I. Egészségügyi alapellátás:

1. Háziorvos és házi gyermekorvosi szolgálatok

A felnőtt háziorvosi szolgálatok a korábban megszokottak szerint működnek, azonban kérjük a Tisztelt Betegeket, hogy a kialakult helyzetre tekintettel előzetes telefonos egyeztetést követően menjenek a rendelőkbe, annak érdekében, hogy a váróteremben történő zsúfoltság elkerülhető legyen.

A gyermek háziorvosi szolgálatok működésében – a központi járványügyi intézkedésekhez igazodva azért, hogy a 65 év feletti egészségügyi dolgozók ne találkozzanak közvetlenül betegekkel – az alábbi változás történik:

 • dr. Hermann Zoltán az 5. sz. házi gyermekorvosi körzetben határozatlan ideig nem vesz részt az ellátásban. Az ő helyettesítését dr. Bayerle Tímea doktornő látja el minden nap 13:30 és 15:30 óra között a Körtvélyesi gyermekorvosi rendelőben.

A Körtvélyesi gyermekorvosi rendelőben a rendelési időn kívül, minden nap 7:30 és 15:30 óra között az asszisztensek elérhetőek.

 • dr. Fledrich János a 4. sz. házi gyermekorvosi körzetben határozatlan ideig nem vesz részt az ellátásban. Az ő helyettesítését dr. Szamos Gyöngyi doktornő látja el minden nap az 1. sz. házi gyermekorvosi (7300 Komló, Tompa M. u. 13.) rendelőben.
 • dr. Fledrich János (7300 Komló, Kossuth L. u. 103.) rendelőjében minden nap 7:30 és 15:30 között az asszisztensek elérhetőek.
 • dr. Kovács Angéla, dr. Bayerle Tímea és dr. Szamos Gyöngyi doktornő gyermekorvos saját rendelési idejében nincs változás.

2. Központi ügyeleti ellátás

Az ügyeleti ellátás tekintetében arra kérjük a Tisztelt Betegeket, hogy kizárólag sürgős – görcsölő, lázas állapot – esetekben vegyék igénybe a városi központi ügyeleti ellátást. Panaszuk esetén elsődlegesen telefonon (06-72/481-510) kérjenek tájékoztatást. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügyelet rendelőjének várótermében egyidejűleg kizárólag egy beteg tartózkodhat, a többi betegnek a rendelő előtti közterületen szükséges várakoznia.

3. Védőnői szolgálat

A területi védőnők 2020. március 17. napjától családlátogatásokat nem végeznek. Kizárólag az újszülötteknél, valamint sürgős esetekben végeznek látogatást, a megfelelő védőfelszerelés (maszk, gumikesztyű) alkalmazásával. Egyéb esetekben a védőnő a gondozottakkal telefonon és interneten (web kamerán keresztül) tartja a kapcsolatot. A területi védőnők a tanácsadásokat a szokott rend szerint megtartják, azonban kérjük, hogy előzetesen időpontot egyeztetni szíveskedjenek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a védőnői szolgálat helyiségeiben minden dolgozó és gondozott részére a kézfertőtlenítés kötelező.

II. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal működése:

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 16. (hétfő) napjától határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel.

Szociális ügyek: A halaszthatatlan, soron kívül intézendő szociális ügyek elintézhetők telefonon keresztül vagy személyesen hétfő és szerdai napokon 8.00-16.00 óra között kizárólag a hivatal portaszolgálatán keresztül.

Szociális ügyekben elérhetőség: +36-30/452-83-41, 06-72/584-000; fritsine@komlo.hu

Anyakönyvi ügyek, lakáscélú támogatássokkal és címnyilvántartási igazolásokkal kapcsolatos ügyek: Kizárólag haláleset anyakönyvezésére van lehetőség hétfőtől péntekig hivatali időben, kizárólag a hivatal portaszolgálatán keresztül.

