A koronavírus járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt központilag bevezetett korlátozások 2020. május 3. napjától kezdődően fokozatosan enyhítésre kerültek, amelyre tekintettel több helyi szabályozás módosítására és kapcsolódó hirdetmények megjelentetésére is sor került.

A korlátozások enyhítéseként fennálló változások, valamint az újonnan megfogalmazott helyi szabályozások egységes és követhető megjelenítése érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot:

I. A korlátozások enyhítéseként meghatározott helyi szabályozások 2020. június hónapjától:

1.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal működése:

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a rendkívüli járványveszély miatt kihirdetett veszélyhelyzeti korlátozások enyhítését figyelembe véve a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. június 3. (szerda) napjától az ügyfélfogadás egyedi szabályok szerint, teljes körűen újraindul.

Az ügyfélfogadás a megszokottak szerint hétfői (8.00-16.00 óra) és szerdai (8.00-17.30 óra) napokon történik, azonban a személyes ügyfélfogadás a szociális ügyintézés kivételével kizárólag– az alábbi telefonszámokon vagy e-mail címeken történt – előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján lehetséges.

Hatósági ügyek:

2020. június 1. napjától az esküvők megtartása az anyakönyvvezető, a házasulandók, a két fő tanú és további legfeljebb 40 fő jelenlétében történhet. Az esküvőn kézfertőtlenítést követően lehet részt venni. Az anyakönyvvezetőn, a házasulandókon, és a két fő tanún kívül mindenki számára kötelező a maszk viselése. A jelenlévők egymás között legalább 1,5 méter távolságot kötelesek tartani.

Anyakönyvi ügyekben elérhetőség:+36-30/566-0664; feketeildiko@komlo.hu ; boronyakeva@komlo.hu

Önkormányzati lakáscélú támogatások: +36-30/566-7854, faragoneandrea@komlo.hu

Hagyatéki leltár, társasházak törvényességi felügyelete, termőföld hirdetmények, kereskedelmi- és ipari tevékenységek, szálláshelyek engedélyezése, birtokvédelem ügyintézése:

+36-30/5667854, +36-30/5661157; faragoneandrea@komlo.hu ; rieszvirag@komlo.hu

Közterület-használat engedélyezése, épületek rendeltetés-módosításának igazolása, egyes kutak létesítésének vagy fennmaradásának az engedélyezése, jegyzői szakhatósági közreműködések, címigazolások, jegyzői állattartási ügyek, vadkár: +36- 30/566-0117, gerst.jozsef@komlo.hu

Főépítészi egyeztetések, településképi szabályok: foepitesz@komlo.hu

Önkormányzati adóügyek:

Helyi iparűzési adó, vállalkozások elektronikus ügyintézése, adóigazolások: +36-30/566-2164; ipa@komlo.hu

Magánszemélyek kommunális adója (Komló, Mánfa): +36-30/566-5080; vinczene@komlo.hu

Gépjármű- és telekadó, valamint adó- és értékbizonyítvánnyal kapcsolatos egyeztetés:

+36-30/566-2632; arkiheni@komlo.hu

Építmény- és idegenforgalmi adó: +36-30/566-3826; szentesimariann@komlo.hu

Adóvégrehajtás, részletfizetés és fizetési haladék: +36-30/566-4820, +36-30/566-4874; szenczieszti@komlo.hu ; vargaaniko@komlo.hu

Csoportos beszedés, adókönyvelés, internetről történő elektronikus befizetések:

+36-30/566-6081; hafneranita@komlo.hu

Egyéb adó- és hatósági ügyek: ado.ph@komlo.hu

Pénztári kifizetés:

A Hivatalban a pénztári kifizetés továbbra is szünetel, így a megállapított juttatások és egyéb kifizetések teljesítése banki átutalással, illetve postai úton történik.

Ingatlanügyek és munkahelyteremtés támogatással kapcsolatos ügyek:

Elérhetőség: +36-30/628-0157; vagyon@komlo.hu

Szociális ügyekben nem szükséges az előzetes időpontfoglalás.

Szociális ügyekben elérhetőség: +36-30/452-8341, 06-72/584-000; fritsine@komlo.hu

A fel nem sorolt egyéb ügyekben központi telefonszám és e-mail cím áll rendelkezésre:

+36-72/584-000 és polghiv@komlo.hu

Megkérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hivatali ügyintézést továbbra is lehetőleg a személyes megjelenés elkerülésével, elsősorban elektronikus kapcsolattartás útján és telefonos ügyintézés igénybevételével intézzék.

Személyes megjelenés esetén az ügyfelek a Hivatal előterében, illetve a Városház téren várakozhatnak. A Hivatali portaszolgálat és az ügyintézők egyesével szólítják őket. A Hivatal épületébe belépni, és azt elhagyni továbbra is kizárólag a Városház tér felőli főbejáraton keresztül lehetséges. A kézfertőtlenítés és a maszk használata az épületben kötelező.

