Az új évet frakciónk az előttünk álló költségvetési és városüzemeltetési feladatok áttekintése, egyeztetése érdekében az intézmények, illetve azok vezetőivel történő egyeztetésekkel kezdte. Természetesen a költségvetési és a kapcsolódó kérdéseket megbeszéltük a polgármesterrel is, amelyet még több egyeztetés fog követni, hiszen a város költségvetésének összeállítása közös feladatunk. A megvalósult és az előttünk álló beruházások is igénylik az egyeztetéseket, hiszen minden beruházás érinti városunk költségvetését, melynek stabilitása, végrehajthatósága mindannyiunk érdeke.

Áttekintettük az intézmények szervezeti felépítését, költségvetési igényeiket, javaslataikat, személyi kérdéseiket. Közösen igyekszünk megoldást találni az új, vagy már alkalmazott, ám gazdaságosabban megvalósítható ötletekre, melyek az intézmények munkáját, vagy az intézmények által megvalósítandó programokat teszik eredményesebbé, sikeresebbé, gazdaságosabbá, látogatottabbá.

Munkánk természetesen folytatódik, hiszen még számos egyeztetést kell lefolytatnunk, különös figyelemmel cégeinkre, ahol a nehéz anyagi helyzetük, a jelentősen csökkenő gazdasági mutatók igénylik a tudatos átszervezést, az együtt gondolkodást.

Egyeztetéseket folytattunk le a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó önkormányzatok vezetőivel Szászváron, Magyarhertelenden és Bikalon.

Változást hozott a Társulás életében az a tény, hogy a komlói képviselő testület Jégl Zoltánt delegálta a Társulásba, a korábban megszokott gyakorlattal szakítva, miszerint ezt a pozíciót (is) a polgármester látta el. A megváltozott helyzet a társulás tagjaiban számos kérdést vetett fel – nehéz a megszokottól eltérni-, azonban álláspontunk szerint sikerült tisztázni: a hatékony munka biztosítéka a Komló Város Önkormányzata jegyzője és az általa vezetett hivatal szakmai munkája, a képviselő-testület azon szándéka – és ebben Jégl Zoltán maximális támogatása -, hogy a Társulás továbbra is minden érintett település megelégedésére működjön, és nem utolsó sorban az a tény, hogy a polgármester – ahogy eddig is – a Baranya Megyei Közgyűlésben a pályázatok elbírálása során a Társulás érdekeit képviseli messzemenőkig továbbra is.

A Társulás költségvetését is végig tárgyaltuk a Gazdasági Ellátó Szervezet (Gesz) vezetőjével, amely alapján megállapítható, hogy az orvosok igényét figyelembe véve a háziorvosi ügyelet megemelkedett költségtöbblete mellett a korábbi időszak költségeitől nagyobb eltérés nem várható.

Képviselői munkánk jellegéből adódóan valamennyien napi kapcsolatban állunk a Városgondnoksággal. Komló köztereinek igényes külső megjelenése, napi életterünk élhetősége az ő munkájuk eredménye. Személyes egyeztetésünk során a szervezeti, személyi felépítés, közmunkás létszám egyeztetése mellett egyetértettünk abban, hogy a napi szinten jelentkező, lakossági bejelentésből, vagy képviselői jelzésből adódó feladatok ellátásán van mit javítani. Ezen feladatok megoldásának hatékonysága azonban adott esetben további tárgyi illetve személyi feltételek biztosítását, esetleg meghatározott szakember alkalmazását, a közmunkát végzők iránti nagyobb figyelmet teszi szükségessé. Ez költségvetési igényt vonhat maga után, vagy hatékonyabb szervezést, a kiosztott munkák elvégzésének rendszeres ellenőrzését, mely ellenőrzés tapasztalatunk szerint gyakran hiányzik, ezért a munka hatékonysága sem megfelelő több esetben.

A területeink gondozása, karbantartása igényli a napi figyelmet, törődést. Képviselőink rendszeresen felmérik a területeken felmerülő feladatokat, fogadják a lakossági bejelentéseket. Köszönjük észrevételeiket, javaslataikat! Megértjük időnként sürgető hozzáállásukat, hiszen lakókörnyezetükért, adott esetben testi épségükért aggódnak az egy-egy elmaradt munka, a környezet állagának leromlása miatt.

Nagyon sok bejelentést kapunk a falevelek összegyűjtésének, elhordásának elhúzódása, elmaradása miatt, vízelvezető árkok tisztítása miatt, közterek rendbetétele miatt. Minden kérést, igényt az érintett szolgáltató felé továbbítunk, egyeztetünk a kérések megoldása érdekében.

Számos szervezettel, intézménnyel, civilekkel egyeztetünk a 2020. évi rendezvényterv összeállítása során. Nem panaszkodhatunk, lesz miből válogatnunk szabadidőnk hasznos eltöltése érdekében! Cél az, hogy minél több választási lehetőség, minőségi program úgy gazdagítsa Komló Város közösségi életét, programjait, hogy a szervezők is elégedettek lehessenek, mert a résztvevők értékelik munkájuk eredményét, a résztvevők pedig a minőségi kikapcsolódás lehetőségével élve pihenhetik ki a hétköznapi fáradtságaikat.

Részönkormányzataink felálltak, megkezdték a területi munkát, képviselő és lakossági tagjaikkal egyaránt. Már rengeteg jelzést kaptak a lakosságtól az elvárt és az elvégzendő feladatokat, programokat illetően. 

Bizottsági munkáink során biztosítjuk a gördülékeny működést a bizottságok hatáskörébe utalt feladatok hatékony megoldása érdekében legyen az pályázat, közbeszerzés vagy egyéni igény.

Rengeteg munka áll előttünk, az új felállást úgy látjuk még a rendszernek – intézmények, hivatal – szokni kell. Mi türelemmel, figyelemmel igyekszünk mindenki felé fordulni mi is türelmet kérünk, mert a munka folyik tovább. Tesszük a dolgunkat!

Tisztelettel: Dr. Barbarics Ildikó, a Komló Összeköt Egyesület frakcióvezetője