Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat) és az érintett települési önkormányzatok részére továbbította.

A tervjavaslatok nyilvánosságra hozatala és az észrevételek megtételének lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatás az önkormányzatok feladata. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

Az intézkedési tervjavaslatra vonatkozó észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számítva 30 napot kell biztosítani. Az intézkedési tervjavaslatot az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

  • Általános leírás – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus,
  • Műszaki dokumentáció – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus,
  • Baranya – Komló – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – intézkedési terv – Közúti

Fenti dokumentumok megtekintésére PDF formátumban a www.komlo.hu holnapon, valamint ügyfélfogadási időben személyesen a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 112. számú irodájában van lehetőség. Az észrevételeket a hatosag.ph@komlo.hu e-mail címre, vagy postai úton küldhetik meg a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnak címezve.

A hirdetmény közzétételének napja: 2019. december 13.

Az észrevételek megtételére nyitva álló határidő utolsó napja: 2020. január 13.

Komló, 2019. december 13.

            dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző felhatalmazása alapján kiadmányozza:

                                                                                                          dr. Vikor László s.k.

                                                                                              Hatósági és Adóiroda vezetője

A dokumentumokat a LENTI LINKEKRE KATTINTVA online is megtekinthetik: