Tisztelt Lakosok!

Komló Város Önkormányzata felhívja lakossága figyelmét, hogy a hatályos településszerkezeti és szabályozási tervet módosítani kívánja.

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadott Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerség rendje értelmében tájékozatjuk Komló lakosságát, a város területén működő civil szervezeteket, hogy a jelen helyzetre tekintettel a tájékoztatási dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket – kizárólag – elektronikus formában tehetik meg.

A módosítással érintett területekről készült tájékoztató anyag, megtekinthető a www.komloonk.hu/– Rendezési tervek linken.

A észrevételeiket elektronikus levélben továbbíthatják a foepitesz@komlo.hu e-mail címre, 2020.06.08-ig.

Tisztelettel,

Baracsi Viktória
városi főépítész