Az ismert nehézségek miatt egyelőre távoktatás formájában zajlik az idei tanév, ettől függetlenül már zajlik a 2020/2021-es előkészítése. Ennek egyik legbiztosabb jele a leendő első osztályosok beiratkozása az intézményekbe.

Nézzünk néhány fontos információt:

Az a szülő, aki gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A koronavírus-járvány természetesen a beiskolázási eljárás gyakorlatát is érinti. Biztonsági okokból leginkább az online ügyintézést javasolják. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérik, hogy az általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás két szakaszban történik:

A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok adhatják le beiratkozási kérelmüket, akik állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni (Komlói EGYMI, 7300 Komló, Tompa M. utca 14.)

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/korzet oldalon találhatja meg.

A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye szerinti körzetes általános iskola vagy a gyermek lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

2020. április 28-án minden tanuló automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeket elég a 2020/21-es tanév első napján bemutatni:

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Így lehet beíratási szándékot jelezni online felületen:

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Akinek nincs módja online jelentkezni:

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Viszont a személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.