A március közepétől érvénybe lépett járványügyi korlátozások hatásairól, városunk helyzetéről nyilatkozott lapunknak Polics József polgármester.

KÚ: Beváltották-e a reményeket az eddig hozott járványügyi intézkedések a városban?

P.J.: A jelenlegi helyzetben legfontosabb az emberek egészsége, az, hogy minél kevesebben legyenek betegek. Ebből a szempontból a városban az intézkedések elérték céljukat. 

Ez a különleges helyzet mindenkitől áldozatot vár, az egyéntől, a családtól, a város közösségétől. Azt éreztem, hogy Komlón sokkal jobban betartják az előírásokat, sokkal fegyelmezettebbek az emberek, mint országos szinten, bár hozzáteszem, ahogy múlik az idő, a fegyelem kissé lazul.

Ugyanakkor azt sem lehet elvárni az emberektől, hogy hónapokig csak a négy fal között éljenek. Épp ezért, ki lehet menni a szabadba, hiszen ezt nem tiltja semmi, a meghatározott távolságokat, az előírásokat azonban maximálisan be kell tartani. Mindemellett arra kérek mindenkit, hogy a különböző csatornákon érkező információk közül a szakemberektől származóknak higgyenek, ne a hisztériakeltéseknek. Én a magam szakmájában tudok véleményt mondani. A járvánnyal kapcsolatban elfogadom az adott szakterület szaktekintélyeinek a véleményét, és azt tartom és tartatom be magam is.

Több támadás ért, hogy miért nem osztunk maszkokat, fertőtlenítőszereket, és ezeket miért nem juttatjuk el minden háztartásba. A rászorulók részére eljuttattuk a védekezéshez szükséges eszközöket, a város önkormányzata az intézményrendszerén keresztül gondoskodik a nehéz helyzetben lévőkről. Emellett végezzük a közterületek fertőtlenítését is.

KÚ.: Az idősek és a nehéz helyzetben lévők ellátása kulcsfontosságú kérdés ebben a helyzetben. Milyen módon sikerült megszólítani, elérni őket!

P.J.: Nem véletlenül használtunk ki minden technikai eszközt, hogy az információkat eljuttassuk a lakossághoz. Ennek volt egy elektronikus formája, de a legfontosabb tudnivalókat szórólapokon is kiadtuk. Ez tulajdonképpen egy jegyzék volt, azokat a szakembereket, szolgáltatókat tüntettük fel benne, akikhez egy adott problémával fordulni lehet. A bölcsődétől a szociális otthonig gondoltunk mindenkire a szóróanyagban, és kérem a továbbiakban is, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Azért van az önkormányzati- és kormányzati védőháló, hogy azt, ha szükséges, igénybe vegyük, de hangsúlyozom, a védekezés akkor lehet eredményes, ha lehetőségeihez mérten abban mindenki kiveszi a részét, hozzáteszi a tőle elvárhatót.

 KÚ: A járványidőszak alatt több kérdés is megfogalmazódott a testület többségét adó frakció képviselőiben a város működésével kapcsolatban.

P.J.: Bár az intézmények zárva tartanak, a rendezvények is elmaradnak, de a város él, működik. Próbálunk előre menekülni. A gazdasági társaságok is – néhány különösen nehéz helyzetbe került szektor kivételével – erre törekednek. Biztosított a munkába járás, óvodás korig – ügyeleti rendszerben – a gyerekek elhelyezése, a gyermekek étkeztetése is megoldott. Alapvető élelmiszerekkel ellátott a település. Az üzletek és a szolgáltató szektor küzd nehézségekkel. Március közepe óta számomra elsődleges szempont, hogy a veszélyhelyzet idején is megőrizze a város a működőképességét. Ennek érdekében feladatomat a legnagyobb felelősséggel igyekeztem és igyekszem végezni. 32 éve szolgálom ezt a várost, döntéseimben csak a település érdekei befolyásoltak. Minden kérdésben meghallgattam a másik fél véleményét, de a döntés felelőssége az enyém. Volt köztük olyan, ami nem volt azonos a testület többségének véleményével. Az idő fogja megmondani, hogy ezek szolgálták-e a város érdekeit. Lehet vitatkozni az általam összeállított 40 tételt – elsősorban a nem köteles feladatokat – érintő, közel 300 millió forintos zároláson, de én a biztonságos működés fenntartására törekedtem. Ahogy otthon, a városnak is válságköltségvetést kellett készíteni ebben a helyzetben.

