A Komlói Bányásznap alkalmából tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át Komló város kitüntetéseit. A városi ünnepségen Polics József polgármester értékelte a hátrahagyott időszakot. Az ünnepi beszéd az alábbiakban olvasható:

Ünnepek nélkül szürkévé válik világunk, hisz ezek a kiemelt alkalmak megállásra kényszerítenek bennünket a mai zaklatott világunkban. A hétköznapok rohanásai közepette pedig jó egy kicsit megpihenni, erőt gyűjteni az előttünk álló, kihívásokkal teli időszakra.

Az ünnepek alkalmat adnak a visszaemlékezésre, jómagam 1981 óta élek Komlón és 1989-ben kerültem az akkori Városi Tanácshoz, ezekben az időkben nem  gondoltam még arra,  egyszer olyan megtiszteltetés ér, hogy az itt töltött hosszú évek alatt megszeretett és igazi otthonomnak tekintett városunknak polgármestere lehetek. Egy várost vezetni hatalmas megtiszteltetés, de mindenen túlszárnyaló, igen fontos felelősség is, kifogyhatatlan munka és véget nem érő feladatok sora, szolgálat a közösségért, melyet csak kellő alázattal lehet végezni.  

Többször elgondolkodtam már azon, mi is köt össze Komlóval? Az otthonom, a munkám, a családom, s megannyi élmény, siker, megpróbáltatás, s mindenképpen az évtizedek óta megélt hétköznapok és ünnepek. 1981-ben még nem tudtam elképzelni, hogy egyszer nem lesz bánya Komlón, s mindaz, ami a város gazdagságát, létét, biztonságát jelentette egy pillanat alatt a múlté lesz. Mégis megtörtént, a bánya bezárt, s mi itt maradtunk. Akkor többen úgy gondolták, hogy lakhatatlanná, élhetetlenné válik a település. Tévedtek! Az, hogy Komló nem a reménytelenség, hanem a remény, a fennmaradás és a fejlődés városa lett, nekünk, komlóiaknak köszönhető, akik hittünk abban, városunknak van jövője, ragaszkodtunk városunkhoz és hittel, településünk iránti szeretettel újra élhetővé tettük azt.

Nekem Komló nemcsak egy település házakkal, utakkal, üzletekkel, intézményekkel hanem – ahogy azt a bányászszurkolók is büszkén hangoztatják – az ÉLET-em. Igen, csupa nagybetűvel, hisz mindig is úgy véltem és vallom ma is, sokan vagyunk, akiknek e csodás természeti környezetben fekvő város nemcsak a gazdasági és szellemi létet jelenti, hanem sokkal többet ennél. Mindent. A nagybetűs ÉLET-et.

Jól tudom, egy település nem a nevétől, s nem önmagától város. A benne élő emberek, családok, helyi közösségek, az iskolában tanulók, a munkahelyeken dolgozók megélt hétköznapjai, a közösen megélt ünnepek teszik azzá.

Bár a tárnák bezártak, a bányászat, a bányászörökség nem múlt el nyomtalanul életünkből, velünk élnek emlékeinkben, emlékhelyeinkben, utca nevekben,  s ami a legfontosabb ott van a  lelkünkben. A bányászoktól örökölt összetartás, tenni akarás, másikért érzett felelősség, Komló szeretete itt él a szívünkben, ebben rejlik a mi titkunk,  ennek köszönhetően tudunk új hagyományokat teremteni,  kitartani, rátalálni új utakra, új értelmet adni életünknek, ezért nem adtuk és nem adjuk fel sohasem, igyekeztünk és igyekszünk ma is  élhetőbbé – még jobbá varázsolni otthonunkat.

Tisztelt Ünneplők!

„Sötétben minden város fekete”- állapította meg Rejtő Jenő. A városi létnek valóban vannak általános jellemzői mint például az infrastruktúra, a lakosságszám. Van akinek egy város a szülőföldet, otthont, munkahelyet, másoknak találkozási pontot, kirándulóhelyet illetve  kereskedelmi, kulturális, egészségügyi vagy épp oktatási központot jelent, nekünk mindezt egyben.  

Joggal tehetjük fel a kérdést, miben rejlik Komló egyedisége, szerethetősége? Miért épp itt találtam otthonra, miért tölt el jó érzéssel, ha egy-egy hosszabb út után közeledek haza?