2.) Gazdasági Ellátó Szervezet működési rendje:

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete intézményben – igazodva a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéhez – az ügyfélfogadás 2020. június 3. napjától egyedi szabályok szerint újraindul. A személyes ügyfélfogadásra kizárólag előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján kerül sor. Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy az ügyintézés során maszk használata kötelező.  

3.) Városgondnokság működési rendje:

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságán az ügyfélfogadás 2020. június 3. napjától egyedi szabályok szerint újraindul. Az ügyfélfogadás hétfői és szerdai napokon 8:00-15:00 óra között történik, azonban személyes ügyfélfogadás kizárólag előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján lehetséges. Tel: 06-72/739-229

4.)  Piac-és vásárcsarnok működésére vonatkozó szabályozások:

2020. június 6. (szombat) napjától a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően, valamennyi helyhasználó árusíthat a piac-és vásárcsarnok területén, függetlenül attól, hogy élelmiszer, vagy nem élelmiszer jellegű termékek árusítása történik.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 65. életévét betöltött személyek a komlói vásárcsarnokot és a hozzá tartozó piaci területet továbbra is 10.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatják.

5.) Helyi közszolgáltatások biztosítása:

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020. június 2. napjától teljes munkarendben újranyitja személyes ügyfélszolgálatát a Bem utca 24. sz. alatt az alábbi nyitvatartási rend szerint:

Hétfő, kedd: 7:00-15:00; Csütörtök: 7:00-19:00, Péntek: 7:00-14:00;

Felhívjuk az Érintett ügyfelek figyelmét, hogy az ügyféltérbe szájmaszk viselésével térjenek be. Az ügyféltérben az ügyintézőnél egy ügyfél tartózkodhat, várakozási lehetőség az ügyfélszolgálat bejárata előtt szabad területen lehetséges.

A telefonos elérhetőség (06-72/582-119) és az online ügyintézési felület továbbra is folyamatosan az ügyfelek rendelkezésére áll.

Baranya-Víz Zrt.

A Baranya-Víz Zrt. az alábbi – korlátozások enyhítésével kapcsolatos- intézkedéseket vezeti be, illetve tartja fenn:  

A lakossági bekötési vízmérők (családi házak) leolvasását az aktuális leolvasási időszaknak megfelelően fokozott óvatossággal újrakezdi.

A mellékvízmérők (társasházi lakások) leolvasása, és szakszerűségi vizsgálata továbbra is szünetel.

A Komlói ügyfélszolgálati iroda előreláthatólag június közepén történő megnyitására sor kerül az alábbi szabályok betartása mellett:

Maszk viselése várakozás és ügyintézés során mindenki számára kötelező. Az ügyfélszolgálati irodákba csak – a bejáratoknál elhelyezett – kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni.

Az ügyféltérben, egy időben csak egy ügyfél tartózkodhat a biztonságos távolságtartás betarthatósága érdekében. Várakozás az épületen kívül lehetséges.

A nyitás pontos időpontjáról a későbbiekben a Baranya-Víz Zrt. honlapján tájékozódhatnak.

Ezzel együtt az ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási ideje is megváltozik az alábbiak szerint:

Hétfő 8:00 – 14:00; Kedd 8:00 – 14:00; Szerda 8:00 – 18:00; Csütörtök 8:00 – 14:00; Péntek 8:00 – 12:00.

Dél-Kom Nonprofit Kft.

2020. június 02. (kedd) napjától a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területén található hulladékudvarok a megszokott nyitvatartási rend szerint, a megszokott hulladék átvételi renddel (a pandémiás időszak zöld és lom hulladékra szűkített átvételi rendjének feloldásával) várják Ügyfeleiket.  2020. június 15. (hétfő) napjától az ügyfélszolgálatok és ügyfélképviseletek a megszokott nyitvatartási rend szerint újra nyitva tartanak.

Felhívjuk az Érintett Ügyfelek figyelmét, hogy az ügyintézések során a kihelyezett kézfertőtlenítőt vegyék igénybe, fordítsanak fokozott figyelmet a maszk használatára, valamint az ajánlott 1,5 m-es védőtávolság betartására.

II.A korlátozások enyhítéseként hatályban lévő, az elmúlt időszakban meghatározott helyi szabályozások:

1.) Egészségügyi alapellátás:

Háziorvos és házi gyermekorvosi szolgálatok és a központi ügyeleti ellátás

A háziorvosi szolgálatok a veszélyhelyet kezdetét megelőzően kialakult megszokott rend szerint műkődnek, melynek megfelelően valamennyi felnőtt –és gyermekorvos a saját rendelőjében végzi a betegellátást.

A központi ügyeleti ellátás a megszokott rend szerint működik. Továbbra is kérjük a Tisztelt Betegeket, hogy előzetes telefonos egyeztetést követően keressék fel személyesen a rendelőket.

Védőnői szolgálat

A területi védőnők a tanácsadásokat a korábban megszokott rend szerint megtartják, azonban kérjük, hogy előzetesen időpontot egyeztetni szíveskedjenek. Családlátogatásokra újszülöttek esetében, valamint sürgős esetekben kerül sor.

A védőnői szolgálat helyiségeiben minden dolgozó és gondozott részére a kézfertőtlenítés kötelező.

