A veszélyhelyzet ideje alatt több változás történt a képviselő-testület felépítésében. Kispál László alpolgármesteri kinevezését követően nem töltheti be a bizottsági elnök tisztségét, őt a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság élén Jurinovits Miklós váltja. A vendéginterjúban az eddig végzett munkájáról beszél a képviselő. Forrás: P.B.

Mindkét frakció egyhangúlag elfogadta, hogy Ön lép a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság élére. Milyen szemlélettel kívánja ellátni a feladatait? 

A legfontosabb az, hogy vállalkozó- és beruházás párti vagyok! Ez az a szemlélet, amellyel eddig is dolgoztam, és amivel vezetni fogom a bizottságot. Ez nyilván abból is ered, hogy több mint 20 éves vállalkozói múlttal rendelkezem és ez idő alatt megtanultam, hogy csak olyan munkákban veszek részt, ami mögött a cégem anyagi stabilitását és a biztonságát is garantálni tudom. Éppen itt az ideje, hogy ezt a mentalitást a komlóiak szolgálatába állítsuk! Ez különösen igaz a munkahelyteremtő, -megtartó és az életminőséget javító beruházásokra is. Ezt az alapelvet kívánom a város gazdasági életében is betartani.

Önnek nincs könnyű dolga, ha azt nézzük, hogy milyen körülmények között kell megkezdenie az új tisztségéből eredő munkáját. Hogyan látja jelenleg a városi költségvetés állapotát? 

Az elmúlt pár hónapban az a rendkívüli helyzet állt elő, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt mindenről egyszemélyben a polgármester döntött. Ezzel pedig az volt a legnagyobb baj, hogy több esetben a képviselő-testületi többség akaratával szemben hozta meg döntéseit.  Így tehát joggal tehetjük fel a kérdést, hogy megteheti-e a polgármester, hogy a felhatalmazott döntéshozók ellenében olyanokról határoz, amik visszafordíthatatlanok és nem kapcsolódnak a veszélyhelyzethez?

Álláspontunk szerint a polgármester a korlátlan felhatalmazást a veszélyhelyzet kezelésére kapta, amit egyértelműen a saját akaratának érvényesítésére használt fel. Éppen ezért, az ez idő alatt meghozott döntéseit ellenőrizzük, hogy ha kell, akkor felülvizsgáljuk. 

Szemmel látható, hogy a városban több nagyberuházás is folyamatban van, mit gondol ezek megvalósíthatóságáról a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek tekintetében? 

Fontosnak tartom még egyszer leszögezni: beruházáspárti vagyok! 

A polgármester álláspontja régóta ismert a választók előtt. Minél több fejlesztést kell EU-s forrásokból megvalósítani, hiszen ezekkel Komló csak gyarapodik. Az alapállítással egyetértek, azonban ennek az álláspontnak van egy nagyon erős feltétele, mégpedig az, hogy ez csak minimálisan terhelheti a költségvetést, és így elegendő pénz fog jutni legalább a város szinten tartására (utakra, járdákra, lépcsőkre, terekre, sport- és civil támogatásokra).

Ez azért is nagyon fontos, mert a város a méretéhez képest rendkívül alacsony saját forrással rendelkezik, köszönhetően annak, hogy a kormányok magára hagyták az iparát vesztett városunk.

A másik nagy probléma, hogy a korábbi beruházások költségeit számos esetben alátervezték, valamint a műszaki tartalmakon is folyamatosan változtatni kellett. Ennek okaira természetesen vannak szakmai érvek, de azon a tényen, hogy nincs elegendő helyi forrásunk ez nem változtat, hiszen a város anyagi helyzete sajnos az évek előrehaladtával nem javult. Erre tökéletes példa a komlói piac esete, ami már a mostani testület döntéseit befolyásolta, hiszen a piacra ~70 millió Ft többletköltséget kellett kifizetnie a városnak. 

Belátható, hogy ha folytatjuk a mindenáron fejleszteni kell koncepciót úgy, hogy nem áll rendelkezésre saját forrásból erre elkülöníthető önerő, akkor ebből a kevésből még annyi sem fog jutni a városra, mint eddig. 

Pontosan ez az, amire a jelenleg futó beruházásoknál, így a buszpályaudvar kapcsán is nagyon oda kell figyelnünk. Ez az a beruházás, amelyet a városban élők érdekében minél előbb meg kell csinálni, azonban az is nagyon lényeges, hogy nem szabad hagynunk, hogy elszálljon a beruházás költsége, mert ez akár végzetes lehet a város költségvetésének.

Az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatai azok lesznek, hogy biztosítsuk a városi költségvetés stabilitását, a beruházások megfelelő ütemben való lebonyolítását túlárazások nélkül, valamint a város általános állapotának megőrzését és fejlesztését. A rendelkezésre álló keretekből nagyobb forrásokat kell biztosítani a képviselőknek, hogy a területi feladataikat elláthassák, hiszen a választók a meghirdetett helyi programjaink alapján adtak felhatalmazást a képviselőinknek.

Nagyon fontos továbbá, hogy területi képviselőként a területemen is rengeteg jogos problémát kell megoldanom, ezek szintén nem halogatható feladatok. Sokszor egyébként tényleg annyiról van szó, hogy esőzések után az utak hulladékmentesítését kérik.  A lakókkal való egyeztetéseimen eljutottunk odáig, hogy a felújítási munkálatokat (például egy balesetveszélyessé vált járdaszakaszét) a területen élők társadalmi munkában vállalják, csak az ehhez szükséges alapanyagok biztosítását kérik az Önkormányzattól. Nem szabad néhány látványos, de ma már nem minden esetben indokolt beruházás érdekében ezeket a problémákat újra félretenni!

  PB