„Komló ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztelep korszerűsítése” című projekt három évvel ezelőtt indult. A fővárosi mutatóknál is magasabb, 98%-os szennyvízhálózat kiépítését tűzte ki célul a városvezetés.

A projekt során az előre betervezett utcákban megvalósultak a kiépítések, továbbá a rákötések és a szennyvíztelep korszerűsítése is zömében megtörtént. Emellett a dávidföldi gerincvezetéket is felújították.

Az 1,1 milliárd forintos beruházás kedvező közbeszerzési eljárása során  60 millió forintos maradvány keletkezett. Komló Város Önkormányzata ezt az összeget szintén korszerűsítésre, a vezeték átmérőjének növelésére kívánta fordítani. Több mint egy évig folytak a tárgyalások a Nemzeti Fejlesztési Programirodával az összeg ezen célokra történő felhasználásáról. A város ugyanis csak konzorciumi partner ebben az országos pályázatban, így a maradványról nem dönthetett egyedül.

A sikeres tárgyalások eredményeképp az összeget városi fejlesztésekre fordíthatjuk – emelte ki Polics József polgármester, mely keretében a kenderföldi városrészben –Vörösmarty utcában – elkezdtük a vezeték építését. A munkák itt nem érnek véget, a Dugovics utca még visszalévő hosszában, a Székely Bertalan utca végén található családi házas övezetben is egyaránt sor kerül  a szennyvízhálózat kialakítására. A munkálatok várható befejezési ideje 2020. október 31.