2.)Nevelés-oktatási intézmények működése:

Az oktatási intézmények a központi szabályozások alapján 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a  tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.

2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A  felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

Az iskolák által szervezett felügyeletekről az oktatási intézmények külön tájékoztatást nyújtanak.

Komló városában valamennyi óvoda és a bölcsőde nyitva tart. Az intézmények a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a  gyermekeket az  óvodai nevelésben, illetve a  bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

Azonban a központi ajánlások figyelembevételével a megszokott rendtől eltérő szabályok alkalmazhatóak az intézményekben (pl: a szülő érkezéskor az intézmény előterében adja át gyermekét az intézmény dolgozójának).

A Körtvélyesi Óvodába közlekedő óvodabusz jelenleg nem üzemel, azonban amennyiben erre vonatkozó igény merül fel az óvodabusz a veszélyhelyzet előtti rend szerint újra üzemelni fog.

3.) Városunkban működő egyéb intézményeket érintő szabályozások:

  • Komló Városi Sportközpont határozatlan ideig nem látogatható. Az intézmény által kiadott érvényes bérlettel rendelkező látogatók a kieső időszakot a veszélyhelyzet megszűnését követően érvényesíthetik.
  • A Szilvási városrészben található rekortán borítású sportpálya 2020. május 25. (hétfő) napjától 7:00 és 22:00 óra között a sporttevékenységre vonatkozó központi szabályok, ajánlások betartásával saját felelősségre látogatható.
  • A KBSK sporttelep 2020. május 25. (hétfő) napjától kizárólag kültéri sporttevékenység céljából (labdarugó edzések, szabadidős labdarúgás, futás, gyaloglás) sporttevékenységre vonatkozó központi szabályok, ajánlások betartásával saját felelősségre látogatható.
  • A Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézmény külső látogatók előtt határozatlan ideig továbbra is zárva tart.
  • A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény külső látogatók előtt határozatlan ideig továbbra is zárva tart.
  • A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ valamennyi telephelyén, és osztályán határozatlan ideig továbbra is a korábban elrendelt látogatási tilalom van érvényben.
  • A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. valamennyi telephelyén továbbra is a korábban elrendelt látogatási tilalom van érvényben.

4.) Helyi tömegközlekedésre vonatkozó szabályozások:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utasokat, hogy határozatlan ideig munkanapokon a tanítás nélküli (tanszüneti) munkanapokra vonatkozó menetrend hatályos. A hétvégi napokon a menetrend a korábbiakhoz képest nem változik. Az első ajtón történő felszállás, valamint a buszvezetőnél történő jegyvásárlás újra biztosított. Jegyvásárlás céljával a buszon egyszerre egy vásárló utas tartózkodhat, a többi utasnak a peronon kell várakoznia egymástól másfél méteres távolságra.

A Pannon Volán Zrt. figyelemmel kíséri az utaslétszámokat, és amennyiben az utaslétszám emelkedése indokolttá teszi, a menterend módosítására kerülhet sor.

Kérjük, hogy fokozottan a tömegközlekedési eszközök igénybevétele során viseljenek maszkot, figyeljenek a higiéniai szabályok betartására, valamint a sofőrtől és más utasoktól 1,5 m-2 m távolságban szíveskedjenek tartózkodni.

Ezúton is felhívjuk a Tisztelt Utasok figyelmét, hogy 2020. június 6. napjától a felújítási munkálatok miatt a buszpályaudvar a külön hirdetményekben közétett ideiglenes helyeken működik.

5.) Szociális intézmények működése:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ a megszokott rend szerint működik. Kérjük az ellátottakat és gondozottakat, hogy a személyes találkozások alkalmával fokozott figyelmet fordítsanak a higiéniai szabályok betartására, valamint a védőfelszerelések használatára.

Ezen intézmények továbbra is biztosítják a 70 év feletti, otthonában tartózkodó egyedülálló, vagy családban élő személy részére a mindennapi életvitelhez szükséges létfontosságú feltételek (bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, halaszthatatlan ügyek intézése) ellátásáról való gondoskodást, amennyiben az ellátás biztosítása más módon nem megoldható.  

Az ellátás iránti igényeket az alábbi elérhetőségeken szíveskedjenek jelezni:

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ

Telefonszám: 06-30/540-8467

Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat

Telefonszám: 06-30/485-71-60

Kérjük Önöket, hogy a koronavírus járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt központilag bevezetett korlátozások fokozatos enyhítését követően is kövessék a hatóságok, a központi és helyi szervek szabályait, ajánlásait saját maguk és társaik egészségének megőrzése és védelme érdekében. Ennek megfelelően fordítsanak kiemelt figyelmet a higiéniai szabályok betartására, a maszk viselésére, valamint a másfél méteres védőtávolság betartására.

Továbbra is fontos feladatunk a járvány kialakulásának megelőzése, ezért kérjük a lakosságot, hogy a szabályozásokat betartva, türelmesen és felelősségteljesen járjanak el ebben az időszakban.

Megértésüket tisztelettel megköszönjük, vigyázzunk egymásra!

Polics József s.k.
polgármester