A vendéginterjúban Kispál László alpolgármester (KÖT) a veszélyhelyzet miatt kialakult – várost érintő – nehézségekről beszélt. Forrás: PB

A veszélyhelyzet előtt nem volt egyezség az alpolgármester személyét illetően a testületi többség és a polgármester között. Miért vállalta el a polgármester egyszemélyes döntésén alapuló alpolgármesterséget?

A veszélyhelyzet kihirdetése felruházta a polgármestert azon joggal, hogy azt kérjen fel alpolgármesternek, akit csak akar. A kinevezést a veszélyhelyzet idejére vállaltam el azzal a feltétellel, hogy a testületi többséget adó KÖT-frakció véleményét is figyelembe kell vennie a polgármesternek a döntései meghozatalakor. Amint vége a veszélyhelyzetnek lemondok, az új alpolgármestert pedig demokratikus úton kell majd megválasztania a képviselő-testületnek. Úgy gondolom, hogy ebben helyzetben mindenképpen kell egy helyettes, hiszen bármi megtörténhet.

Arra a kérdésre pedig, hogy miért engem kért fel erre a feladatra, a 30 éves képviselői- és vállalkozói gyakorlatom adhat választ, a polgármester is erre hivatkozott a felkérésemkor. Vele több, mint 30 éve ismerjük egymást, ez pedig felhatalmaz engem is, és őt is az egyenes beszédre. Nagy a baj, most a problémákkal kell foglalkoznunk, nem pedig a politikai játszmákkal!

Tudna mondani konkrét példákat arra, hogy milyen esetekben vette figyelembe a polgármester a javaslatait?

Az egyik feltételem az volt, hogy a két frakcióvezető legyen a tagja a helyi operatív munkacsoportnak. Ezt azonnal el is fogadta a polgármester. A további javaslataim folyamatosan egyeztettem a KÖT-tel. Ezek közül kiemelném azt, hogy a szájmaszk kérdését mi rendkívül fontosnak tartottuk a kezdetektől fogva, az idő pedig minket igazolt. Ezzel – hogyha csak minimálisan is – védelmet tudtunk biztosítani az embereknek. Emellett a polgármester is elismerte azt, hogy ha nincs más, akkor magunknak kell varratnunk a maszkokat, hiszen a semminél azok is többet érnek.
Itt is szeretném a hálám kifejezni azoknak a lányoknak és asszonyoknak, akiknek köszönhetően már több mint 1000 varrott maszkot sikerült szétosztanunk csak a KÖT keretein belül. Köszönjük azoknak is, akik az anyagok felajánlásával járultak hozzá a munkához!
A KÖT képviselői rengeteg energiát fektettek a koordinációba, tehát továbbra is végzik a vállalt feladatukat, az pedig nem igaz, hogy nincs dolguk, hiszen a testületi ülések csak elenyésző részét tették ki eddig is a munkájuknak.
Sajnos most a lehetőségeik korlátozottak, mert a döntések meghozatalára csakis a polgármester jogosult.
Kiemelem még, hogy a javaslatunkra, például a piacon a bérleti díjakat 30-50%-kal csökkentettük.
Érezhető egyébként az, hogy a polgármester is igényt tart már az egyeztetésekre, mert az egyszemélyi döntések ilyen helyzetben, amikor nagyon súlyos következményekkel kell szembenézni, csak úgy működhetnek, hogyha egy szélesebb kör véleményén, kontrollján alapszanak. Éppen ezért Dr. Barbarics Ildikó frakcióvezetőnket ennek szellemében heti rendszerességgel tájékoztatja az aktuális fejleményekről.

A járvány elleni védekezésre hivatkozva a kormány a hónap elején bejelentette, hogy megvonja az önkormányzatoktól a gépjárműadóból származó bevételeket. Mi a véleménye ezekről a kormányzati elvonásokról?

A város költségvetésében nagyon kicsi volt a mozgástér eddig is. Normál esetben is 400 milliós hitelfelvétellel sikerült csak a beruházásokat folytatni, illetve a működést is nagyon meg kellett faragni ahhoz, hogy egyáltalán egyensúlyban legyen. Sajnálatos módon a polgármester időhúzó vétójának köszönhetően a költségvetés elfogadása belecsúszott a veszélyhelyzetbe. Véleményünk szerint túlterjeszkedett akkor, amikor önhatalmúlag módosította a költségvetést. Ennek jogosságára és jogszerűségére majd a veszélyhelyzet lezárulása után fogunk visszatérni.
A mostani elvonások nagyon fájnak. Az első számítások szerint a konkrét súlyadó elvonás 47 millió Ft, de ezen felül a kieső bevételek, pl. az iparűzési- és idegenforgalmi adó csökkenése és a védekezés nem tervezett, de elkerülhetetlen költségei miatt minimum még további 150 milliós kieséssel kell számolnunk alsó hangon, de ez úgy érzem nagyon optimista becslés. Tehát ennyivel csökkenteni kell a tervezett kiadási oldalt. Nagyon szűk volt a mozgástér eddig is, egyáltalán nem volt olyan kedvező a város anyagi helyzete, mint azt a kampányban bemutatták, így ezek az elvonások nagyon fognak fájni, a város minden lakója érzékelni fogja ezeket.

A csökkentési helyekről tud valamit mondani, hogyan érinti ez pontosan a város költségvetését?

A héten kell bemutatnia a polgármesternek a zárolandó tételeket, de annyi már látható, hogy a most induló beruházásoknál, illetve a már folyóknál is a városi önrészekhez is hozzá kell majd nyúlni. Még egy piachoz hasonló 150%-os drágulást nem bír el a város.
Sajnos az Euró árfolyam és a cégek helyzete sem megnyugtató, ezek mind ellenünk dolgoznak. Az már jól látszik, hogy a civil szervezeteknek adott támogatásokból, illetve a sportra szánt összegből is vissza kell majd faragni.
Nem költhetünk annyit a rendezvényekre sem, az intézményektől pedig még nagyobb takarékosságot kell elvárnunk. Mivel ezek az eredetileg tervezett kiadások is szűkösek voltak, várhatóan ezek elvonása zavarokat fog okozni.
A KÖT egyértelműen úgy foglalt állást, hogy a bérek kiemelt elsőbbséget élveznek, onnan nem javaslunk elvonásokat. A közhasznúak foglalkoztatását részben javaslataink figyelembevételével átszervezték, igyekszünk fenntartani a város tisztaságát, de nagyobb fegyelmet várunk el a komlói lakosoktól is, hiszen szűkülnek a lehetőségeink.

A városlakók közel 40%-a 60 év feletti, az általános egészségi állapotunk rosszabb az országos átlagnál, tehát fokozottan veszélyeztettek vagyunk. A helyzet még csak most kezd komolyra fordulni, a neheze csak most jön.
Vigyázzunk magunkra, egymásra! Tartsuk be a szabályokat! Maradjunk otthon minél többet, jelenleg ott vagyunk a legnagyobb biztonságban! Ha környezetükben olyan embert észlelnek, aki segítségre szorul, jelezzék!
Jó szerencsét minden komlóinak!

-PB-