Komló: egy város, ahol már az utca  nevéről meg lehet mondani, melyik városrészben is van, hét domb – aminek köszönhetően a városközpontba mi nem fel-, hanem lemegyünk,   a buszpályaudvaron a távolsági buszoknál a tülekedés helyett a sorba rendeződés, a befogadás és elfogadás, kitartás, találékonyság, a kivételes sokszínűség, természeti szépség, rendezett zöldterületek, gazdag kulturális élet, az egymásért érzett felelősség, messze ismert vendégszeretet, küzdeni tudó csapatok és lelkes, a csapatért mindenre képes kék-fehér szurkolótábor, a színvonalas, komlói szereplőkkel zajló ünnepeink, sikeres fesztiváljaink,  tehetséges diákjaink, művészeti műhelyeink, munkahelyek lelkes közösségei  ez mind, mind a mi városunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Vallom, fontos, hogy Komló építése közös munka legyen, mindenki  tudása, tehetsége, lehetősége szerint részt vegyen benne. Az egy célért való dolgozás jeles példája,  amikor az útfelújításokhoz, közösségi terek rendezéséhez az ott élők saját területeik rendbetételével  csatlakoztak, még szebbé, élhetőbbé alakítva környezetünket, így együtt értük el, hogy virágos, rendezett városunk elnyeri az idelátogatók tetszését.

Ahhoz, hogy a fejlődés pályáján maradhasson városunk szükségünk van a fiatalokra. Azoknak a fiataloknak a tehetségére, akik itt  tanulnak és dolgoznak, mert ők fogják ezt a várost továbbvinni az elkövetkezendő években, évtizedekben. Fiataljaink kreativitása,  művészi tehetsége, az országos és nemzetközi tanulmányi és sport versenyeken, művészeti találkozókon elért kiváló eredményei hűen tükrözik, színvonalas oktatási rendszer működik városunkban, az alapfokú, a középiskolai és a művészeti képzés területén is. Elmondhatom, kapcsolódva hagyományainkhoz, ma már ismét van fúvós zenekarunk.  Büszke vagyok arra, hogy iskoláink egyre kihasználtabbak, egyre többen döntenek középiskoláink mellett, fiataljaink aktívan vesznek részt a helyi rendezvényeink színesítésében.  Mi igyekszünk a tárgyi feltételeket biztosítani, a kiemelkedő szakmai munkát pedig pedagógusaink garantálják. 

A következő nemzedéknek éreznie kell a bizalmat, azt, hogy számítunk rájuk. Ezen gondolattól vezérelve új közösségi tereink kialakításánál lehetőséget biztosítottunk arra, hogy próbára tegyék magukat, megoszthassák ötleteiket. Komló ugyanis csak úgy lehet a 21. század nyertese, ha fiataljaink jól érzik itt magukat, ha kiveszik részüket a közösség életéből.

Büszkén mondhatjuk, Komló ma olyan hely, ahol érdemes vállalkozni, családot alapítani és jövőt tervezni. Ha meg tudjuk tartani ilyennek a várost, akkor sikeresek tudunk maradni hosszú távon.

Ne feledjük, az elmúlt évek eredményeit úgy értük el, hogy most már nincs szénbányászat, amire szinte bármekkora fejlődést alapozni lehetett. Az elmúlt évek eredményei a következetes, átgondolt és kitartó munkának, valamint a komlói emberek összefogásának és erőfeszítéseinek köszönhetőek.

Tisztelt Ünneplők!

Kölcsey Ferenc ekként fogalmazott: „…aki semmibe veszi a múltját, vagy semmibe veszni hagyja azt, saját nemzeti létét gyilkolja meg. Ha az emlékezés lánca elszakad, nemzettudatunk torzul és erőtlenek leszünk a megmaradásra.“

A bányászok – városunk hősei – nemcsak önmagukért, családjukért, hanem Komlóért is dolgoztak, nap mint nap kemény csatát vívtak a föld alatt, dacoltak a veszéllyel, felelősséget éreztek egymásért, a nehéz, figyelmet és fegyelmet igénylő munka megtanította őket az összefogásra, a másik megbecsülésére.

Hőseink példája kötelez bennünket, Kölcsey idézett útmutatását is alapul véve mi jól tudjuk: nem mehetünk előre másképpen, mint a múlt értékeire alapozva, megőrizve és továbbadva mindazt, ami jó, mindazt, ami értékes, hozzáadva magunkat, azt ami még hiányzik, ami tehetségünk, szorgalmunk szerint tőlünk telik.

