Az óvodák hétfői megnyitása után lassan kirajzolódik az idei tanév lezárásának néhány részlete is. Ami biztos, hogy a tanév végéig (június 15.) marad a tantermen kívüli digitális munkarend.

Június 2-től viszont engedélyezik az iskolákban a tanárok és a diákok oktatási célú találkozását, kiscsoportos és egyéni felkészítések megtartását. Erre leginkább az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezésére, a lemaradó tanulók felzárkóztatása miatt lesz szükség.

Szintén elindulhat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása. Ugyancsak június 2-től változik a gyermekfelügyelet rendje. Nem csak a kijelölt intézményekben, hanem valamennyi iskolában meg kell szervezni az adott intézménybe járó gyerekek felügyeletét.

Június 15-től június 26-ig már a következő tanévre készülhetnek fel az iskolákban. Illetve – az EMMI által kiadott rendelet értelmében – a felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás is tartható. Komlón is ennek szellemében szervezik az intézmények már tevékenységüket.

Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.

Már zajlanak egyeztetések a ballagások, évzárók megtartásáról. Ezek lebonyolításáról rövidesen döntés születik. Ezzel és a 2020/21-es tanév aktualitásaival még foglalkozni fogunk.

Előremutató fejlemény, hogy a kormány engedélyezte a bentlakásos táborok megtartását a nyáron. A rendelkezés június 16-tól érvényes, azaz a vakáció első napjától lehetővé teszi az ilyen táborok rendezését.