Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel Komló városában operatív munkacsoport alakult, melynek vezetője a polgármester, tagja az alpolgármester, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jegyzője és aljegyzője, az önkormányzati frakcióvezetők, a Hivatal irodavezetői, az intézmény-felügyeleti ügyintéző, az informatikai ügyintéző, a Gazdasági Ellátó Szervezet képviselője, a Pécsi Tankerületi Központ képviselője, az egészségügyi alapellátás képviselője, a Komló Városi Óvoda intézményvezetője, valamint a Szilvási Bölcsőde intézményvezetője.

Az operatív csoport folyamatosan kapcsolatot tart a városi intézmények vezetőivel, annak érdekében, hogy koronavírus terjedése kapcsán kialakult veszélyhelyzetet érintően minden szükséges döntés meghozatalára sor kerüljön és a kapcsolódó intézkedések végrehajtása zökkenőmentesen megtörténjen.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a jelen hirdetményben rögzített szabályozások a Komló városban létrehozott operatív munkacsoport által meghatározott intézkedések. Amennyiben az érintett kérdéskörökben központi eljárásrend kerül kialakításra, úgy a jelenleg rögzítettek módosulhatnak. Természetesen az aktuális információkról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

A városunkban működő intézményeket érintő lényeges kérdésekről az operatív munkacsoport az alábbiak szerint rendelkezik.

Óvodák és bölcsődék

Tekintettel a kialakult helyzetre az alábbi működési rendet határoztuk meg:

 • Amennyiben a szülő a gyermek napközbeni ellátását, felügyeletét az otthonában meg tudja oldani – különösen azon gyermeknek, akinek valamelyik szülője nem dolgozik – kérjük, ne vegye igénybe az óvodai, bölcsődei ellátást. Kérjük, hogy ezt az érintett intézmények részére telefonon szíveskedjenek jelezni.
 • Minden gyermek, és intézményi dolgozó aki, vagy akinek családja érintkezett külföldről hazajövő személlyel minimum két hétig maradjon otthon.
 • Az a gyermek, aki náthás, köhög, az óvodai nevelésben és a bölcsődei foglalkozásokon nem vehet részt. Amennyiben az óvodapedagógusok, vagy a kisgyermeknevelők betegséget tapasztalnak, azonnal értesítik a szülőt, annak érdekében, hogy haladéktalanul vigyék haza a gyermeket.
 • Azon gyermeket, akinek a szülei nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet, az óvoda, bölcsőde fogadja, de kérjük a szülőket, hogy a gyermeköltözőkbe ne lépjenek be.
 • A szülő érkezéskor az intézmény előterében adja át gyermekét az intézmény dolgozójának. Távozáskor szintén a dolgozók adják ki a gyermeket a szülőknek. A szülők türelmét kérjük, amíg a dolgozók a gyermekeket felöltöztetik.

Felkérjük a városunkban működő nem önkormányzati intézmények fenntartóit, hogy az összehangolt védekezés érdekében intézményeikben a jelen hirdetményben rögzítettek szerint járjanak el.

Intézményi étkeztetés:

Az intézményi dolgozók és a személyesen megjelenő tanulók részére az étkeztetés az eddig megszokott módon az intézményben helyben biztosított.

A digitális oktatásban részesülő iskolás gyermekek, valamint az otthon maradt óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetéséről az alábbiak szerint gondoskodunk igény esetén:

Iskolás gyermek esetében:

 • A szülő a menzaprogram (Menza Pure) céljára kialakított felületeken a megszokott módon jelzi, hogy igény tart e étkezésre, ha igen mely napokon. Az érintett abban az iskolában, amellyel jogviszonyban áll, tudja átvenni az ételt.
 • Az étkeztetés oly módon kerül biztosításra, hogy az érintett az ételt az intézmény által térítésmentesen biztosított, lezárt, steril dobozban, a látogatott intézmény konyhájában veheti át munkanapokon 12:30-14:00 óra közötti időpontban. Egyszeri étkezők esetében az adott napi ebéd, háromszori étkezésre jogosultak esetében az adott napi ebéd és uzsonna, valamint a másnapi tízórai kerül átadásra.
 • Az ékezéssel kapcsolatos észrevételeket, valamint a lemondásra vonatkozó igényeiket a gesz@komlo.hu e-mail címem, valamint az érintett intézmények iskolatitkárainál telefonon is jelezhetik a szülők.

Óvodás és bölcsődés gyermek esetében:

 • A szülők – a már megszokott gyakorlat szerint – telefonon jelezzék az érintett intézményeknek az étkeztetésre vonatkozó igényeiket.
 • Az étel átvétele abban az intézményben történik, amellyel a gyermek jogviszonyban áll.
 • Az étkeztetés oly módon kerül biztosításra, hogy az érintett az ételt az intézmény által térítésmentese biztosított lezárt, steril dobozban, a látogatott intézmény konyhájában veheti át munkanapokon 12:30-14:00 óra közötti időpontban.

Iskolákra vonatkozó információk:

2020. március 16. napjától valamennyi oktatási intézményben bevezetésre kerül a digitális munkarend, melynek részletes szabályai kormányrendeletben kerülnek rögzítésre. Erre vonatkozóan konkrét tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után a Pécsi Tankerületi Központ és az intézmények nyújtanak.

Városunkban működő egyéb intézményeket érintő szabályozások:

 • Komló Városi Sportközpont határozatlan ideig nem látogatható. Az intézmény által kiadott érvényes bérlettel rendelkező látogatók a kieső időszakot a veszélyhelyzet megszűnését követően érvényesíthetik.
 • KBSK külső látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart.
 • Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem intézmény külső látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart.
 • József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény külső látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart
 • A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ valamennyi telephelyén, és osztályán határozatlan ideig látogatási tilalom van érvényben.
 • A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. valamennyi telephelyén látogatási tilalmat rendeltek el.

Megértésüket megköszönve!

Polics József
s.k.polgármester