Városunk csak úgy fejlődhet, ha minden napot komolyan veszünk, minden napot kihasználunk és minden nap azzal a céllal kelünk fel és indulunk munkába, hogy tisztában vagyunk azzal, a jövőt nem adják ingyen, nem hullik az ölünkbe, azért mindnyájunknak küzdeni, tenni kell.

Ne feledjük, munkánkkal nemcsak a jövőnket építjük, hanem a múltunkat is tiszteletben tartjuk, őseink hagyományait és értékeit visszük tovább.

Tisztelt Ünneplők!

A feladatunk nem  kevesebb, mint a múlt örökségéből erőt merítve  összefogással, akarattal, becsülettel, alázattal, szerénységgel tovább építeni, erősíteni Komlót.

Kiegyensúlyozott gazdálkodásunknak és a sikeres pályázatainknak köszönhetően sokat haladtunk előre, a mostani időszak Komló újjáépítéséről szól. Soha nem ígértünk csodákat, nem vállaltunk lehetetlent, viszont kitartóan dolgoztunk a kitűzött célokért és el is értük őket,  persze csodát ígérni a jövőben sem fogunk, mert nem lenne értelme. Én a kitartó munkában hiszek, úgy vélem, ez az egyetlen dolog, ami tartós eredményekkel szolgál.  Városvezetőként büszkén számolok be a mindannyiunk életminőségét javító beruházásokról, Komló az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül, évtizedeken keresztül gondatlanul elhanyagolt városrészekhez és épületekhez tudtunk hozzányúlni és megújítani őket, sok helyen régóta vágyott álmok váltak valóra:

 • szisztematikusan nekiláttunk az útfelújítási program megvalósításának, mely soha nem látott léptékkel haladt az elmúlt időszakban
 • európai színvonalú játszóterek, sportolási lehetőséget biztosító parkok várják a kikapcsolódni vágyókat  
 • korszerűsítettük a közvilágítást
 • az igényekhez igazodóan kutyafuttatókat alakítottunk ki
 • új parkolóhelyeket hoztunk létre, folytattuk a lépcsők, járdák felújítását
 • megkezdtük közösségi tereink modernizálását
 • felújítottuk a Kálváriát, keresztet állítottunk a temetőben
 • korszerűsítettük intézményeinket
 • a Szent Borbála Otthon megújult külsejével a város új éke lett  
 • javítottuk az amatőr és profi sportolás tárgyi feltételeit
 • kiépült többek között Somágon a szennyvízcsatorna hálózat
 • új, vállalkozások fogadására alkalmas területet alakítottunk ki a Határ utcában
 • a környezettudatos gondolkodás otthonra lelt városunkban, a parlagon fekvő, haszontalan területeket a 21. századi követelményeknek megfelelő napelemparkok foglalták el    
 • őrizve hagyományainkat bányász emlékhelyeket alakítottunk ki, létrehoztuk a Díszpolgárok sétányát
 • a mai kor követelményeihez igazodóan új arculatot kapott a Bányásznapok rendezvénysorozat, idén először új szelfi helyszín várja a kulturális programok látogatóit.

Az egyházi fenntartásba került Kodály iskola – városunk legrégibb intézménye – a hagyományai megőrzése mellet ma már egy modern oktatási komplexumként várja az óvodásokat és diákokat.  

Nagy ütemben folyik a Vásárcsarnok bővítése, modernizálása, környezetének rendbetétele, a Petőfi tér és a Templom tér átalakítása.

Az évek óta üresen álló volt fürdőépületet sikerült megmentenünk az enyészettől, hamarosan elindul a vállalkozások fogadására alkalmas inkubátorházzá alakítása, előttünk áll a buszpályaudvar modernizálása, a Juhász Gyula utcában a vállalkozók háza és sportcentrum megvalósítása. 

Sikerként könyvelhetjük el, hogy a közmunkával indult tésztagyár ma már a piacról él.

Az előretekintés, a gondos tervezés és a sikeres pályázatok megtöbbszörözték lehetőségeinket, melyeket – úgy vélem – eredményesen használtunk ki. Az elmúlt években a Brüsszel-Budapest-Komló és a Budapest-Komló útvonalon több mint 10 milliárd európai uniós és állami fejlesztési forrás érkezett a városba. Persze, a pénz nem magától jött. Nagyon sok komlói munkájának köszönhető, hogy megkaptuk és elindíthattuk azokat a projekteket, amelyek átformálják a várost, küzdelmünkben segítségünkre volt dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselőnk is, akinek hathatós munkáját ezúton is köszönöm. Az együttgondolkodásnak, az összefogásnak köszönhetően Komló nemcsak rátalált, hanem halad a fejlődés útján, nemcsak megőrizte, hanem megerősítette térségi vezető szerepét. 

Ahhoz, hogy Komló még élhetőbb város legyen, nem állhatunk meg egy pillanatra sem, meg kell őriznünk a fejlődés lendületét.  További beruházásokra, megszépülő közterekre, megújuló intézményekre és javuló szolgáltatásokra van szükség.

Megtapasztalhattuk, a sikert nem adják ingyen, ahhoz kitartó munkára, folytonosságra van szükség. Nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy a 2010-ben ingatag alapokon, csőd szélén  álló város, ma már biztos talapzaton áll, megtalálta új arcát.

A fiatalok itt tartása és ide csábítását célozva elindítottuk a szakmai ösztöndíjak rendszerét, letelepedési támogatást nyújtunk lakhatásuk megoldására.

Értékteremtő közmunka folyik városunkban, a munkahely teremtési és munkahely megőrzési támogatásokkal pedig a foglalkoztatáson igyekszünk javítani.     

Komló egy olyan település lett, ahová szívesen tér vissza az egyszer idelátogató, nemcsak a lenyűgöző természeti környezet, hanem az egyre népszerűbb, a helyiek kezdeményező és alkotókészségét dicsérő fesztiválok is jelentős szerepet játszanak ebben. Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült új hagyományokat is teremteni, a gasztronómia terén a Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál csalogat egyre több érdeklődőt Komlóra, az 5. alkalommal megrendezett KASZT az amatőr színjátszás, míg a 3. alkalommal megrendezésre kerülő Hét Domb Filmfesztivál a filmezés szerelmeseinek nyújt lehetőséget a bemutatkozásra. A rendezvények színvonalát jól tükrözi az évről évre növekvő jelentkezők száma. Természetesen a sportvilág rajongói sem maradnak programok nélkül, a Baranya Kupa a rallyvilág térképére, míg az NB I-es kézicsapatunk a csapatsportok térképére írta fel városunkat.                

Mi tettük és tesszük a dolgunkat. Van még feladatunk bőven.  Őrizzük a kapott örökséget, de  a hely szellemének megfelelő stratégiai fejlesztések kidolgozásán és megvalósításán fáradozunk, tudatosan tervezzük meg jövőnket. Azon vagyunk, hogy egyre többen vegyék ki részüket a közösség életéből, hisz magunkat, álmainkat csak mi valósíthatjuk meg. Életünk, környezetünk minősége pont olyan, amilyenek mi vagyunk. Önmagunkért és egymásért felelősséggel tartozunk! Helyettünk soha, senki nem fog semmit megcsinálni.

Nem szabad elfelejtenünk,  egy település az ott élők ereje és tenni akarása által fejlődik! Csak azok a térségek képesek sikeresek lenni, ahol az identitástudat, a térségért való tenni akarás meghatározza a generációk gondolkodását, az idősekét és a fiatalokét egyaránt. Mi 2010-ben elindultunk egy úton, kikormányoztuk a várost a gödörből, s ma már Komló egyre élhetőbb település, töretlenül fejlődik.

A városunk szeretete, érte érzett felelősség az, ami valódi kapocsként összeköt bennünket, ez kovácsolta közösségé annak idején az ország legkülönbözőbb részéről idesereglett bányászokat is.  

Az elért eredményeink mutatják jó az általunk kijelölt irány, hisz Komló most már pozitív példaként áll az egykorvolt bányavárosok között, számunkra nincs más lehetőség, tovább kell menni a megkezdett úton, folytatni beruházásainkat, megvalósítani terveinket! Erre pedig csak a jelenlegi összetételben működő képviselő-testület és városvezetés mellett van esély.

A munka mellett most szakítsunk időt a kikapcsolódásra! Jó időtöltést kívánok az elkövetkező napokban, kívánom, hogy a gazdag program kínálatban mindenki találja meg a számítását!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Isten éltessen Komló!