Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a rendkívüli járványveszély miatt kihirdetett veszélyhelyzeti korlátozások enyhítését figyelembe véve a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. június 3. (szerda) napjától

az ügyfélfogadás egyedi szabályok szerint,
teljes körűen újraindul.

Az ügyfélfogadás a megszokottak szerint hétfői (8.00-16.00 óra) és szerdai (8.00-17.30 óra) napokon történik, azonban a személyes ügyfélfogadás a szociális ügyintézés kivételével kizárólag– az alábbi telefonszámokon vagy e-mail címeken történt – előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján lehetséges.

Hatósági ügyek: 2020. június 1. napjától az esküvők megtartása az anyakönyvvezető, a házasulandók, a két fő tanú és további legfeljebb 40 fő jelenlétében történhet. Az esküvőn kézfertőtlenítést követően lehet részt venni. Az anyakönyvvezetőn, a házasulandókon, és a két fő tanún kívül mindenki számára kötelező a maszk viselése. A jelenlévők egymás között legalább 1,5 méter távolságot kötelesek tartani.

Anyakönyvi ügyekben elérhetőség:+36-30/566-0664; feketeildiko@komlo.hu ; boronyakeva@komlo.hu

Önkormányzati lakáscélú támogatások: +36-30/566-7854, faragoneandrea@komlo.hu

Hagyatéki leltár, társasházak törvényességi felügyelete, termőföld hirdetmények, kereskedelmi- és ipari tevékenységek, szálláshelyek engedélyezése, birtokvédelem ügyintézése:

+36-30/5667854, +36-30/5661157; faragoneandrea@komlo.hu ; rieszvirag@komlo.hu

Közterület-használat engedélyezése, épületek rendeltetés-módosításának igazolása, egyes kutak létesítésének vagy fennmaradásának az engedélyezése, jegyzői szakhatósági közreműködések, címigazolások, jegyzői állattartási ügyek, vadkár: +36- 30/566-0117, gerst.jozsef@komlo.hu

Főépítészi egyeztetések, településképi szabályok: foepitesz@komlo.hu

Önkormányzati adóügyek:
Helyi iparűzési adó, vállalkozások elektronikus ügyintézése, adóigazolások: +36-30/566-2164; ipa@komlo.hu

Magánszemélyek kommunális adója (Komló, Mánfa): +36-30/566-5080; vinczene@komlo.hu

Gépjármű- és telekadó, valamint adó- és értékbizonyítvánnyal kapcsolatos egyeztetés: +36-30/566-2632; arkiheni@komlo.hu

Építmény- és idegenforgalmi adó: +36-30/566-3826; szentesimariann@komlo.hu

Adóvégrehajtás, részletfizetés és fizetési haladék: +36-30/566-4820, +36-30/566-4874; szenczieszti@komlo.hu ; vargaaniko@komlo.hu

Csoportos beszedés, adókönyvelés, internetről történő elektronikus befizetések: +36-30/566-6081; hafneranita@komlo.hu

Egyéb adó- és hatósági ügyek: ado.ph@komlo.hu

Pénztári kifizetés:
A Hivatalban a pénztári kifizetés továbbra is szünetel, így a megállapított juttatások és egyéb kifizetések teljesítése banki átutalással, illetve postai úton történik.

Ingatlanügyek és munkahelyteremtés támogatással kapcsolatos ügyek:

Elérhetőség: +36-30/628-0157; vagyon@komlo.hu

Szociális ügyekben nem szükséges az előzetes időpontfoglalás.

Szociális ügyekben elérhetőség: +36-30/452-8341, 06-72/584-000; fritsine@komlo.hu

A fel nem sorolt egyéb ügyekben központi telefonszám és e-mail cím áll rendelkezésre:

+36-72/584-000 és polghiv@komlo.hu

Az ügyfélfogadás első napja 2020. június 3. (szerda).

Megkérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hivatali ügyintézést továbbra is lehetőleg a személyes megjelenés elkerülésével, elsősorban elektronikus kapcsolattartás útján és telefonos ügyintézés igénybevételével intézzék.

Személyes megjelenés esetén az ügyfelek a Hivatal előterében, illetve a Városház téren várakozhatnak. A Hivatali portaszolgálat és az ügyintézők egyesével szólítják őket.

A Hivatal épületébe belépni, és azt elhagyni továbbra is kizárólag a Városház tér felőli főbejáraton keresztül lehetséges. A kézfertőtlenítés és a maszk használata az épületben kötelező.

Szíves megértésüket megköszönöm.

Komló, 2020. május 22.

Tisztelettel:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző