Beszélgetéssorozatunkat Jégl Zoltánnal, Komló város egyik megválasztott képviselőjével folytatjuk, akit az elmúlt időszakban végzett munkájáról kérdeztünk. Vendéginterjú. Forrás: P.B.

Képviselőként hogyan élte meg az elmúlt időszakot?

A veszélyhelyzet miatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester vette át március 11-től, tehát három hónappal az alakuló ülés után elvették a jogköreinket és a polgármestert hatalmazta fel a törvény a döntések meghozatalára. Ez az országban csak néhány településen okozott nehézséget, hiszen egy demokrata polgármester nem a képviselő-testületi többség ellen dolgozik. Ma már nem csak az oktatás, de a demokrácia is működtethető online is. Minden kommunikációs eszköz rendelkezésre áll a képviselői vélemények megismerésére.

Nekem az a véleményem, hogy a polgármester visszaélt a hatalmával akkor, amikor meghozta az első döntéseit. A választási vereséget nem tudta feldolgozni, így kapva az alkalmon, megkerülve a többség akaratát, egyszemélyben változtatott egyes tételeken és döntött a város 2020. évi több,  mint 8 milliárdos költségvetéséről.        
A vírushelyzettel kapcsolatosan természetesen születtek olyan döntések is, amikkel egyetértettünk utólag is. Az intézmények nyitvatartási korlátozása, az otthonról végezhető munkák bevezetése indokolt és szükségszerű volt. Fertőtlenítők, szájmaszkok és védőkesztyűk beszerzésére is sor került, ebben már figyelembe vette a polgármester a mi javaslatainkat is.

A Komlói Operatív Munkacsoport tevékenységére is rányomta a bélyegét az egyszemélyi vezetési stílus, információim szerint csak néhány ülést tartottak. A fenti többségi akarattal szembeni döntései vélhetően máshol sem nyertek egyértelmű elismerésre, így Kispál László alpolgármesteri kinevezésével próbált kompenzálni a polgármester. Alpolgármesterünk nyomására már megkapjuk döntés előtti véleményezésre az előterjesztéseket, határozati javaslatokat, bizottságokat érintő anyagokat, valamint felkerültek a városi honlapra a már meghozott döntések is.

Egy biztos: a vírushelyzet ismeretlen, különleges, szokatlan, ilyen még nem volt és most tanuljuk. Hatással van mindenre. De a demokratikus alapértékeinket nem szabad most sem feladni!

Ön a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnöke is. Hogyan érintette az ebben a pozícióban betöltött munkakörét a veszélyhelyzet?

A Társulás elnökeként ugyanolyan jogkörök illetnek meg, mint egy települési polgármestert, tehát én vagyok a döntéshozó.
Én tisztelem a demokráciát és demokrataként fel sem merült bennem, hogy visszaéljek a hatalmi jogkörömmel. A veszélyhelyzet ideje alatt közel 15 határozat született meg úgy a demokrácia jegyében, hogy minden térségi delegált tag megkapta az előterjesztést, a határozattervezetet, meghozta a döntését és azt visszaküldte. Én Komlót is képviselve, a többségi akaratnak megfelelően határoztam mindezekről. Egyetlen panasz sem érkezett a tagoktól, tehát visszaigazolták a döntési mechanizmusomat.

Mivel nem ismert, ezért elmondom, hogy a Kistérségi Társulásnak közel 1,1 milliárdos az ez évi költségvetése, 120 főt foglalkoztat, számos intézménye működik Komlón. Ilyen a Szilvási Bölcsőde, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Integrált Szociális Szolgáltató Központ, a Családok Átmeneti Otthona, az Orvosi Ügyelet, a Hajléktalanszálló, a Gyepmesteri telep és az Idősek Napközi Otthona. A képviselők, így a kistérségi- és a komlói képviselők többségi döntéseit kell képviselniük a társulási tagoknak. Látható, hogy itt sem lehet megkerülni a demokratikusan megválasztatott képviselők akaratát. 

A Humán Bizottság elnökeként milyen tapasztalatai vannak a rendkívüli helyzetben?

Ugyan a bizottságok helyett is a polgármester dönt, de a bizottság elnökeként elmondhatom, hogy eddig a hatáskörünkbe tartozó döntések előtt a polgármester úr megküldte részemre az előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, melyről a tagokkal e-mailben vagy telefonon egyeztetünk. Olyan döntés nem született, ami a bizottság akaratával ellentétes lett volna.

Területi képviselőként és részönkormányzati elnökként is feladatai vannak. Ezeknek hogyan tudott megfelelni?

A területbejárásokat a jó idő beálltával megkezdtük, bár a tervezett utca- és területfelelősi rendszert még nem sikerült a teljes körzetben megszervezni. A vírushelyzet lecsengése után intenzívebb munkára lesz szükség, addig türelmet kérek a lakóktól. Az elmúlt két hónap alatt közel 20 ügyben fordultak hozzám az itt élők: vízelvezetés és árokásás, illegális szemétlerakó megszüntetése, hóeltakarítás, parkolás, járdaépítés, fakivágás, bozótirtás, lépcsőjavítás, padkihelyezés, illetve fűkaszálás ügyében kerestek meg.

A Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat elnökeként elmondhatom, hogy vírus ide, vírus oda, az élet nem állt meg. 10 év után újra, sikeres Nőnapi programot szerveztünk a Kultúrházban. Folytattuk a településen a tavaszi virágosítást a sziklakerteknél, a templomnál, a körforgalomnál, a kultúrháznál és a temető felé vezető útnál. Itt is szeretnék köszönetet mondani a közreműködő asszonyoknak! Többször egyeztettem a főkertész úrral a településen történő kaszálásról. Relu Hamzau plébános úr levélben keresett meg, melyben egyeztetést kért a temetőn belüli- és a templom körüli zöld terület gondozása ügyében.

Az elmúlt időszakban problémák merültek fel a falun keresztül száguldó cross motorosok és quadosok, illetve a vasárnapi hangos fűkaszálás és kapálógéppel végzett munkák miatt is.

A területre fordítható pénzügyi keretek zárolásra kerültek, így a szükséges felújítások késni fognak, ezért kérem megértésüket! A lehetőségekhez képest vissza fogjuk adni ezeket a forrásokat, ha újra döntéshelyzetbe kerülünk.

Bízom abban, hogy az élet hamarosan visszatér a régi medrébe és folytatni tudjuk a közös munkát a város érdekében!

Jó szerencsét, Komló!