Bár vannak, akik arra számítottak, hogy nem működik a széles körű ellenzéki együttműködés, a KÖT példát mutatott ebben. 6 párt, 2 civil szervezet összefogásával rendkívül sikeresen vettünk részt a választásokon. Az eredmény 7:1! – A Komló Összeköt sajtóközleménye –

Az elmúlt egy hónap alatt – a képviselő-testület megalakulás óta – számos eredményt hozott a Komló Összeköt munkája, mely előremutató és a lakosság érdekeinek szolgálatában áll.
Mivel a kezdetben eredményesnek ígérkező egyeztetések a polgármesterrel végül nem vezettek eredményre, a Komló Összeköt Egyesület hozzálátott a demokratikus városvezetés megvalósításához. Nem hagyjuk, hogy egy ember döntsön mindenben.

A bizottságokat megerősítettük, ezzel véget vetve az egyszemélyes döntéshozatalnak, így a városunk életét leginkább befolyásoló döntéseket immár a szakbizottságok hozzák, meghagyva a polgármesternek a törvény által biztosított hatáskörét.

Az önkormányzati tulajdonnal rendelkező gazdasági társaságaink (Fűtőerőmű, Városgazdálkodási Nonprofit Zrt., Vízmű) vezetőinek mandátuma lejárt 2019.12.31. napjával. A Városgazdálkodás igazgatói posztját – aki eddig a helyi Fidesz elnöke volt – mi pályáztatás útján kívánjuk betöltetni.
A cégek igazgatóságába, felügyelőbizottságába delegáltak felelősségteljes feladat előtt állnak, hiszen cégeink nehéz pénzügyi helyzetben vannak, melynek oka részben a kötelező rezsicsökkentés, részben az állami adók, esetenként pedig a szakszerűtlen munkaszervezés.

A beruházások áttekintése során merült fel a legnagyobb hangsúlyt kapott ügy az elmúlt évben: a szennyvízberuházás iránti további pénzügyi támogatás tárgyalása. Ez a teljes beruházás több mint egymilliárd forint értékű, amelyben a szennyvízvezeték felújítással érintett utcák mellett még fontos részét képezi a szennyvíztelep korszerűsítése is.
A meglévő pályázati pénz mellé a polgármester javaslata alapján további 48 millió forintot kellett volna még megszavaznunk a munkákhoz: ez a pénz a Vízmű rekonstrukciójára, hibajavításra, fejlesztésekre rendelkezésre álló keretéből lett volna kifizetve. Azzal nem törődve, hogy azokat a munkákat miből finanszírozta volna az önkormányzat.

Nyilvánvaló volt a Fidesz célja: a szennyvízberuházással megbízott vállalkozót akarták menteni a kötbér megfizetése alól. Nem hogy a Fidesz-közeli vállalkozó fizetne az önkormányzatnak, hanem még mi fizetnénk busásan neki. Minden irat, dokumentum a döntés ellen szólt. Éppen ezért nem támogattuk a polgármester ezen előterjesztését.
Nagy volt a sürgés-forgás ezt követően a Fidesz háza táján. A szennyvízberuházás helyszínén a KÖT delegáltjai is részt vettek egy bejáráson, ahol konkrét tájékoztatást a munkákról senki sem adott.
Azonban a kitartásunknak, körültekintésünknek köszönhetően 4 nap múlva a vállalkozó elegendőnek tartotta a megmaradt pályázati pénzt a három utca szennyvízberuházásának elkészítéséhez.

Tehát 4 nap alatt megtakarítottunk a városnak közel 50 millió forintot.

Az ünnepek forgatagában számos helyen adtunk ajándékokat, ruhákat (Körtvélyes, Kenderföld, Családok Átmeneti Otthona) a rászoruló családok részére.
Részt vettünk a város karácsonyi és évzáró ünnepségein, együtt ünnepelve a komlóiakkal.

Az elkövetkezendő időben a következő feladatok várnak ránk:

A város egészséges fejlődése és gyermekeink jövője érdekében felülvizsgáljuk a kiszervezett megbízásokat, részletesen megvizsgáljuk, hogy hol fedezhetők fel túlárazások, utánanézünk az esetleges irányított pályázatoknak, megnézzük miért érdeke egyes vezetőknek a városnak járó kötbér fizetésének megakadályozásán dolgozni, abban tevékenyen közreműködni.

