A szilvási iskola udvarára elképzelt kézilabda-munkacsarnok beruházása hamarosan elkezdődik. Az épület méretei megengedtek a két épület – munkacsarnok és az iskola – közé egy kis rekortán kosárlabdapályát is.

Az iskolai tornateremhiányt enyhitő és a komlói NBI-es kézilabdacsapat edzésének otthont adó munkacsarnok épül a közeljövőben a Szilvási Általános Iskola hátsó udvarán.

Az országban kilenc, a komlóihoz hasonló munkacsarnok épül az országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program jóvoltából.

Az épület méretei adottak, így az udvaron kialakításra került a közelmúltban egy mini rekortánpálya, amely figyelembe veszi a hamarosan megépülő csarnok helyigényét.

A projekt közvetlen célja volt az iskola keleti oldalán egy 15 m x 14 m alapterületű gumiburkolatú street ball pálya kialakítása, palánk létesítésével, és a közeli ablakokra is rácsok kerültek. Pihenés céljára fix padok készültek. A csapadékvíz elvezetését a lejtési viszonyok megfelelő kialakításával biztosítottuk, egy-egy szakaszon szükség szerint felszíni folyóka épült. A burkolat alá kerülő szennyvíz- és csapadékcsatorna szakaszok átépítése is szükségessé vált (bővített méretben, módosított nyomvonalon, tisztítási lehetőség létesítésével). A kapcsolódó zöldterületeket rendeztük, néhány új növényt telepítettünk.

A fentieken kívül az épület földszintjén az alulméretezett és egyre több áramkimaradást okozó elektromos hálózatot felújítottuk a villanyóra szekrénytől az elosztó pontokig terjedő szakaszokon, illetve a kijelölt helyiségekben (védőcsövek, vezetékek, szerelvények, kismegszakítók). A munka végeztével érintésvédelmi felülvizsgálat készült.

A sportpálya fejlesztés egyébként nemcsak a balesetveszély megszüntetését szolgálta, hanem hozzájárul a mindennapos testnevelés megvalósításához.

A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát.

Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.