Újabb intézkedés kihirdetéséig az előjegyzett esküvők megtartására csak a házasulandók és a két fő tanú jelenlétében kerülhet sor, új esküvő felvételére vagy további személyek részvételére a veszélyhelyzet ideje alatt nincs lehetőség.

A lakáscélú támogatássokkal, valamint a címnyilvántartási igazolásokkal kapcsolatos ügyekben a telefonos és az elektronikus ügyintézés lehetősége biztosított.

Anyakönyvi ügyekben, lakáscélú támogatássokkal és címnyilvántartási igazolásokkal kapcsolatos ügyekben elérhetőség: +36-30/5660664; tomanveronika@komlo.hu

Helyi adóügyek: Az igazolhatóan az ügyfélfogadás szüneteltetéséből eredő mulasztásokért az Önkormányzati Adóhatóság nem szab ki bírságot.

Iparűzési adóval, vállalkozások elektronikus ügyintézésével, adóigazolással kapcsolatos elérhetőség: +36-30/5662164; ipa@komlo.hu

Kommunális adóval (Komló, Mánfa) kapcsolatos elérhetőség: +36-30/5665080; vinczene@komlo.hu

Gépjármű- és telekadóval, valamint

adó- és értékbizonyítvánnyal kapcsolatos eléghetőség: +36-30/5662632; arkiheni@komlo.hu

Építmény- és idegenforgalmi adóval kapcsolatos elérhetőség: +36-30/5663826; szentesimariann@komlo.hu

Adóvégrehajtással, részletfizetéssel és fizetési haladékkal kapcsolatos elérhetőség: +36-305664820, +36-305664874; vargaaniko@komlo.hu, szenczieszti@komlo.hu

Adóvisszatérítési kérelmek, csoportos beszedés, adókönyvelés, internetről történő elektronikus befizetések: +36-30/5666081; hafneranita@komlo.hu

Egyéb adó- és hatósági ügyek: ado.ph@komlo.hu

Hagyatéki leltár, működési engedélyek, termőföld hirdetmények, kereskedelmi- és ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés:

E tárgykörökben a vállalkozások számára kötelező elektronikus ügyintézés folyamatosan biztosított. Elérhetőség: +36-30/5667854, +36-30/5661157; rieszvirag@komlo.hu, faragoneandrea@komlo.hu

Pénztári kifizetés: A hivatalban a pénztári kifizetés szünetel, így a megállapított juttatások és egyéb kifizetések teljesítése ebben az időszakban banki átutalással, illetve postai úton történik.

A hivatal nyomatékosan kéri Tisztelt Ügyfeleit, hogy halaszthatatlan ügyeiket lehetőleg a személyes megjelenés elkerülésével, telefonon vagy elektronikus kapcsolattartás útján intézzék. Személyes megjelenés esetén az ügyfelek a Városház téren várakozhatnak, és a hivatali portaszolgálat egyesével szólítja őket az épületbe.

A fenti ügykörökön kívül eső tárgyban központi telefonszám és e-mail cím áll rendelkezésre:

+36-72/584-000 és polghiv@komlo.hu

III. Nevelés-oktatási intézmények működése:

Az oktatási intézményekben 2020. március 16. napjától digitális munkarend került bevezetésre, az ehhez kapcsolódó részletszabályok kormányrendeletben kerülnek meghatározásra, az intézmények folyamatosan tájékoztatják a diákokat.

Komló városában valamennyi óvoda és a bölcsőde nyitva tart. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az alábbi működési rendet határoztuk meg:

 • Amennyiben a szülő a gyermek napközbeni ellátását, felügyeletét az otthonában meg tudja oldani – különösen, ha valamelyik szülő nem dolgozik – kérjük, ne vegye igénybe az óvodai, bölcsődei ellátást. Kérjük, hogy ezt az érintett intézmények felé telefonon szíveskedjenek jelezni.
 • Minden gyermek, és intézményi dolgozó aki, vagy akinek családja érintkezett külföldről hazajövő személlyel minimum két hétig maradjon otthon.
 • Az a gyermek, aki náthás, köhög, az óvodai nevelésben és a bölcsődei foglalkozásokon nem vehet részt. Amennyiben az óvodapedagógusok, vagy a kisgyermeknevelők betegséget tapasztalnak, azonnal értesítik a szülőt, annak érdekében, hogy haladéktalanul vigyék haza a gyermeket.
 • Azon egészséges gyermeket, akinek a szülei nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet, az óvoda, bölcsőde fogadja, de kérjük a szülőket, hogy a gyermeköltözőkbe ne lépjenek be.
 • A szülő érkezéskor az intézmény előterében adja át gyermekét az intézmény dolgozójának. Távozáskor szintén a dolgozók adják ki a gyermeket a szülőknek. A szülők türelmét kérjük, amíg a dolgozók a gyermekeket felöltöztetik.

A Körtvélyesi Óvodába közlekedő óvodabusz üzemeltetése 2020. március 17. napjától határozatlan ideig szüneteltetésre kerül.

IV. Városunkban működő egyéb intézményeket érintő szabályozások:

 • A Komló Városi Sportközpont határozatlan ideig nem látogatható. Az intézmény által kiadott érvényes bérlettel rendelkező látogatók a kieső időszakot a veszélyhelyzet megszűnését követően érvényesíthetik.
 • A Szilvási városrészben található rekortán borítású sportpálya határozatlan ideig nem látogatható.
 • A KBSK határozatlan ideig zárva tart.
 • A Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézmény határozatlan ideig zárva tart.
 • A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény határozatlan ideig zárva tart.
 • A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ valamennyi telephelyén, és osztályán határozatlan ideig látogatási tilalom van érvényben.
 • A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. valamennyi telephelyén látogatási tilalmat rendeltek el.

V. Helyi tömegközlekedésre vonatkozó szabályozások:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utasokat, hogy 2020. március 19. csütörtöki üzemkezdettől határozatlan ideig munkanapokon a tanítás nélküli (tanszüneti) munkanapokra vonatkozó menetrend lép életbe. A hétvégi napokon a menetrend nem változik. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe a tömegközlekedést. Fenti időponttól a buszvezetőnél történő jegyvásárlás, valamint az első ajtón történő felszállás nem biztosított.

Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniai szabályok betartására, valamint a sofőrtől legalább 2 m távolságban szíveskedjenek tartózkodni.

A Volánbusz Zrt. saját hatáskörben több intézkedést tett a veszélyhelyzetre tekintettel, az erre vonatkozó közleményt az alábbi linken megtekinthetik: https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/sajtokozlemenyek/hir/34859

VI. Helyi közszolgáltatások biztosítása:

1. Komlói Fűtőerőmű Zrt.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a járványveszély kapcsán a személyes ügyfélszolgálatát 2020. március 17. napjától határozatlan időre bezárja. Az ügyek intézése elektronikusan, illetve telefonos úton történhet. Mérőóraállás bejelentése, illetve hibabejelentés a www.komloieromu.hu oldalon és az alábbi elérhetőségeken keresztül lehetséges: 06-72/582-119; hibabajelentes@komloieromu.hu;  meroallas@komloieromu.hu. A fogyasztói rendszereken (lakásokban) történő hibajavítást csak azokban az épületekben végzik el, amelyek erre vonatkozó karbantartási szerződéssel rendelkeznek, és nem tartózkodik benne karantén alá rendelt személy.

2. Baranya-Víz Zrt.

A Baranya Víz Zrt. kéri az Ügyfeleket, hogy az ügyfélkapcsolati formák közül a személyes ügyfélszolgálati irodák felkeresése helyett a telefonos, illetve az elektronikus ügyintézési módokat részesítsék előnyben, az alábbi elérhetőségeken keresztül: Tel: 06-72/582-196, 06-72/582-201; ugyfel.komlo@baranyaviz.hu. A feltöltő kártyás vízmérőóra kártyájának töltése biztosított.

