„Szépítsük együtt Kenderföldet” címmel szervezett lakossági fórumot Hidegkuti Szabolcs, a terület önkormányzati képviselője. Vendége, Boldizsár Lóránt városi főkertész a Vörösmarty utca fásítási terveiről is beszélt.

A Generációk Egyesület Tanodájába meghirdetett eseményen a kenderföldi városrész zöldterületeinek rendezése és a szennyvízberuházás során kivágott fák tervszerű pótlása volt a vezető téma.

A főkertész tájékoztatójában a Vörösmarty utca fásítási terveibe adott betekintést. A feladatok között kiemelten a szennyvízberuházás nyomvonalából eltávolított fák pótlását jelölte meg, de a tervek között szerepel a korábban nem megfelelő helyre ültetett, a járdák felületén több helyütt is kárt okozó, beteg – sok esetben idegenhonos – fák cseréje is.

Kérés fogalmazódott meg a házak előtti virágos kiskertek létrehozásáról és a szennyvízberuházás területét érintő visszafüvesítésről, amire megnyugtató ígéretek hangzottak el a szakembertől. Szó esett a Vörösmarty utca végén látható „dzsumbujról”, melynek fokozatos visszaszorítása már zajlik.  Ez a bemerészkedő vaddisznók elleni védekezés hatásfokát is növelhetné.

A lakossági észrevételek mellett Hidegkuti Szabolcs vázolta a Vörösmarty és a Kazinczy utca közötti játszótér megújításának elképzeléseit. A városrész zöldfelületeinek élhetőbbé tétele jegyében a Városgondnokság és a lakosság segítségével tennék komfortosabbá a játszóteret, amit Boldizsár Lóránt főkertész is – a lehetőségekhez mérten – minden eszközzel támogat.