A Kormány úgy döntött, hogy az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet megszünteti.


A veszélyhelyzet megszüntetéséhez kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot:

A piac-és vásáresarnok működésére vonatkozó szabálvozások:
2020. június 20. napjától – tekintettel arra, hogy a vonatkozó rendelet hatályát vesztette – a 65. életévét betöltött személyek részére megállapított 10:00-12:00 óra közötti idősáv eltörlésre kerül. Ennek értelmében életkortól függetlenül bármely személy bármikor látogathatja a vásárcsarnokot és a hozzá tartozó piac területét, annak megszokott nyitvatartási idejében.

Intézmények nyitvatartási ideje:
A veszélyhelyzet megszüntetését követően
– Komló Városi Sportközpont- a férfi konditerem, uszoda kivételével – részlegesen,
– Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem,
– József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény,
– KBSK sporttelep valamennyi részlege (csarnok, és kültéri pálya)
nyitva tart, az intézmények bárki számára látogathatóak.

A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. valamennyi telephelyén, valamint a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ valamennyi telephelyén, és osztályán meghatározott látogatási tilalom hatályát vesztette, az intézmények a meghatározott rend szerint, előzetes időpont egyeztetést követően látogathatóak.

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal müködése:
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás a megszokottak szerint hétfői (8.00- 16.00 óra) és szerdai (8.00-17.30 óra) napokon történik, azonban a személyes ügyfélfogadás a szociális ügyintézés kivételével kizárólag továbbra is csak előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján lehetséges. A kézfertőtlenítés és a maszk használata az épületben továbbra is kötelező.

A zenés, táncos rendezvények megtartására vonatkozó rendelkezések:
A vonatkozó jogszabályok alapján zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlentül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől- abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

Tájékoztatom Önöket, hogy a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020.(VI. 17.) Korm. rendelet értelmében, a hatodik életévét be nem töltött kiskorú személyek kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során, a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
A 65. életévét betöltött személyek élelmiszerüzlet, drogéria, piac vagy gyógyszertár 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben történő látogatását szabályozó kormányrendelet hatályát vesztette, igy a 65. év feletti személyek részére megállapított idősáv eltörlésre került.

Továbbra is kérem Önöket, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a higiéniai szabályok betartására, a maszk viselésére, valamint a központi ajánlások által megfogalmazott másfél méteres védőtávolság betartására.

Ezúton is köszönöm a Tisztelt Lakosságnak, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a központi és a helyi szabályozásokat betartva, türelmesen és felelösségteljesen jártak el a járvány terjedésének megelőzése érdekében.

Megértésüket tisztelettel megköszönöm, vigyázzunk egymásra!

Polics József
polgármester