3. Dél-Kom Nonprofit Kft.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy 2020. március 16. napjától a személyes ügyfélfogadás minden ügyfélszolgálaton és ügyfélképviseleten bizonytalan ideig szünetel.
Ügyintézés az alábbi elérhetőségeken lehetséges: Komlói ügyfélképviselet: 72/483-866, e-mail: komloiugyfelkepviselet@delkom.hu.

VII. Szociális intézmények működése:

A Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ a megszokott rend szerint működik. Kérjük az ellátottakat és gondozottakat, hogy a személyes találkozások alkalmával fokozott figyelmet fordítsanak a higiéniai szabályok betartására.

A központi járványügyi intézkedésekhez igazodva – arra kérjük a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Amennyiben a 70 év feletti, otthonában tartózkodó személy egyedülálló, és az ellátásáról való gondoskodás nem megoldott, vagy családban él, azonban a mindennapi életvitelhez szükséges létfontosságú feltételek számára nem biztosítottak, úgy kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeken szíveskedjenek jelentkezni:

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ

Bóna Bernadett intézményvezető

Telefonszám: 06-30/540-8467

Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat

Fehér Imre mb. intézményvezető

Telefonszám: 06-30/485-71-60

Az érintett dolgozók a 70 év feletti személyek részére – elsődlegesen az ellátott személyek saját költségeire – segítséget nyújtanak a bevásárlásban, a szükséges gyógyszerek beszerzésében, valamint a halaszthatatlan ügyek intézésében.  Figyelemmel a szűkős erőforrásokra, kérjük, hogy az ellátás biztosítását csak olyan személyek kérjék, akik részére semmilyen módon nem áll rendelkezésre egyéb – hozzátartozó, szomszéd – segítség.

VIII. Városgondnokság működési rendje:

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságán 2020. március 16. napjától határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel. Halaszthatatlan ügyek intézése esetén elektronikus úton vagy telefonon szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: 06-72/739-229

IX. Piac-és vásárcsarnok működésére vonatkozó szabályozások:

2020. március 21. (szombat) napjától kizárólag a vásárcsarnok épületében működő üzletek tarthatnak nyitva a rájuk irányadó szabályok szerint. A csarnokban és a külső piaci területen kizárólag élelmiszer, zöldség, gyümölcs árusítása megengedett, oly módon, hogy az egyes árusok között minimum egy üres asztalnyi távolságot szükséges biztosítani. A termékek szükséges védőfelszerelés (kesztyű) nélkül történő érintése tilos.

Jelenleg legfontosabb feladatunk a járvány kitörésének megelőzése, ezért kérjük a lakosságot, türelmesen és felelősségteljesen járjanak el ebben az időszakban. Kövessék a hatóságok és a helyi szervek jelen hirdetményben rögzített szabályait, ajánlásait saját maguk és társaik egészségének megőrzése és védelme érdekében.  

A koronavírus járvány megelőzése érdekében fordítson különös figyelmet az alábbiakra:

– Igyekezzen kerülni a közösségi tereket – így különösen a játszóterek, KRESZ park, – nagyobb tömeget, azokat a helyeket, ahol nagyobb mértékű a lakosság forgalma (boltok, gyógyszertár, orvosi rendelő), lehetőleg tartson 1,5 – 2 m távolságot

– Fokozott figyelemmel és gyakorisággal alaposan mosson kezet

– Lakását napi rendszerességgel, többszöri alkalommal szellőztesse

– Segítse a környezetében élő idős hozzátartozóikat, ismerőseiket a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében, de kerülje a személyes érintkezést. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy a 60 év felettiekre különösen veszélyes a koronavírus.

A hatósági karantén szabályainak megsértése és a bejelentési kötelezettség elmulasztása jelentős kárt okoz közösségünknek és súlyos jogi következményeket von maga után.

Megértésüket tisztelettel megköszönjük, vigyázzunk egymásra!

Polics József s.k.
polgármester