2011. február 24-én a komlói képviselő testület 10 igen szavazattal 3 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a város 2011. évi költségvetését. A költségvetés elfogadását az ellenzék és a Fidesz közötti éles vita jellemezte.

Mint ismeretes, 12 évnyi szocialista kormányzás után a várost 1.780 MFt-os hiánnyal vette át az új vezetés. Ennek következtében nagyon szigorú 2011-es pénzügyi koncepció született, amely érintett több ágazatot is. Röviden összefoglalva: a takarékoskodás és a megszorítások érintették a kórházat (Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft.), a Szent Borbála Nonprofit Kft-t, a Komlói Szociális Nonprofit Kft-t (idősotthonok), a Sportcentrumot, a József Attila Városi Könyvtárat és Muzeális Gyűjteményt, a  Színház- és Hangversenytermet, a Komló Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményeket, a Komló város területén a város fenntartásában működő alapfokú közoktatási intézményeket, valamint a városi uszodát.

A teljesség igénye nélkül: csökkenteni kellett a pedagógusok és a szociális valamint az egészségügyi szektorban dolgozók juttatásait. A jelenleg külön működő ellátásokat, a Szent Borbála Nonprofit Kft-t, a Komlói Szociális Nonprofit Kft-t méretgazdaságossági okokból össze kell vonni. Felmerült bentlakásos szociális ellátások más szervezeti keretek közötti fenntartása is, beleértve az esetleges fenntartó váltást is annak érdekében, hogy a finanszírozási igény a jövőben ne terhelje a költségvetést.

A Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. (kórház) 50 MFt összegű folyószámla-hitel felvételét szintén elfogadták. A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2011. július 1-jétől a jelenlegihez képest 20 órás csökkentett nyitva tartással, heti 20 órában működhet annak érdekében, hogy minimum 30 %-os bérmegtakarítást érjenek el. A Színház- és Hangversenyterem működési rendjébe 2 hónap szünetet kell beiktatni azzal, hogy ebből kötelezően figyelembe veendő időszak december 22-től január 15-ig terjed. Az intézményegységnél túlóra nem számolható el, az tagintézmény-vezető köteles minimum heti 3 szünnap beiktatásáról gondoskodni annak érdekében, hogy a fűtési szezonban az e napokon alkalmazandó temperálással jelentős, minimum 10 %-os fűtésköltség megtakarítást érjenek el.      

A költségek megtakarítása érdekében a Sportközponton belül az uszoda működtetését korlátozzák. A képviselő-testület szeptembertől november, illetve márciustól május hónapokig tartja indokoltnak a nyitvatartást, továbbra is biztosítva ezzel a tanrendbe épített úszásoktatás feltételeit.

A költségvetés teljes terjedelmét megtekinthetik a www.komlo.hu weboldalon.

A Kereszténydemokrata Néppárt Komlói Szervezete szomorúan nyugtázta a várost érintő szigorú intézkedéseket. De a város költségvetését terhelő korábbi években felhalmozott jelentős adósságállomány, a növekvő kamatteher, valamint a gazdasági világválság következtében behatárolt bevételi lehetőségek csökkenése miatt a regnáló városvezetésnek jelentősen leszűkült a pénzügyi mozgástere. A felelőtlen szocialista vezetés városra rakott terheit csak hosszabb idő alatt lehet csökkenteni.

A KDNP helyi szervezete reményét fejezi ki abban, hogy ha sikerül a város pénzügyi helyzetét javítani, a most leszűkített szolgáltatások újra visszaállíthatók lesznek hosszútávon. Hiszen ennek közegészségügyi, kulturális és szociális következményei is vannak. A szervezet elkötelezett abban a munkában, amely segítheti a város kilábalását a rossz anyagi helyzetéből. Lehetőségeinkhez mérten szeretnénk hozzájárulni a város újjáépítéséhez.

                                               Hudanik György, a Kereszténydemokrata Néppárt Komlói Szervezetének titkára