A Komlói Polgárőr Egyesület a Városházán tartotta évértékelő közgyűlését, amelyen Deák Imre, a Komlói Polgárőr Egyesület vezetője értékelte a hátrahagyott esztendőt.

A komlói szervezet vezetője elöljáróban felolvasta Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnökének közleményét, amely az országos veszélyhelyzet polgárőröket érintő tennivalóiról szólt.

Deák Imre már beszámolójában mutatott rá arra, hogy 2019-ben is legfontosabb feladatuk Komló és Mánfa lakosságának védelme, a közbiztonsági feladatok ellátása, bűncselekmények megelőzése, városi rendezvények biztosítása, a Komlói Rendőrkapitányság és a közterület-felügyelők munkájának segítése volt.

Munkájukat partnereik, Komló és Mánfa önkormányzata, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége, a Komlói Rendőrkapitányság és nem utolsósorban a lakosság támogatta.

Deák Imre elmondta, hogy járőrözéseik során kiemelt figyelmet szenteltek a közintézmények, kiskertek, garázsok, parkolók környezetére, üzemi objektumokra. A nyári szünetben fokozott figyelemmel kísérték az iskolák, óvodák területének biztonságát. A szeptemberi tanévkezdésnél a gyalogátkelőhelyekre fókuszálva segítették az iskolás közlekedőket. Több alkalommal is csőtörést jelentettek be az vízmű diszpécserének. Folyamatosan figyelemmel kísérték az illegális szemétlerakók környezetét, jelentették a gyanús fakivágásokat.

A polgárőrök rendszeresen részt vettek rendezvények biztosításában. Többek között szolgálatot láttak el a fesztiválok, sportversenyek, a Komlói Napok és Bányásznap helyszínein. Egyebek mellett együttműködési szerződést kötöttek a gimnáziummal az önkéntes közösségi munka lebonyolításában, részt vettek a kisegítő iskola gyermeknapi rendezvényén. A beszámoló kitért a mánfai csoport tevékenységére is.

Az egyesület működésének anyagi hátterét szponzorok, Komló Város Önkormányzata, az Országos Polgárőr Szövetség biztosította. A sikeres munkavégzés elengedhetetlen feltétele volt a stratégiai partnerrel, a Komlói Rendőrkapitánysággal kialakított kiváló együttműködés. A napi szintű együttműködés mellett 312 szolgálatot 1071 órában végzett együtt a két szervezet.

Deák Imre beszámolójából kiderült: a 102 főt, valamint 4 ifjú polgárőrt számláló egyesület a hátrahagyott esztendőben 6177 órában látott el összesen szolgálatot.

Deák Imre a 2020-as esztendő terveiről is beszélt. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyesület fő feladatai mellett kiemelt hangsúlyt helyeznek a közterületeken való járőrözésre. Ezen belül is – a településen élőkkel folyamatos kapcsolat miatt – a gyalogos jelenlétre, a közterület-felügyelőkkel végzett közös járőrözésekre és az utánpótlás biztosítására.

A közgyűlésen több meghívott vendég is elismeréssel szólt a komlói polgárőrök tevékenységéről:

Kun Attila alezredes, a Komlói Rendőrkapitányság Közrendészeti Osztályának közelmúltban kinevezett vezetője – az országos veszélyhelyzet adta elfoglaltság miatt – levélben mondott köszönetet a polgárőrök munkájáért. Kiemelte a komlói polgárőrök szervezettségét, hatékonyságát. „Meggyőződtem, hogy polgárőreink elhivatott, lelkiismeretes lokálpatrióták.  Bízom benne, hogy az együttműködésünk idén is olyan konstruktív és eredményes lesz, mint 2019-ben” – zárta levelét.

Polics József polgármester is köszönetét fejezte ki a közgyűlésen az egyesület tagjainak. Tízéves városvezetői tapasztalata alapján kijelentette, hogy közösségünk mindig, minden helyzetben számíthatott a polgárőrök munkájára. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendőrség jó eredményei mögött rendre megtalálható a polgárőrség ugyancsak kiváló teljesítménye. Az önkormányzat további támogatásáról biztosította az egyesület tagjait azért az önzetlen munkáért, amit a város közbiztonsága érdekében végeznek.

Cseh László, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége elnöke is köszönetét fejezte a Deák Imre által irányított egyesületnek, ahol – ahogy fogalmazott – „mindig, minden rendben van”. Szólt a megyei helyzetről, az országos költségvetésről, a támogatásokról, ami nem lett több az előző évihez viszonyítva. Szorgalmazta a pályázatokon való részvételt. Valamit beszélt arról, hogy megyei szinten – a megyei főkapitány biztatására – nőtt a polgárőr-rendőr közös szolgálatok száma.  

 Kiemelkedő munkája elismeréseként többen elismerést vehettek át a rendezvényen.

Dicsérő oklevéllel jutalmazták Tóth Anitát, a komlói adóiroda munkatársát, Bódis Imre, Balogh László, Hegyesi János, Juhász András polgárőrt. A Polgárőr Szövetség elismerését vehette át: Mihalek István, Morvai László, Tóth Miklós.

10 éves szolgálatért emléklapot kapott: Takács Attila, Morvai László, Galgóczi István, Beke János, Bogdán Róbert, Gazsi Dániel. 15 éves szolgálatért: Bálint László, Molnár Zoltán, Molnár Imre, Németh László, Pálfi László, Ratkó Lajos, Tábor József és Veller István.

20 éves szolgálatért vehetett át elismerést Hegyi Géza.

A közgyűlésen elhangzott, hogy Radics Kálmánt az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöki dicséretére, Zag Bélát, az OPSZ Ezüst fokozatára terjesztették fel.