Fotó: dr. Mühl Attila fogorvos és Polics József polgármester

A szociális szférában dolgozókat köszöntötték Komlón. Az ünnepi rendezvényen a szakmában dolgozók elismerésére is sor került.

A Komlói Színházban megrendezett ünnepségen Polics József polgármester köszöntötte a városunk szociális szférájában dolgozókat.

„A szociális és egészségügyi területen dolgozók nagyon fontos munkát végeznek, hiszen tevékenységük jelentős részben szükséget szenvedők támogatásával, családok segítésével, idős emberek ellátásával, a gyerekekkel összefüggő feladatok végrehajtásával, és a megromlott egészségi állapot miatt kiszolgáltatott helyzetbe került embertársaink megsegítésével jár. Vitathatatlan, hogy akik beteg, elesett emberek megsegítésére teszik fel az életüket, azoknak mentálisan, fizikailag és szakmailag is nagyon felkészültnek kell lenniük. Nap, mint nap fel kell venniük a versenyt az elmagányosodással és az elidegenedéssel, és olyan kapcsolatokat kell kialakítaniuk, ami a megértésen, a türelmen, az odaadáson és a szereteten alapszik – hangzott el a városvezetőtől.

Az ünnepi beszéd után Komló Város Önkormányzatának kitüntetéseit, elismerő okleveleit adták át:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2018. (XI.29.) sz. határozata KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DR. MÜHL ATTILÁNAK, a fogorvosi szakterületen végzett több éves lelkiismeretes, a tudomány ezen irányú fejlődésének kihívásaival lépést tartó, magas színvonalú szakmai munkájáért.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 99/2019. (VI.20.) sz. határozata „KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT” SZANYI ANGÉLÁNAK, a Mecsekjánosi-pusztai Időskorúak Otthona vezetőjének, az időskorúak gondozásában, ápolásában, a megfelelő infrastruktúra megteremtésében való kiemelkedő szakmai tevékenységéért.

„KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE” HIMER ZOLTÁNNAK, a Mecsekfalui Részönkormányzatban végzett áldozatos munkájának elismeréseként, a közmunkások irányításának elkötelezett feladatvállalásáért. A településrész szépítésének, építésének, a programok kivitelezésében, az ott lakók terveinek megvalósításában vállalt érdemeiért.

A szociális munka napján elismerő okleveleket is átadott a városvezetés:

Füri Zsófia részére, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ sebészeti osztályán dolgozó szakápolójának. Megbízható, pontos munkavégzés, precizitás és kedvesség párosul mindennapi tevékenységéhez. Kreatív ötletével lényeglátásával megkönnyíti a mindennapi rutin munkát és a váratlan helyzeteket is jól kezeli.

Boldog Bernadett Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ sebészeti osztályán dolgozó szakápolónak. Sugárzóan pozitív életszemléletű, aki nem fél a kihívásoktól. Pontos, gyors munkavégzés, határozott kiállás jellemzi. A páciensekkel határozottan, de udvariasan kommunikál. Megbízható jó munkatárs, akire mindig számítani lehet. Vidám személyisége igazi színfoltja az osztálynak.

Fülöp Tiborné részére, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központból az Arany Alkony Idősek Klubja dolgozójának az intézménynél töltött sok éves munkája elismeréséül.

Kovácsné Fekete Erika részére,  a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központból az Arany Alkony Idősek Klubja a házi segítségnyújtás komlói munkacsoportjának tagjának az intézménynél töltött sok éves munkája elismeréséül.

Sándor Tünde részére, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás szászvári munkacsoportja tagjának egész éves munkája elismeréséül.

Bihácsi Gabriellát a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás komlói munkacsoportja tagjának, egész éves munkája elismeréséül.

Mátyás Csilla részére, a Kistérségi Családok Átmeneti Otthona alapítása óta hűséges munkatársa az intézménynek, az elismerést pontos, precíz, az intézmény szakmai rendjét megtartó áldozatos munkájáért kapja.

Schmidt Irén részére, a Kistérségi Családok Átmeneti Otthona dolgozójának, az intézmény lakóinak, gyermekeinek életvitelét segítő, meleg, szeretetteljes légkör kialakításáért, felelősségteljes szakmai munkájáért.

Eperjesi Gabriella részére, a Komló Város Önkormányzat Védőnői Szolgálata dolgozójának, a hátrányos helyzetű gondozottak körében, és a Praxis Közösségben végzett áldozatos munkájáért.

Kuizs Zoltánné Szoceg Nonprofit Kft. dolgozójának, aki kitartó, nagy teherbírású, rugalmas, feladatait és az idősek ellátását maximálisan átlátja. Áldozat-, segítőkész és megbízható. Elhivatottan figyelmes időseinkhez, akik betegségükből és családjuk hiányából eredően ezt fokozottan igénylik. Munkája során nagy hangsúlyt fektet a szeretetre és az elfogadásra.

Mikó Istvánné a Szoceg Nonprofit Kft. dolgozójának, aki az otthonban a munkáját maximális lelkiismerettel, fáradhatatlan precizitással végzi. Az idősekhez való hozzáállását a szeretetteljes elfogadás és az empátia jellemzi. Személyisége kedves, odaadó. Kollégáival is segítőkész. Az új kollégák betanításában is aktívan részt vesz.  Hivatásában nagyon elkötelezett. Lakóink és kollégáink egyaránt tisztelik munkáját.

Jartóné Vukk Katalinnak, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde kisgyermek nevelőjének, a bölcsődei ellátáson belüli nevelési-gazdasági-élelmezési területen nyújtott több évtizedes lelkiismeretes, magas szintű szakmai munkájának elismeréséül.

Ágotainé Leipold Krisztinának, a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozójának, a pályázati elszámolások terén végzett önkéntes munkájáért.

Csiderné Barta Krisztina részére, a Szent Borbála Otthon Székhely Intézményének gondozójának, az idős ellátásban nyújtott lelkiismeretes, pontos munkájáért.

Szabó Árpádné részére, a Szent Borbála Otthon Székhely Intézményének gondozójának, az idősek ellátásában hosszú ideje végzett segítőkész szakmai munkájáért.

Vassné Géczi Ibolya részére, a Szent Borbála Otthon Székhely Intézményének gondozójának, az idősek ellátásában nyújtott példaértékű szakmai munkájáért.

Kovácsné Csonka Mariann részére, A Szent Borbála Otthon 1. sz. telephelyének ápolójának, az idősek ellátásában nyújtott magas szintű szakmai munkájáért.

Csanády Istvánné részére, A Szent Borbála Otthon 1. sz. telephelyének szociális gondozójának, az idősek ellátásában nyújtott alázattal, empátiával végzett szakmai munkájáért.

Maróti Réka részére, A Szent Borbála Otthon 2. sz. telephelyének szociális gondozójának, az idős ellátásban nyújtott lelkiismeretes munkájáért.

Benák Anett részére, A Szent Borbála Otthon 2. sz. telephelyének szociális gondozójának, az idős ellátásban hosszú ideje végzett türelmes, empátiás munkájáért.

Az elismerések átadását követően a Napfonat Együttes műsora szórakoztatta a megjelenteket a Komlói Színházban.