Letette hivatali esküjét a komlói képviselő-testület. Az alakuló ülésen döntöttek a bizottságok összetételéről és a tiszteletdíjakról is.

Nagy érdeklődés kísérte az újonnan felálló képvelő-testület első ülését. A meghívott vendégek között jelen volt dr. Hoppál Péter (Fidesz-KDNP), térségünk országgyűlési képviselője, Hohn Krisztina (Új Kezdet) országgyűlési képviselő és Ferenczy Tamás, a Komló Összeköt Egyesület elnöke.

Az alakuló ülésen Lóránt Ákos, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az őszi választások eredményét – beleértve a fellebbezéseket is – majd feleskette a képviselőket és a polgármestert.

A következő ötéves ciklusban a Komló Összeköt Egyesület 7, a FIDESZ-KDNP 5 (1 körzet, 3 listás és 1 polgármester) képviselője alkotja a komlói képviselő-testületet.

A Fidesz-KDNP frakcióban Bareithné Benke Nikolett, Pálfi László, Orsós Ferenc és Vízhányó András foglal helyet. Őket egészíti ki, Polics József polgármester.

A Komló Összeköt képviselői: Dr. Barbarics Ildikó, Dr. Pál Gabriella, Kispál László, Jégl Zoltán, Hidegkuti Szabolcs, Gerencsér Ágnes, Jurinovits Miklós.

Elfogadta a képviselő-testület a dr. Barbarics Ildikó által benyújtott módosító javaslatot a szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban, amely döntően a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe irányított korábbi polgármesteri hatáskört.

A várhatóan nagy vitát kiváltó alpolgármester választást ezúttal elhalasztotta a testület, így az alakuló ülés fő feladata a bizottságok összetételének ismertetése és megszavazása, illetve a tiszteletdíjak meghatározása volt.

Három bizottság összetételéről döntött a testület. A Humán Bizottság elnöke Jégl Zoltán lett, tagjai Gerencsér Ágnes, Hidegkuti Szabolcs, Pálfi László, a kültagok pedig Reszelőné Cser Anna Sarolta, Kovács Istvánné és Hegedüs Norbert lesznek. A Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság elnökének Kispál Lászlót választották, tagjai Jurinovits Miklós, Hidegkuti Szabolcs, kültagjai pedig Óbert László és Neff Imre. Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság elnöke dr. Barbarics Ildikó, tagja dr. Pál Gabriella és kültagja Ferenczy Tamás lett.

A részönkormányzatokról vezetőségéről is döntött a testület: Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat elnöke Pálfi László, képviselő tagja Kispál László. Kisbattyán településrészi önkormányzat elnöke Jurinovits Miklós, képviselő tagja dr. Pál Gabriella, Mecsekjánosi településrészi önkormányzat elnöke Jurinovits Miklós, képviselő tagja Jégl Zoltán, Mecsekfalu településrészi önkormányzat elnöke Jégl Zoltán, képviselő tagja Jurinovits Miklós, Sikonda településrészi önkormányzat elnöke Gerencsér Ágnes, képviselő tagja Hidegkuti Szabolcs, Körtvélyes településrészi önkormányzat elnöke Gerencsér Ágnes, képviselő tagja Bareithné Benke Nikolett .

Tiszteletdíjakat is megszavazta a testület. A polgármester illetményét jogszabály határozza meg. A havi bruttó 698 ezer forint fizetéshez bruttó 104.403 forint költségtérítés jár.

A képviselői alapdíj bruttó 25.000 forint, ha azonban egy állandó bizottság tagja, akkor ez az összeg bruttó 75.000 forintra emelkedik. A képviselő, ha egy bizottság elnöke vagy két állandó bizottság tagja, akkor bruttó 105.000 forintra egészül ki. Ha a képviselő két településrészi önkormányzat elnöke, az alapdíj összegével együtt a juttatása bruttó 140.000 forintra emelkedik. Továbbá a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság tagját bruttó 200.000 forint illeti meg. Ugyanennek a bizottságnak az elnöke 300.000 forint díjazásban részesül. A bizottságnak a nem képviselő tagja bruttó 100.000 forint tiszteletdíjat kap.

Alakuló ülés élőben

Első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal élőben követhetik velünk olvasóink és nézőink a képviselő-testületi üléseket. A közvetítésben két kamera képet mutatunk, a hang forrását pedig az asztalnál elhelyezett mikrofonok szolgáltatják, atmoszféra hangot a teremben nem rögzítünk.

Közzétette: Komlói Újság – 2019. december 4., szerda

Lapunk élőben közvetítette a képviselőtestületi ülést, amelyet visszanézhetnek a Komlói Újság Facebook-oldalán. A hangot a képviselők előtt található, bekapcsolt mikrofonokból rögzítettük, így az eskü szövege nem hallható a felvételen. A következő testületi ülésre december 12-én kerül sor.