I. Egészségügyi alapellátás:

1. Háziorvos és házi gyermekorvosi szolgálatok

A háziorvos és házi gyermekorvosi szolgálatok a korábban megszokottak szerint működnek, azonban kérjük a Tisztelt Betegeket, hogy a kialakult helyzetre tekintettel előzetes telefonos egyeztetést követően menjenek a rendelőkbe, annak érdekében, hogy a váróteremben történő zsúfoltság elkerülhető legyen.

2. Központi ügyeleti ellátás

Az ügyeleti ellátás tekintetében arra kérjük a Tisztelt Betegeket, hogy kizárólag sürgős – görcsölő, lázas állapot – esetekben vegyék igénybe a városi központi ügyeleti ellátást. Panaszuk esetén elsődlegesen telefonon kérjenek tájékoztatást. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügyelet rendelőjének várótermében egyidejűleg kizárólag egy beteg tartózkodhat, a többi betegnek a rendelő előtti közterületen szükséges várakoznia.

3. Védőnői szolgálat

A területi védőnők 2020. március 17. napjától családlátogatásokat nem végeznek. Kizárólag az újszülötteknél valamint sürgős esetekben végeznek látogatást, a megfelelő védőfelszerelés (maszk, gumikesztyű) alkalmazásával. Egyéb esetekben a védőnő a gondozottakkal telefonon és interneten web kamerán keresztül tartja a kapcsolatot.

A területi védőnők a tanácsadásokat a szokott rend szerint megtartják, azonban kérjük, hogy előzetesen időpontot egyeztetni szíveskedjenek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a védőnői szolgálat helyiségeiben minden dolgozó és gondozott részére a kézfertőtlenítés kötelező.

II. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal működése:

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 16. (hétfő) napjától határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel.

Szociális ügyek: A halaszthatatlan, soron kívül intézendő szociális ügyek elintézhetők telefonon keresztül vagy személyesen hétfő és szerdai napokon 8.00-16.00 óra között kizárólag a hivatal portaszolgálatán keresztül.

Szociális ügyekben elérhetőség: +36-30/452-83-41, 06-72/584-000; fritsine@komlo.hu

Anyakönyvi ügyek: Kizárólag haláleset anyakönyvezésére van lehetőség hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óra között, kizárólag a hivatal portaszolgálatán keresztül.

Az előjegyzett esküvők megtartására a házasulandók és a két fő tanú jelenlétében kerülhet sor, új esküvő felvételére a veszélyhelyzet ideje alatt nincs lehetőség.

Anyakönyvi ügyekben elérhetőség: 06-72/584-034; feketeildiko@komlo.hu

Helyi adóügyek: Az igazolhatóan az ügyfélfogadás szüneteltetéséből eredő mulasztásokért az Önkormányzati Adóhatóság nem szab ki bírságot.

Általános adóügyi elektronikus elérhetőség: ado.ph@komlo.hu

Hagyatéki ügyek, működési engedélyek, termőföld hirdetmények, kereskedelmi- és ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés:

E tárgykörökben az elektronikus ügyintézés lehetősége folyamatosan biztosított. Elérhetőség: rieszvirag@komlo.hu, faragoneandrea@komlo.hu

Pénztári kifizetés: A hivatalban a pénztári kifizetés is szünetel, így a megállapított juttatások és egyéb kifizetések teljesítése ebben az időszakban banki átutalással, illetve postai úton történik.

A hivatal nyomatékosan kéri a Tisztelt Ügyfeleit, hogy halaszthatatlan ügyeiket lehetőleg a személyes megjelenés elkerülésével telefonon vagy elektronikus kapcsolattartás útján intézzék. Személyes megjelenés esetén az ügyfelek a Városház téren várakozhatnak, és a hivatali portaszolgálat egyesével szólítja őket az épületbe.

A fenti ügykörökön kívül eső tárgyban központi telefonszám és e-mail cím áll rendelkezésre:

+36-72/584-000 és polghiv@komlo.hu

III. Nevelés-oktatási intézmények működése:

Az oktatási intézményekben 2020. március 16. napjától digitális munkarend került bevezetésre, az ehhez kapcsolódó részletszabályok kormányrendeletben kerülnek meghatározásra, valamint az intézmények folyamatosan tájékoztatják a diákokat.

Komló városában valamennyi óvoda és a bölcsőde nyitva tart. Azonban a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az alábbi működési rendet határoztuk meg:

 • Amennyiben a szülő a gyermek napközbeni ellátását, felügyeletét az otthonában meg tudja oldani – különösen azon gyermeknek, akinek valamelyik szülője nem dolgozik – kérjük, ne vegye igénybe az óvodai, bölcsődei ellátást. Kérjük, hogy ezt az érintett intézmények részére telefonon szíveskedjenek jelezni.
 • Minden gyermek, és intézményi dolgozó aki, vagy akinek családja érintkezett külföldről hazajövő személlyel minimum két hétig maradjon otthon.
 • Az a gyermek, aki náthás, köhög, az óvodai nevelésben és a bölcsődei foglalkozásokon nem vehet részt. Amennyiben az óvodapedagógusok, vagy a kisgyermeknevelők betegséget tapasztalnak, azonnal értesítik a szülőt, annak érdekében, hogy haladéktalanul vigyék haza a gyermeket.
 • Azon gyermeket, akinek a szülei nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet, az óvoda, bölcsőde fogadja, de kérjük a szülőket, hogy a gyermeköltözőkbe ne lépjenek be.
 • A szülő érkezéskor az intézmény előterében adja át gyermekét az intézmény dolgozójának. Távozáskor szintén a dolgozók adják ki a gyermeket a szülőknek. A szülők türelmét kérjük, amíg a dolgozók a gyermekeket felöltöztetik.

