A koronavírus járvány okán kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályok kerültek meghatározásra az emberi erőforrások minisztere által, mely szabályok alkalmazásával kerül sor az önkormányzati fenntartású intézmények esetében az óvodai beiratkozásra.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozásokra – a korábban e tárgyban kiadott önkormányzati hirdetményben foglaltakkal eltérően –

2020. április 15-16. napján 8:00-16:00 óra között

kerül sor a Komló Városi Óvoda tagintézményeiben az alábbiak szerint:

A vonatkozó jogszabály értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ennek megfelelően kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti.

Kérjük az érintett Szülőket, hogy 2020. április 15-16. napján minden esetben elektronikus úton, illetve telefonon, valamint különösen indokolt esetben személyesen vegyék fel azon óvodával a kapcsolatot, amely intézménybe 2020. szeptember 1. napjától gyermeküket szeretnék beíratni. Az óvodák elektronikus, és telefonos elérhetősége jelen hirdetmény végén megtalálható.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai felvételi eljárások lebonyolítására az alábbiak szerint került sor:

1. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a mellékelt óvodai körzeteket tartalmazó táblázat alapján tájékozódjanak, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.

2. Kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodába történő beiratkozás:

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor az erre vonatkozó szándéknyilatkozatát – a körzetes óvoda nevének megjelölésével – elektronikus úton, vagy telefonon jelezze az általa választott óvoda vezetőjének április 15-16. napján. A körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda a Komló Városi Óvoda telephelye (7300 Komló, Templom tér 4.) intézmény.

3. Kötelező felvételt biztosító óvodába történő beiratkozás:

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21. napjáig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó valamennyi gyermekeket, akikkel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette volna őket. Ennek ellenére kérjük az érintetteket, hogy elektronikus úton, vagy telefonon vegyék fel azon óvodával a kapcsolatot, amelybe gyermeküket szeretnék beíratni. A gyermek felvételéről az érintett óvoda írásban tájékoztatja a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi körzetében nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb április 30. napjáig döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kötelező felvételt biztosító óvodák az alábbiak:

  • Komló Városi Óvoda (7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.)
  • Mecsekjánosi Tagóvoda (7300 Komló, Iskola u. 39.)
  • Szilvási Tagóvoda (7300 Komló, Függetlenség u. 30.)
  • Hunyadi Utcai Tagóvoda (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.)
  • Gesztenyési Tagóvoda (7300 Komló, Rózsa u. 9.)
  • Kökönyösi Tagóvoda (7300 Komló, Jó szerencsét u. 1.)
  • Körtvélyesi Tagóvoda (7300 Komló, Nagyszántó u. 10.)

Az óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud. Ennek megfelelve az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Felhívjuk az érintett Szülők figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az óvodakezdés halasztása iránt a szülő kérelmet nyújthat be május 25. napjáig a területileg illetékes járási hivatalnál, valamint abban az esetben, ha a gyermek külföldön teljesíti az óvodakötelezettségét, a szülőnek az Oktatási Hivatal részére bejelentési kötelezettsége van.

Az alábbiakban a Komló Városi Óvoda tagintézményeiknek elérhetőségeit közöljük:

Az alábbiakban a Komló Városi Óvoda tagintézményeiknek elérhetőségeit közöljük:

    Komló Városi Óvoda Kozmann
Kornélia
intézmény-
vezető


Németh Erika
intézmény-
vezető helyettes
06-30/219-16-28 tompaovi@gmail.com


06-30/320-78-53 szilvasiovi@gmail.com
Komló Városi Óvoda
(Kom-ló, Tompa M. u. 2/1.)
Harnóczy Réka 06-30/628-42-15 tompaovi@gmail.com
Szilvási Tagóvoda
(Komló, Függetlenség u. 30.)
Róth Zsoltné 06-30/631-43-44 szilvasiovi@gmail.com
Hunyadi Utcai Tagóvoda (Komló, Hunyadi u. 8-10.) Tillinger Zsófia 06-20/598-82-91 hunyadiovi@gmail.com
Kökönyösi Tagóvoda
(Komló, Jó Szerencsét u. 1.)
Czukor Cecilia 06-30/290-92-47 kokonyosiovi@gmail.com
Körtvélyesi Tagóvoda
(Komló, Nagyszántó u. 10.)
Singovszkyné Herendi Tünde 06-70/639-49-50 kortiovi@gmail.com
Gesztenyési Tagóvoda
(Komló, Rózsa u. 9.)
Lipcseiné
Régely Zita
06-20/532-25-27 geszti.ovi@gmail.com
Mecsekjánosi Tagóvoda
(Komló, Iskola u. 39.)
Szabó Ferencné 06-30/492-58-17 janosiovi@gmail.com
Komló Városi Óvoda
telephelye
(Komló, Templom tér 4.)
Tamás Anikó 06-30/258-93-62 kvotelephelye@gmail.com

Annak érdekében, hogy a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beiratkozások zökkenőmentesen megvalósuljanak, kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy amennyiben gyermekük 2020. szeptember 1. napjától óvodai részvételre kötelezett, úgy a fent meghatározott elérhetőségeken – a személyes találkozások mellőzésével – vegyék fel a kapcsolatot az érintett intézménnyel.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozások eljárási rendjéről a Pécsi Tankerületi Központ, valamint az általános iskolák adnak tájékoztatást. 

