldották meg a rájuk háruló feladatokat. Köszönöm mindenkinek a fegyelmezettséget, az összefogást, a szabályok betartását! Köszönöm mindenkinek a helytállást, hogy mindennapjaikat e nehéz időben az egymásért érzett felelősség határozta meg!

Az elmúlt hónapokban rám is jóval nagyobb felelősség hárult. A város életét, jövőjét meghatározó döntéseket kellett egyedül meghoznom. Komló iránti elkötelezettségem meghatározta döntéseimet. Úgy véltem, Komlónak nincs elvesztegetni való ideje. A munkahelyek megőrzése érdekében el kellett indulnia a kivitelezéseknek!

Büszkén mondhatom, minden a terv szerint halad:

 • elvégeztük a színházban a színpad felújítását, továbbá megújult a Közösségek Háza
 • a Sportközpontban felújítottuk a vizesblokkot
 • támfalak épültek
 • ütemterv szerint zajlottak az óvodai fejlesztések
 • elindult: a buszpályaudvar átépítése   
                 a Juhász Gyula utca és a volt bánya terület
                 rehabilitációja
                 a Berek utca – Szilvási út felújítása       
                 a Fürdőépület felújítása
                 a Nagyrét utca infrastrukturális fejlesztése
 • folytatódott a szennyvízberuházás.

Épül városunk, s ez így van rendjén!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A város nemcsak kövekből áll, hanem mindabból, amit az emberek a lelkükben hordoznak. Komló nemcsak természeti kincsekben, hanem lelkekben is igen gazdag. Többször bebizonyítottuk, a bajban képesek vagyunk összefogni, kiállni egymásért.

Tartozunk magunknak, bányász hőseinknek és az utódainknak is azzal, hogy ezt a várost újra naggyá tesszük! Vannak terveink. Úgy érzem, jó úton haladunk. Köszönet a Kormány támogatásának és dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselőnknek, aki nagy aktivitással működik közre a városunkat szebbé, jobbá alakító célok megvalósítását szolgáló  plusz támogatások megszerzésben. Most is azon dolgozunk, hogy a beruházásaink kiegészítéséhez többlet kormányzati támogatásban részesüljünk.

Nagy örömmel jelentem be, hogy ez évben eddig 140 millió forint plusz forrás érkezett közterületeink fejlesztésére.

Bízom benne, hogy az idén is – a tavalyihoz hasonlóan – közel 200 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást kapunk.

Készülünk a jövőre. A kivitelezés indulására várnak nyertes pályázataink:

 • Fűtőerőmű, futófolyosó, szennyvíztelep szociális épületeinek energetikai korszerűsítése
 • Sportközpont, óvodák napelemes rendszerének kiépítése
 • 48-as tér rehabilitációja
 • körtvélyesi rekortán és görpark építése.

A következő nagy feladat a vasút nélküli belváros kialakítása. Az ehhez szükséges első lépéseket megtettük, bízunk a sikeres folytatásban. Folytatni kell az eddig megkezdett közterületi fejlesztéseket: utak, járdák, felújítását, parkolók, közösségi terek építését és a munkahelyek létesítésének elősegítését!

Komlónak nemcsak múltja volt, hanem jelene is van és hogy lesz-e jövője – az rajtunk múlik!

Elért eredményeink bizakodásra adnak okot. Városunk átfogó megújításának már most is kézzelfogható eredményei vannak, de még közel sem értünk a munkánk végére. Van még dolgunk bőven!

Köszönet vállalkozóinknak, a városi és állami intézményrendszerben dolgozóknak, közmunkásainknak, a lakosságnak, sportolóinknak, az önszerveződő közösségeknek – egyesületeinknek -, hogy igyekeznek értékekkel gazdagítani városunkat, őrizni hagyományainkat. Büszke vagyok a város gazdag civil életére, az évről évre sikeres rendezvényeinkre – kolbásztöltő, KASZT, Bányásznap, 7 domb Filmfesztivál.

Legyünk büszkék sokszínű, sokoldalú városunkra! Vigyázzunk értékeinkre! Komló a Mecsek szívében, csodás környezetben egy zöld európai város, ahol érdemes jövőt tervezni. Itt otthonra lelnek a sport, a kultúra legkülönbözőbb területeinek rajongói, a természet szerelmesei. Az önkormányzat kiemelten támogatja az otthonteremtést és a munkahelyek létrejöttét, megőrzését. Sokoldalú az intézményhálóztunk, jó a közlekedés, tiszta a környezet, vagyis minden adott, ami az életkezdéshez kell!  

Bízom abban, hogy hamarosan visszatérhetünk a régi kerékvágásba. Addig türelemre, fegyelemre és egymás iránti figyelemre kérek mindenkit!

A képzeletbeli születésnapi tortán elfújva a gyertyákat, mit is kívánhatnék mást: megbékélést, összefogást, együttdolgozást közös céljaink megvalósításáért!

Isten éltessen Komló!