A Körtvélyesi Óvodába közlekedő óvodabusz üzemeltetése 2020. március 17. napjától határozatlan ideig szüneteltetésre kerül.

IV. Városunkban működő egyéb intézményeket érintő szabályozások:

 • Komló Városi Sportközpont határozatlan ideig nem látogatható. Az intézmény által kiadott érvényes bérlettel rendelkező látogatók a kieső időszakot a veszélyhelyzet megszűnését követően érvényesíthetik.
 • A Szilvási városrészben található rekortán borítású sportpálya határozatlan ideig nem látogatható.
 • KBSK külső látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart.
 • Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézmény külső látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart.
 • József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény külső látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart
 • A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ valamennyi telephelyén, és osztályán határozatlan ideig látogatási tilalom van érvényben.
 • A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. valamennyi telephelyén látogatási tilalmat rendeltek el.

V. Helyi tömegközlekedésre vonatkozó szabályozások:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utasokat, hogy 2020. március 18. szerda éjféltől határozatlan ideig munkanapokon a tanítás nélküli (tanszüneti) munkanapokra vonatkozó menetrend lép életbe. A hétvégi napokon a menetrend nem változik.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe a tömegközlekedést. Fenti időponttól a buszvezetőnél történő jegyvásárlás, valamint az első ajtón történő felszállás nem biztosított.

Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniás szabályok betartására, valamint a sofőrtől 2 m távolságban szíveskedjenek tartózkodni.

VI. Helyi közszolgáltatások biztosítása:

1. Komlói Fűtőerőmű Zrt.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a járványveszély kapcsán a személyes ügyfélszolgálatát 2020. március 17. napjától határozatlan időre bezárja. Az ügyek intézése elektronikusan, illetve telefonos úton történhet. Mérőóraállás bejelentése, illetve hibabejelentés a www.komloieromu.hu oldalon és az alábbi elérhetőségeken keresztül lehetséges:

06-72/582-119; hibabajelentes@komloieromu.hu;  meroallas@komloieromu.hu

A fogyasztói rendszereken (lakásokban) történő hibajavítást csak azokban az épületekben végzik el, amelyek erre vonatkozó karbantartási szerződéssel rendelkeznek, és nem tartózkodik benne karantén alá rendelt személy.

2. Baranya-Víz Zrt.

A Baranya Víz Zrt. kéri az Ügyfeleket, hogy az ügyfélkapcsolati formák közül a személyes ügyfélszolgálati irodák felkeresése helyett, a telefonos, illetve az elektronikus ügyintézési módokat részesítsék előnyben, az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Tel: 06-72/582-196, 06-72/582-201;  ugyfel.komlo@baranyaviz.hu

A feltöltő kártyás vízmérőóra kártyájának töltése biztosított.

3. Dél-Kom Nonprofit Kft.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy 2020. március 16. napjától a személyes ügyfélfogadás minden ügyfélszolgálaton és ügyfélképviseleten bizonytalan ideig szünetel.
Ügyintézés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Komlói ügyfélképviselet: 72/483-866, e-mail: komloiugyfelkepviselet@delkom.hu

VII. Szociális intézmények működése:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ a megszokott rend szerint működik. Kérjük az ellátottakat és gondozottakat, hogy a személyes találkozások alkalmával fokozott figyelmet fordítsanak a higiénikus szabályok betartására.

VIII. Városgondnokság működési rendje:

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságán 2020. március 16. napjától határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel. Halaszthatatlan ügyek intézése esetén elektronikus úton vagy telefonon szíveskedjeken felvenni a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: 06-72/739-229

Jelenleg legfontosabb feladatunk a járvány kitörésének megelőzése, ezért kérjük a lakosságot, türelmesen és felelősségteljesen járjanak el ebben az időszakban. Kövessék a hatóságok és a helyi szervek jelen hirdetményben rögzített szabályait, ajánlásait saját maguk és társaik egészségének megőrzése és védelme érdekében.  

A koronavírus járvány megelőzése érdekében különös figyelmet fordítsanak az alábbiakra:

– Igyekezzen kerülni a közösségi tereket – így különösen a játszóterek, KRESZ park, – nagyobb tömeget, azokat a helyeket, ahol nagyobb mértékű a lakosság forgalma (boltok, gyógyszertár, orvosi rendelő), lehetőleg tartson 1,5 – 2 m távolságot

– Fokozott figyelemmel és gyakorisággal alaposan mossanak kezet

– Lakását napi rendszerességgel, többszöri alkalommal szellőztesse

– Segítsék a környezetükben élő idős hozzátartozóikat, ismerőseiket a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében, de kerüljék a személyes érintkezést. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy a 60 év felettiekre különösen veszélyes a koronavírus.

A hatósági karantén szabályainak megsértése és a bejelentési kötelezettség elmulasztása jelentős kárt okoz közösségünknek és súlyos jogi következményeket von maga után.

Megértésüket megköszönjük, vigyázzunk egymásra!

                                                           Tisztelettel:

Polics József
polgármester