Második ülését tartotta az újonnan választott képviselő-testület.

A napirendi pontok közül talán a leginkább várt az alpolgármester(ek) megválasztása volt. Polics József polgármester elmondta, hogy a korábbi egyeztetések nem vezettek eredményre. Megítélése szerint – bizalmi pozícióról lévén szó – nem támogatta dr. Barbarics Ildikó és Ferenczy Tamás (mindkettő Komló Összeköt) megválasztását. Polics József elmondta, hogy nem tartja indokoltnak két alpolgármesteri poszt létrehozását, ezzel összhangban Bareithné Benke Nikolett (Fidesz-KDNP) jelölését támogatja.

Dr. Barbarics Ildikó tolmácsolta frakciójuk véleményét. Véleményük szerint a polgármesteri hatáskörök változásával indokolt a két társadalmi alpolgármester megválasztása, hozzátette, az együttműködés, az együtt dolgozás nem rajtuk múlik.

Ezt követően a képviselők titkos szavazással dönthettek az alpolgármester(ek) személyéről szóló napirendi pontról, amelyet végül nem fogadott el a testület. Így továbbra is üresen marad az alpolgármester(ek) széke.

Módosító javaslatot fogadott el a testület a 2019-es költségvetéssel kapcsolatban. Tárgyalta a testül a megújult piac működését szabályozó rendeletet. A felújítást követően a piaci struktúra átalakulása, valamint a keresleti-kínálati viszonyok előzetes felmérési eredményei indokolttá tették a korábbi szabályozás újragondolását. A legnagyobb változást a piac területének szektorokra bontása és az árusító helyek értékesítési módszerének (liciteljárás) kidolgozása jelenti.

„A puding próbája az evés” – fogalmazott dr. Barbarics Ildikó, a Komló Összeköt Egyesület frakcióvezetője a rendelet megszavazása előtt.  Reményét fejezte ki, hogy Komló lakosságának megelégedésére szolgál a szabályozás. Azonban felhívta a testület figyelmét arra, hogy nyitottnak kell maradni az észrevételekre, javaslatokra.

Polics József a rendelet megszavazása előtt hangsúlyozta, hogy a rendelet nincs bebetonozva. A megújult piac már működés közben bebizonyította, hogy nagy az igény rá, remélhetőleg ez megnyilvánul akkor is, amikor liciteljárás során értékesítjük az elárusító helyeket – mondta.

Egyhangú – „12 igenes” – döntéssel módosította az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést a képviselő-testület. Ennek értelmében a Volánbusz Zrt. 2021. december 31-ig biztosítja a szolgáltatást a városban. Elhangzott ugyanakkor a polgármester részéről, hogy a város folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy még racionálisabb rendszer alakulhasson ki a komlói tömegközlekedésben.

A testület egyelőre csak a szakmai részét fogadta el az idei Komlói Bányásznapok beszámolójának. A Humán bizottság javaslata szerint a tartalmi és pénzügyi beszámolót külön kellene választani, ezért a januári ülésen a pénzügyi beszámoló ismét a testület elé kerül, de üzleti titkokra hivatkozva már zárt ülésen. 

Személyi kérdésekben is határozatot hozott a grémium. A legnagyobb vita az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit és a felügyelőbizottsági tagokat érintő napirendi pontokban alakult ki. Különösen a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit VG. Zrt vezetői posztjával kapcsolatban.

Hozzászólásában Bareithné Benke Nikolett, a Fidesz –KDNP frakcióvezetője arra emlékeztetett, hogy a 9 évvel ezelőtt nem történtek vezetőüldözések, a felügyelőbizottságokba pedig a szakmák képviselői is bekerültek. Dr. Barbarics Ildikó válaszában megkérdőjelezte a 2010-ben „visszafogott”-ként jellemzett eljárást a korábbi vezetőekkel szemben. Indítványozta – Folkner Károly igazgató megbízási idejének december 31-i lejártával – a Komlói Városgazdálkodási Zrt vezetői posztjára pályázat kiírását.

A többségben lévő Komló Összeköt frakció elvetette Polics József polgármester azon javaslatát, hogy Folkner Károly a pályázat végeredményének kihirdetéséig lássa el feladatát.

A képviselő-testület döntött többek között a nem költségvetési szervek támogatásáról szóló pályázat kiírásáról, a Városi Sportközpont fejlesztéséhez szükséges önerő biztosításáról, az étkezési normákról, az egészségügyi alapellátás körzeteiről és az ügyeletekről szóló rendelet módosításáról.

Az ülés első részében letette az esküt Reszelőné Cser Sarolta, aki a Humán bizottságban kültagként fog tevékenykedni a mostani önkormányzati ciklusban. Az ülésen részt vett dr. Szakács László, az MSZP országgyűlési képviselője és Ferenczy Tamás, a Komló Összeköt elnöke.