Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a rendkívüli járványveszély miatt kihirdetett veszélyhelyzet okán a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 16. (hétfő) napjától határozatlan ideig

az ügyfélfogadás szünetel.

Megkérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a halaszthatatlan hivatali ügyintézést lehetőleg a személyes megjelenés elkerülésével, elektronikus kapcsolattartás útján és telefonos ügyintézés (telefonszám: 72/584-000) igénybevételével intézzék.

Az azonnali ügyintézést igénylő ügykörök – haláleset anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő szociális ügyek – a hivatal portaszolgálatán keresztül elintézhetők.

Az igazolhatóan az ügyfélfogadás szüneteltetéséből eredő mulasztásokért az Önkormányzati Adóhatóság nem szab ki bírságot.

A hivatalban a pénztári kifizetés is szünetel, így a megállapított juttatások és egyéb kifizetések teljesítése ebben az időszakban banki átutalással, illetve postai úton történik.

Szíves megértésüket megköszönöm.

Tisztelettel:

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző