Ünnepi hangulatban, a Komló Városi Óvoda Tompa M. utcai tagintézménye óvodásainak karácsonyi műsorával kezdődött a szerdai testületi ülés. A napirendi pontok tárgyalása előtt köszöntötték Ábel Jánost, a Német Nemzetiségi Önkormányzat ez évben leköszönt elnökét, aki a közelmúltban vehette át a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságától a Nemzetiségi-díjat.

Nem tárgyalta újra a komlói képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet – a Polics József polgármester által benyújtott előterjesztést, ugyanis az illetékes bizottság levette a napirendről.

Napirend előtt Bareithné Benke Nikolett (Fidesz-KDNP) frakcióvezetője kifogásolta a döntést. Szerinte ugyanazon bizottsági struktúra mellett közel kétszer annyiba kerül a testület, mint a Fidesz javaslata. Dr. Barbarics Ildikó (Komló Összeköt) frakcióvezető szerint a számok magukért beszélnek, kérte, hogy a Komló Összeköt kimutatását vegyék alapul. Szerinte a képviselő-testület most olcsóbb, kevesebbe kerül, mint a Fidesz által kimutatott. Hozzátette, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén a Komló Összeköt is hajlandó a változtatásra. Ez a helyzet azonban jelenleg nem áll fent. Polics József (Fidesz-KDNP) polgármester a levett napirendi pontról, mint előterjesztő képletesen annyit mondott, hogy a csibe tojását a csibe tojásával, ne pedig a strucc tojásával hasonlítsák össze.  Kijelentette, hogy utoljára hozta a testület elé ezt az előterjesztést. Hozzáfűzte: a választóknak tisztában kell lennie azzal, hogy mennyibe kerül az önkormányzat működése. Kispál László (Komló Összeköt), a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság elnöke rámutatott arra, a bizottság feladata, hogy óvja, védje a költségvetést az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében. Megjegyezte, hogy jelenleg nem indokolt megszólalásuk, hiszen olcsóbban működik; ám amennyiben szükséges, be fognak terjeszteni módosítást.

Megszavazta a testület a képviselő-testület módosított működési szabályzatát, amely a bizottságok és a településrészi önkormányzatok munkáját szabályozza.

Jóváhagyta az együttműködési megállapodást a testület az Orsós Ferenc elnök (Cigány Nemzetiségi Önkormányzat), Sarkadi László Alajos elnök (Horvát Nemzetiségi Önkormányzat) és Rónáné Lusztig Ágnes elnök (Német Nemzetiségi Önkormányzat) által vezetett nemzetiségi szervezetekkel.

Döntött a testület a városgondnokság műszaki fejlesztéséről. Ennek értelmében a 2014-ben vásárolt traktor új adapterekkel egészülhet ki (pl. seprőgép és frontkasza), ami a jobb kihasználását tenné lehetővé.

Egy új pályázat kiírásáig átmenetileg meghosszabbították a HegyhátMédia Kft. szerződését a komlo.hu városi honlap és a Jó Szerencsét papíralapú kiadvány szerkesztésére. A testület a városi portál és újság működtetésére pályáztatás után fog megbízást kötni.

A képviselő-testület a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos előterjesztést. Ami a Dugovics T. utcai, a Székely B. utcai, valamint a Vörösmarty M. utcai szennyvízcsatorna beruházását mozdítaná elő.

Dr. Barbarics Ildikó (Komló Összeköt) nem kis volumenű kérdésnek nevezte a napirendi ügyet.

A frakcióvezető asszony elmondta, előrevetül, hogy a szennyvíztelepi munkálatok nem fognak elkészülni január 6-ra. Ha a napirendi pontot megszavazzák, akkor a határidő felfüggesztésre kerülhet, s ez indok lehet a szennyvíztelepi beruházás felfüggesztésére is, ami azt jelentené, hogy a szerződéses jogainkat nem tudjuk érvényesíteni (pl. kötbér, jótállás, biztosítékok). Ha a beruházás nem készül el időre, akkor a komlói önkormányzatot illeti a kötbér, ami láthatóan a 100 millió forintot is meghaladhatja, ami jóval több mint a beruházás maradványaként lehívható, a három utca szennyvízellátására költhető 60 millió forint.

Hozzátette: Komló város érdekeit képviseljük. Felelősségteljesen kell gondolkodni a kérdésben. A határozati javaslatot nem támogatta a frakció.

Kérte, hogy rendelje el a testület, hogy a pályázattal kapcsolatos műszaki egyeztetésekre, bejárásokra a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság elnökét, Kispál Lászlót (KÖT) és tagját, Jurinovits Miklóst (KÖT) hívják meg. Ezt Komló Összeköt többséggel megszavazta a testület.

Polics József polgármester szerint az egész beruházást egységében kell látni. Véleménye szerint, ha egy több mint 1 milliárdos beruházásból 10 milliós munka van hátra, akkor nem életszerű, hogy ekkora összegű kártérítésben reménykedhessünk. Olyan beruházásról beszélünk – mondta, amihez sikerült eddig közel 113 millió forint önrészt szerezni, amit helyettünk a kormány biztosított. Nem beszélve a 231 milliós áfa összegéről – tette hozzá.

Vannak kockázatok, de nagyon kevés maradt vissza a munkálatokból. A beruházás be fog fejeződni, ez mindenkinek az érdeke – hangsúlyozta. Arról kell dönteni, hogy a beruházás 60 milliós maradványához hozzáteszünk-e a 30+18 millió forintot, hogy megvalósuljon három utca problémája. Ezt csak határidő-módosítással lehet kivitelezni, mert jogilag nem lehet szétválasztani a beruházást.

Ennél a napirendi pontnál módosító javaslat is született, a Komló Összeköt 7:5 arányban nem szavazta meg a Dugovics és Székely Bertalan utcákhoz kapcsolódó vízjogi- és engedélyezési eljárás felfüggesztését.

Az ügy sokrétűsége, összetettsége és a felek álláspontjának különbözősége miatt a testület december 23-án 10 órától újra tárgyalja a napirendi pontot.