Több, az esetek többségében előre kiszámíthatatlan helyzetet teremtő problémával is szembe kell néznünk. Az önkormányzat gondoskodik a védelmi eszközök beszerzéséről is, ehhez is átmenetileg forrásokat kell biztosítani. A járvány hatásai beláthatatlanok. A súlyadó, az idegenforgalmi adó, az iparűzési adó és egyéb bevételkiesések hatásait jelenleg nem tudjuk felmérni. Nincs még információnk arról, hogy melyik gazdasági szervezet fog adókedvezményt vagy adófizetési halasztást kérni. Ezért kellett ezt az intézkedést meghozni. Megvitattam a képviselői csoportokkal, de a többségtől érdemi javaslat – a beruházások leállításán kívül – nem érkezett. Konkrét, az átvészelést és az újraindítást segítő ötletek, együttgondolkodás és összefogás nélkül nem lehet jól megúszni a mostani helyzetet.

„Oldja meg a Kormány” – hallom több helyről. Nap mint nap tanúi lehetünk annak,   a Kormány foglalkozik a helyzettel. A napokban kell leadni azt a várható költségtöbblet kimutatást a Belügyminisztériumnak, amit a járványhelyzet okoz Komlónak. Ebbe a maszkok, különböző vegyszerek, ételes dobozok, a plusz takarítónő bérét stb., a legapróbb részletekig beleírtuk, prognosztizálva nyár közepéig a várható felhasználást. Eddig ez 10 milliós nagyságrendű.

A Kormány biztosan fog kompenzálni, mert a vészhelyzet kihirdetése óta napi költségnaplót kell vezetnünk, számlákkal igazolva a tételeket. Hogy melyik településnél mennyi a tartalék, mennyi a mozgástér, az más és más, De ne felejtsük el, hogy ez a Kormány volt az, amelyik az önkormányzatokat megszabadította az adósságtól, és meggyőződésem, hogy ez a Kormány lesz az, aki most is segítő kezet fog nyújtani. Irreális igényeink azonban ne legyenek.

KÚ.: Több bírálat is érte azért, hogy a járványveszély idején is gőzerővel zajlanak a beruházások a városban.

P.J.: A kérés mindenhol az volt, hogy állítsuk le a beruházásokat. Ez véleményem szerint öngyilkossággal érne fel. A folytatásnak két oka is van. Az egyik, hogy a jelenlegi válsághelyzetben a foglalkoztatás kérdését legkorábban az építőipar tudja kezelni. Mert ebben a szektorban az alapvégzettségűtől a felsőfokú végzettségűig mindenkit tudnak foglalkoztatni.  A másik a város fejlődése jövőnk záloga, ehhez pedig szükséges, hogy ne torpanjanak meg a fejlesztések. 

Jó úton haladunk, hisz a gazdasági élet újraindításában, a munkahelyek megőrzésében, a munkahelyek teremtésében jelentős szerepet tölt be a beruházásaink megvalósítása, mely egybecseng a kormányzati törekvésekkel. A Kormány is többször kiemelte, a nehéz helyzet ellenére is támogatni kell a beruházásokat annak érdekében, hogy a fejlődés ne álljon meg. 

Nézzük meg a dinamikát, ami a beruházások tekintetében 2010-től zajlik a városban! Ezen a folyamaton a továbbiakban sem kívánnék változtatni.

Mivel a járvány miatt leállt a Közösségek Háza, a színház, a múzeum-könyvtár, a sportközpont, az óvodák egy része, az első intézkedések egyike az volt, hogy az idei évre tervezett felújítási munkákat elindítottam ezeken a helyszíneken. Látható, hogy az intézményekben folynak a munkálatok, sőt valahol már be is fejeződtek. A sportközpont felújításához sikerült 70%-os forrást szerezni, amihez 30%-os önrészt kellett csatolni. Ez egy 90 milliós beruházás, amit – közel 50 milliós értékben – komlói vállalkozások fognak elvégezni. Ráadásul a járványveszély miatt üres a központ. Mikor újítsuk fel, ha nem most …

Rendszeresen próbálok forrásokat szerezni a Kormányon keresztül, ez a dolgom. Megtettem eddig és megteszem ezután is. Bízom abban, hogy a buszpályaudvaros projekthez is megszerzem a pluszforrásokat, és meghozhatom azokat a döntéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezen a helyszínen is komlói vállalkozók dolgozhassanak.  Vonatkozik ez a barnamezős beruházásokra is.

A városba eddig közel 10 milliárdos fejlesztési forrás érkezett, ehhez összességében 148 millió forint hitelt vettünk fel. Aki azt mondja, hogy ezek a beruházások hozzák nehéz helyzetbe Komlót, az valótlant állít. Amelyik település erre nem képes, az nem érdemeli meg a 10 milliárdos támogatást. Ha valaki végigmegy az utcákon, azt láthatja, hogy a város fejlődik. Arra kérem a komlói polgárokat, hogy nyitott szemmel járjanak, és azt higgyék el, amit látnak!

A védekezés új szakaszában mindenkit arra kérek, legyünk továbbra is fegyelmezettek, fordítsunk különös figyelmet a szabályok betartására, mert ugyan szabadabban élhetünk, de a járvány még nem ért véget!