Újabb rangos címmel ismerték el a pécsi Gandhi Gimnázium pedagógiai tevékenységét. Az iskola az elkövetkező három évben az Oktatási Hivatal bázisintézményeként folytathatja a munkáját. Az erről szóló értesítés azt is jelenti, hogy szélesebb kör is megismerheti, átveheti azokat a szakmai újításokat, fejlesztéseket, amelyeket a Gandhi az elmúlt néhány esztendőben valósított meg.

Messzire jutott a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, állapíthatjuk meg, ha végignézünk a történetén. Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, amely pedagógiai programjával három éve UNESCO-elismerést is kiérdemelt, immár 26 éve oktat és nevel azon meggyőződéssel, hogy a leszakadó társadalmi csoportok számára hosszabb távon a tanulás a legfontosabb és legjárhatóbb út a felemelkedéshez. Az idén januárban kiírt, az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerését célzó pályázatra azt követően jelentkezett, hogy az elmúlt néhány esztendőben több olyan innovációt is bevezetett, melyeket a megítélése szerint más iskolák is hasznosíthatnak.

Az Oktatási Hivatal a hazánkban működő köznevelési intézmények pedagógiai munkáját igyekszik eredményesebbé tenni azáltal, hogy ún. bázisintézmények megosztják a már működő jó gyakorlataikat, egyebek mellett helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus-továbbképzések számára, s így a pedagógiai szakmai közélet fejlődését szolgálják. Ahhoz, hogy a pályázó méltónak bizonyuljon az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre, be kellett mutatnia a többi közt a nevelőtestületét, a külső szakmai kapcsolatrendszerét, a bázisintézményi feladatok ellátásához szükséges eszközparkját, továbbá a már említett szakmai újításait, fejlesztéseit, jó gyakorlatait.

Az utóbbiak sorában a Gandhi beszámolt például arról, hogy a gimnáziumban hogyan fejlesztettek nemzetiségi tananyagtartalmakat hagyományos és digitális eszközökkel, miként használnak saját készítésű eszközöket is a nemzetiség nyelvoktatásban, hogyan támogatják a tanulást virtuális tantermi és digitális jegyzetelési módszerekkel, valamint hogy az alapfokú művészeti iskola (AMI) hangszeres zeneoktatásában miként jelenik meg az autentikus cigány népzene, a kollégiumban pedig miként zajlik a kompetenciafejlesztés.

A napokban érkezett értesítések szerint az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja a Gandhit külön-külön a gimnáziumi oktatása és a művészeti nevelése, míg a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a gimnáziumi és kollégiumi munkája miatt is érdemesnek ítéli az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre. Az elismeréseket később, ünnepélyes keretek között adják át. A pécsi intézmény 2023. június 15-ig viselheti a címet, s közben az Oktatási Hivatallal együttműködésben kell eleget tennie a bázisintézményi – fentebb említett feladatainak.Ez az elismerés a csapatmunka diadala, hiszen a teljes tantestületünk többéves munkájának és a fenntartónk támogatásának köszönhető – mondja Ignácz István igazgató.

Örömteli, hogy valamennyi egységünk tudott felmutatni jó gyakorlatot, és az is, hogy az újításainkat ezek szerint más szakemberek is értékelik. Az iskolánk valóban, országos szinten is kiemelkedően foglalkozik a nemzetiségi oktatással, kultúra- és hagyományőrzéssel, és most újabb lehetőségünk nyílik megmutatni ezt az oktató-nevelő munkát. Készek vagyunk rá, és bízunk abban, hogy a nyitottságunk tovább erősíti, szélesíti a szakmai kapcsolatrendszerünket. Büszkék vagyunk az újabb rangos címre – teszi hozzá az iskolát fenntartó Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője is.

– Ismét visszaigazolást kaptunk arra, hogy a Gandhi jó úton jár. Immár e megerősítés birtokában is folytatjuk a munkát mind a hátrányos helyzetű diákok oktatása, mind pedig a cigány/roma identitástudat erősítése, értékek bemutatása, a nemzetiséghez és a többségi társadalomhoz tartozók egymáshoz közelítése terén – fogalmaz Virág Bertalan.

A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola – a Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (NeRok) háttértámogatásával – továbbra is várja a továbbtanulni szándékozó 8. osztályos diákokat, s igyekszik hozzájuk igazított módszerekkel, a lehetőségei szerinti legmagasabb szinten ápolni és továbbörökíteni a cigány/roma kultúrát. A fenntartójának az a célja, hogy a Gandhit minél több olyan hátrányos helyzetű, de tehetséges gyermek válassza, akiből az iskola és a tanulás segítségével új ismeretekre nyitott, ugyanakkor a hagyományaira is büszke felnőtt válhat.