A költségvetés elfogadása lehet a hét legnagyobb horderejű döntése. Ülést tart a testület.

A hét kétségtelenül legmeghatározóbb eseménye a csütörtöki rendkívüli testületi ülés lesz. A napirendi pontok közül kiemelkedik a város 2020-as költségvetésének elfogadása, melyet hosszú egyeztetési időszak előzött meg.

A testületi ülésen a képviselők foglalkoznak még a 2022-ben százéves Komlói Bányász sportegyesület centenáriumi rendezvényeinek előkészítésével, melynek érdekében munkacsoportot állítanak fel.

A testület határoz a„Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” című – az egykori fürdőépületet érintő – projekt műszaki tartalmának módosításáról, melyet a leendő bérlők kérvényeztek az önkormányzatnál.

A testület elé kerülnek a Városi Sportközpont további felújításának tervei, melyet háromoldalú szerződés megkötésével kívánnak megvalósítani.

Ugyancsak dönthet a testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanács ülésén hozott határozatokról.