Megértésüket tisztelettel megköszönjük, vigyázzunk egymásra!

Polics József s.k.
polgármester

Óvodai körzetek

Kökönyösi Óvoda: Bányász utca, Gorkij utca, Határ tető, III-as akna, Jó szerencsét utca, Jókai M. utca, Juhász Gy. utca, Kinizsi P. utca, Kisfaludy utca, Kossuth akna utca, Magyar B. utca, Mikszáth K. utca, Móricz Zs. utca, Nagy László utca, Pécsi út, Petőfi tér, Radnóti M. utca, Rákóczi utca, Toldi M. utca, Vájáriskola utca   Körtvélyesi Óvoda: Ágnes utca, Anikó utca, Bartók B. utca, Benczúr Gy. utca, Borbála utca, Cecília utca, Cserma utca, Dankó Pista utca, Dávidföldi kertek, Dobó I. utca, Dorottya utca, Erkel F. utca, Erzsébet utca, Flóra utca, Gárdonyi G. utca, Gizella utca, Hajnalka utca, Hegyhát utca, Ifjúság utca, Ilona utca, Júlia utca, Kodály Z. utca, Körtvélyes dűlő, Körtvélyes utca, Krisztina utca, Lehár F. utca, Liszt F. utca, Lotz K. utca, Madách I. utca, Madarász V. utca, Mecsek köz, Mecsekfalu völgy, Mecsekfalui út, Munkácsy utca, Nagyszántó utca, Rippl Rónai utca, Sikonda: Cinege köz, Erdei út, Fecske köz, Fülemüle utca, Fürdő utca, Fürj köz, Harkály köz, Kakukk köz, Pacsirta utca, Rigó köz, Sikondai út, Tóparti út, Villa sor, Széchenyi I. utca, Székely B. utca, Színyei M. P. utca, Zengő utca, Zichy utca  
Mánfa közigazgatási területe
Komló Városi Óvoda (Tompa M. Utca): Bajcsy Zs. utca, Berek utca, Eötvös utca, Építők útja, Gagarin utca, Kazinczy F. utca 1/a, 1/b, 1/c, Kórház utca, Kossuth L. utca, Majális tér, Petőfi utca, Tompa M. utca, Vak Bottyán, Városház tér, Zrínyi utca, tér   Hunyadi Utcai Óvoda: Arany J. utca, Aranypohár dűlő, Attila utca, Autós völgy, Bercsényi utca, Bocskai utca, Cseresznyák dűlő, Damjanich utca, Dugovics T. utca, Esze Tamás, Gadány dűlő, Hamvasvölgy dűlő, Hunyadi J. utca, Irinyi J. utca, Kazinczy F. utca (1/a, 1/b, 1/c kivételével), Malompart dűlő, Malomszéle dűlő, Temető dűlő, Vörösmarty utca
Mecsekjánosi Óvoda: Batthyányi út, Fő utca, Hizlalda utca, Ipari út, Iskola utca, Kisbattyán Fő utca, Lőtér dűlő, Mecsekjánosi puszta, Öreg-hegy tető, Patak utca, Somág-köz dűlő Gesztenyési Óvoda: Ady Endre utca, Anna akna, Csermák dűlő, Fenyő utca, Gesztenyési út, Gyöngyvirág utca, Hóvirág utca, Engel A. utca, József A. utca, Kőbánya utca, Liliom utca, Nefelejcs utca, Rezeda utca, Rozmaring utca, Rózsa utca, Szegfű utca, Viola utca, Zobák puszta, Zobáki út
  Szilvási Óvoda: Akácfa utca, Alkotmány utca, Béketelep I. sor, Béketelep II. sor, Béketelep III. sor, Deák Ferenc utca, Diófa utca, Dózsa Gy. utca, Függetlenség utca, Hársfa utca, Kiss János utca, Kölcsey F. utca, Köztársaság utca, Május 1. utca, Március 15. utca, Nyár utca, Ősz utca, Pannónia utca, Sóstó utca, Szilvási út, Táncsics Mihály utca, Tavasz utca, Tél utca, Vértanúk utca