Példaértékű összefogással igyekeznek „megmenteni” a tanévet a pedagógusok. A járványveszély miatt a tanulók nem járhatnak be az iskolákba. Mindenki otthon(ról) tanul. Közben több intézményben is kezd kristályosodni a távoktatás rendszere.

Március 16-tól digitális munkarendet vezettek be a komlói oktatási intézményekben is. Az ehhez kapcsolódó részletszabályokat kormányrendeletben határozták meg.

Iskoláink tagintézmény-vezetői – egyeztetve a tankerülettel – már március 15-én megkezdték a távoktatás szervezését, amiről folyamatosan tájékoztatják az intézményvezetők a diákokat és szüleiket.

Az oktatás hogyanjára többféle lehetőség is felmerült. Akad olyan iskola, ahol órarend szerint folyik tovább a tanítás, viszont van olyan is, ahol a hét óráit tömbösítve tartják meg. Ez minden intézményben más és más lehet. Egyben azonban megegyeznek. Az internetre költöztek az osztályok. A KRÉTA-rendszertől a Facebook-ig; az élő online óráktól az egyszerű tesztkitöltésig, a megoldások lefényképezéséig számtalan lehetőség felmerül a tananyag átadására. A cél a fontos: a tudás eljusson a címzetthez.

A tanulók életkora nagyban befolyásolja a módszer kiválasztását. A középiskolások digitális térben jól eligazodnak, ezt ki lehet használni. Az is igaz, hogy az idő leginkább az érettségizőket szorítja, minden nap, minden tanóra „életbevágó” a sikeres vizsgához. 

A legnehezebb dolga mégis talán az első osztályt tanítóknak van, akik – március lévén – még a betűtanítás sűrűjében bolyonganak. Egészen más kihívások nehezítik az alsós, a felsős és a középiskolás korúak oktatását ebben a rendkívüli helyzetben. Az intézményekben azokra is gondolnak, akikhez nem ér el az internetszolgáltatás. Ők meghatározott időközönként postai úton kapják meg a tanulnivalót.

Kérdőjelek leginkább a visszacsatolás, az értékelés területén merülnek fel – erre vélhetően az élet maga ad választ.  Bizonyítványokat papíralapon vagy digitálisan, adni kell.