A folyamatban lévő, vagy épp lezáruló beruházások terveit, költségvetését, a hozzá kapcsolódó pályázatokat független szakértői ellenőrzésnek fogjuk alávetni, mely ellenőrzés kiterjed a pályázatban érintett önkormányzati cégekre is.
Szinte valamennyi beruházás esetén – gyakran érthetetlen, különösen az összeg mennyiségét tekintve – jelentős többletköltség, utólagos finanszírozás merül fel, melyek indokoltságát sok esetben már ellenőrzik felügyeleti szervek.
Továbbá időt fogunk szakítani a sport forrásainak, költségeinek nyomon követésére is.

Nagyon szeretnénk bizonyosságot szerezni arról, hogy nincs és nem is volt olyan közmunkás, aki aláírta a jelenléti ívet és egy percet sem dolgozott a gondnokságon. Azt meg csak külön remélni tudjuk, hogy ezért a „szívességért” nem kellett valamelyik munkahelyi vezetőnek fizetnie, akár forintban, akár euróban.

Át kell nézni azokat a szerződéseket is, amelyeket több évre előre megkötöttek a város költségvetésének terhére. A vállalkozásoknak, egyesületeknek, alapítványoknak nyújtott önkormányzati hitelek visszafizetésének bármiféle indokkal történő elengedése számunkra nem fogadható el.
Átláthatóvá fogjuk tenni ezeket a munkákat, tesszük ezt a város szolgálatának érdekében.

Nem feledkezünk meg a programunkról sem: előkészítés alatt van, hogy a városban legyen 24 órás gyógyszertári ügyelet. A bányászváros egyik jelképének, a pécsi úti Mentőhídnak a társadalmi összefogással történő megvalósítására készül már a kiírás, és a tervezés megkezdését még ebben az évben szeretnénk elindítani.

Komlón az ellenzékbe került Fideszes polgármesternek együtt kell dolgoznia a választók akaratából jelentős többségbe került Komló Összeköt Egyesülettel!

Ha nem csak ismétlődő lózung Polics József és Hoppál Péter részéről, hogy csak Komlóért akarnak dolgozni, akkor azt végre tudomásul kell venniük, hogy ezt a Komló Összeköttel együttműködve tudják megtenni.

A pökhendi, lekezelő viselkedés, a mindenhez csak én értek magatartás ebben a közegben, ebben a tisztességes kisvárosban nem visz előre, sőt az elmúlt években ez a frusztrált kivagyiság meggyőződésünk szerint szinte felfoghatatlanul nagy károkat okozott.

Mi tudomásul vettük, hogy a polgármester Fideszes és készen állunk a közös munkára városunk érdekében, de ehhez neki is a demokratikus, konszenzusos utat kell választania!

A december 23-án tartott ünnepi sajtótájékoztatón elhangzottak nem segítik az együtt gondolkodást: a Fidesz országgyűlési képviselője gyülevész hordának nevezett bennünket, véleményünk szerint ezzel megsértette a komlóiak jelentős többségét is, akik minket támogattak.
Ugyanebben a riportban “anarchistának tűnő ellenzéknek” is hívja azokat, akik demokratikus úton, minden komlóit bevonva akarják vezetni a várost. Ez a hozzáállás az, ami valójában “gúzsba köt, hátrahúz” és ami a város fejlődését igazán gátolja. A fentiekben leírtakat mi képesek vagyunk figyelmen kívül hagyni, amennyiben tudomásul veszik, hogy a választások óta új helyzet állt elő a város vezetésében.

Tudjuk mi a feladatunk és tesszük a dolgunkat! Kitartóan, szakszerűen, demokratikusan! A munkát a Fidesz részéről érkező minden gáncsoskodás, lealacsonyító megjegyzés ellenére – ahogy ígértük – folyatjuk!

Tisztelettel: Ferenczy Tamás, a Komló Összeköt Egyesület elnöke és Dr. Barbarics Ildikó, a Komló Összeköt Egyesület frakcióvezetője