A kormány által meghirdetett veszélyhelyzet írta felül a csütörtökön megtartott rendkívüli testületi ülés eredeti menetrendjét. A kialakult jogi helyzetről dr.Vaskó Ernő tájékoztatta a testület tagjait.

Komló város címzetes főjegyzője felhívta a figyelmet arra, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetnek következménye – a katasztrófavédelmi törvény ide vonatkozó rendelkezése szerint – , hogy a település képviselő-testületének feladat- és hatásköreit ebben az időszakban egy személyben a polgármester gyakorolja.  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy – a március 15-i rövid határidő és a korábban említett vészhelyzet miatt – a költségvetés tekintetében a polgármester kezébe került a döntés.

Polics József polgármester elmondta, hogy kényszerpályán mozognak: “ha nem lesz elfogadott költésvetése a városnak, akkor lemaradunk a központi finanszírozásról”.

Rendkívüli testületi ülés 2020.03.12.

A rendkívüli intézkedésekre való tekintettel Polics József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a kialakult helyzetről.

Közzétette: Komlói Újság – 2020. március 12., csütörtök

Az anyag ismertetésekor a költségvetés úgy került elfogadásra, hogy néhány pontját – így a képviselői tiszteletdíjakkal foglalkozót is – a vészhelyzet lezárásáig felfüggesztenek. A nem költségvetési szervek számára előirányzott 130 millió forintos keretből a médiának szánt forrásokat tartalékba helyezik, a többit a korábban felállított ad hoc bizottság döntése alapján osztanak ki a pályázatot benyújtók között.

A média finanszírozásával kapcsolatban három pályázat kiírásáról szólt az új döntés. Az írott sajtó, a média vonatkozásában és a városmarketing kidolgozása és ellátása területén. Ezzel kapcsolatban egyeztetések kezdődtek. A pályázat kiírására vonatkozó javaslatokat március 19-ig várja a testület.

A formális ülés végén a testület Jégl Zoltán képviselő (KÖT) javaslatára, néma főhajtással tisztelgett a napokban elhunyt Jencsik János, a Komlóért Egyesület alapítója, örökös elnöke, a 2000-es évek első évtizedének meghatározó civil vezetőjének emléke előtt.