Az előírt egészségügyi előírásoknak megfelelően kezdődött Komlón is a középfokú intézményekben az érettségi.

A hagyományoktól eltérően egy órával később, kilenc órakor a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival kezdődött meg az idei érettségi időszak. A vizsgázók és a tanárok az előírt védőeszközökben léphettek a tantermekbe, ahol legalább másfél méteres távolság betartásával legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhatott.

Az érettségiztető iskolák kézfertőtlenítőt kaptak, alaposan kitakarították az épületeket, ellenőrizték a mosdók felszereltségét és tisztaságát.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint középszinten 68 458-an, emelt szinten pedig 2119-en írásbeliznek országszerte.

A magyar érettségire közép- és emelt szinten is 4 óra állt rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehetett elérni.

Két különböző feladatlapot kellett a diákoknak megoldani: az elsőre szövegértési és szövegalkotási feladatot oldottak meg a diákok. A második feladatlapon egy vagy két irodalmi művet értelmeztek a végzősök (két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése is választható volt).  

A magyar vizsgákat kedden a matematika írásbeli követi.