Szemléletformálás, identitáserősítés, a magyar kultúra megismerésének elősegítése – közvetve ezekkel a célokkal indította útjára a pécsi Gandhi Gimnázium fenntartója azt a pályázati projektet, amely két év után ezen a napon ért véget. A program 15 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult meg. Ahogy az a január 30-i zárórendezvényen is elhangzott, a Gandhi mellett a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnáziumot is érintő foglalkozás- és eseménysorozatot valamennyi résztvevő sikeresnek, eredményesnek, folytatásra érdemesnek ítéli.

A programba a pécsi partner 50 hátrányos helyzetű tanulót vont be a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai közül. A kiválasztott fiúknak és lányoknak egyrészt az angol, illetve német nyelvi készségeit fejlesztették, másrészt segítették őket egyéb, a diákok által választott tantárgyak (matematika, történelem stb.) tanulásában is.

A projekt másik színterét olyan események jelentették, amelyeken e hátrányos helyzetű gandhis diákok mellett a fővárosi Alternatív Közgazdasági Gimnáziumba járó, jellemzően sokkal jobb szociális helyzetű gyerek is részt vettek, sőt, együtt tevékenykedtek a pécsiekkel. A találkozási alkalmakon együttműködési területként, közösen feldolgozott témaként szerepelt például a társadalmi egyenlőség témaköre (hátrányos megkülönböztetés, érzékenyítés, kooperatív oktatásszervezés stb.) valamint az egészséges életmód fontossága (ld. drogprevenció, sport). Amellett, hogy mindkét intézmény vendégül látta a másik tanulócsoportját, közös kirándulás és tábor is szerepelt a programban, ami mind közelebb hozta egymáshoz az eltérő szociális helyzetű gyerekeket.

A Gandhi Gimnázium fenntartójának szakmai vezetője azt mondja, az együttműködés sikere miatt a két intézmény újabb, hasonló pályázati lehetőségben is reménykedik, sőt, valamilyen – esetleg szakkör – formában már addig is folytatni szeretnék a közös munkát. Dezső Gabriella úgy fogalmazott, nagyon jó érzés volt látni, hogy az egész különböző hátterű diákok miként fogadták el és becsülték meg egymást. Meggyőződése szerint a Gandhi és az AKG szóban forgó tanulói nem csupán együtt gondolkodásban, de együtt cselekvésben is példaként állíthatók mások elé.

Az „Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által” elnevezésű, EFOP-3.1.8-17-2017-00128 azonosítószámú projekt kedvezményezettje a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. A pályázat célja egyebek mellett különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létesítése, valamint tantárgyi ismeretek fejlesztése. A program 15 millió Ft pályázati támogatásban részesült (a támogatás aránya 100%). A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, 2018. február 2. és 2020. január 31. között.

További információ kérhető:

Dezső Gabriella szakmai vezető, Gandhi Gimnázium K. N. Kft.

Tel.: +36 20 377 0806; e-mail: szakmaivezeto@gandhikft.hu