A Komlói Bányásznap alkalmából tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át Komló város kitüntetéseit.

A Komlói Színházban lezajlott rendezvényen külföldi és hazai testvértelepüléseink képviselői előtt értékelte a hátrahagyott időszakot Polics József polgármester.

Visszaemlékezésében egészen 2000-ig nyúlt vissza: „Nem tudtam elképzelni, hogy egyszer nem lesz bánya Komlón, s mindaz, ami a város gazdagságát, létét, biztonságát jelentette egy pillanat alatt a múlté lesz. Mégis megtörtént, a bánya bezárt, s mi itt maradtunk. Akkor többen úgy gondolták, hogy lakhatatlanná, élhetetlenné válik a település. Tévedtek! Az, hogy Komló nem a reménytelenség, hanem a remény, a fennmaradás és a fejlődés városa lett, nekünk, komlóiaknak köszönhető, akik hittünk abban, városunknak van jövője, ragaszkodtunk városunkhoz és hittel, településünk iránti szeretettel újra élhetővé tettük azt.”

Polics József az utóbbi évek nagy beruházásairól beszélt, kifejtve, hogy Komló az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül: útfelújítási program zajlott, játszóterek, sportpályák létesültek, korszerűsödött a város világítása, lépcsők, parkolók újultak meg, közösségi terek modernizálódtak. Korszerűsödtek intézményeink, teljesen megújult a Szent Borbála Otthon, javultak az amatőr és profi sportolás tárgyi feltételei, kiépült többek között Somágon a szennyvízcsatorna hálózat, új, vállalkozások fogadására alkalmas területet alakított ki az önkormányzat a Határ utcában, a parlagon fekvő, haszontalan területeket a 21. századi követelményeknek megfelelő napelemparkok foglalták el. Őrizve a hagyományainkat bányász emlékhelyeket alakítottak ki, létrehoztuk a Díszpolgárok sétányát.

A városban nagyszabású beruházások zajlanak: nagy ütemben folyik a Vásárcsarnok bővítése, modernizálása, környezetének rendbetétele, a Petőfi tér és a Templom tér átalakítása. Az évek óta üresen álló volt fürdőépületet sikerült megmentenünk az enyészettől, hamarosan elindul a vállalkozások fogadására alkalmas inkubátorházzá alakítása, előttünk áll a buszpályaudvar modernizálása, a Juhász Gyula utcában a vállalkozók háza és sportcentrum megvalósítása. Sikerként könyvelhetjük el, hogy a közmunkával indult tésztagyár ma már a piacról él – foglalta össze a napjaink fejlesztéseit Polics József

Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt években a Brüsszel-Budapest-Komló és a Budapest-Komló útvonalon több mint 10 milliárd európai uniós és állami fejlesztési forrás érkezett a városba. Nagyon sok komlói munkájának köszönhető, hogy elindíthattuk azokat a projekteket, amelyek átformálják a várost, ehhez hathatós segítséget nyújtott dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselőnk.

Ahhoz, hogy Komló még élhetőbb város legyen, nem állhatunk meg egy pillanatra sem, meg kell őriznünk a fejlődés lendületét.  Az elért eredményeink mutatják jó az általunk kijelölt irány, hisz Komló most már pozitív példaként áll az egykorvolt bányavárosok között. Tovább kell menni a megkezdett úton, folytatni beruházásainkat, megvalósítani terveinket! – jelölte ki az irányt Polics József.

Az ünnepi gondolatokat követően városi kitüntetések átadására került sor. Az elismeréseket Polics József polgármester és Molnár Zoltánné alpolgármester adta át az érintetteknek:

Az Emberi Erőforrások Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott három szakembernek:

Királyné Sziveri Ilonának, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusának, a sportnevelésben végzett kiemelkedő munkájáért.

Kopasz Károlynénak, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodapedagógusának, a gyermekek nevelésében végzett több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként.

Cseke Gabriellának, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusának, igazgató-helyettesként végzett kimagasló vezetői munkájáért.

Komló Város Önkormányzatának képviselő-testületének határozata alapján „Komló Város Képviselő-Testületének Elismerő Oklevelét” vehette át Berta Istvánné, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tanítója, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület által szervezett Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő Táboroknak sok év óta elkötelezett, sikeres táborvezetői tevékenységéért.

Horváth Hilda, a BAMKH Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának közegészségügyi-járványügyi felügyelője, a KLIK Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Kollégiuma oktatójának, aki szaktudásával, példaértékű tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy Komló város intézményi tálalókonyhái a NÉBIH ellenőrzések során, országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.

Tóth Miklós, a Komlói Polgárőr Egyesület tagja, polgárőrként Komló város közbiztonságának javításáért végzett több éves példamutató munkájáért.

Himmer Zoltán, a Mecsekfalui Részönkormányzatban végzett áldozatos munkájának elismeréseként, a közmunkások irányításának elkötelezett feladatvállalásáért. A településrész szépítésének, építésének, a programok kivitelezésében, az ott lakók terveinek megvalósításában vállalt érdemeiért.

Dr. Makra Istvánné Pro Civitate kitüntetése

„PRO CIVITATE” elismerésben részesült Dr. Makra István Edéné, a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola történelem, ének-zene szakos pedagógusa, a Kodály Gyermekkórus karnagya kiemelkedő karnagyi munkásságáért. Pedagógusi pályája alatt, kórusával számos hazai és külföldi elismerést szerzett, több alkalommal nyerte el az „Év Kórusa” címet. 1972 óta a Nemzetközi Kórusfesztiválokon, mind kórusával mind a fesztivál kuratórium tagja-elnökeként, mind házigazdaként nagyon sokat tett azért, hogy ezek a rendezvények emlékezetesek maradjanak a komlóiak és a vendégek számára.

„PRO URBE” díjat érdemelt ki a BRW Metal ZRT, Komló város gazdasági életének területén, a fémiparban, egy új építésű, modern, a precíziós munkavégzés minden feltételével rendelkező, folyamatosan bővülő, innovatív, versenyképes vállalkozás kiemelkedő működéséért. Berendezéseik a világszerte vezető gyártók széleskörűen használható, nagy teljesítményű gépei. Gyártási folyamataikat a hatékonyság és a minőség növelése érdekében tapasztalt és jól képzett szakember gárdával fejlesztik. Az elismerést Bernhardt Kornél vezérigazgató vette át.

KOMLÓ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” elismerést vehetett át Dr. Tánczos Frigyes Attila, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ főigazgatója, Komló város és környéke egészségügyi alapellátásában és a szociális területén végzett magas színvonalú szakmaiságáért, életművéért. A kórház megmaradásáért sikeres lobbitevékenysége, számos nagy beruházás kezdeményezése, fogadása és vezénylése, szakembergárda kialakítása és megtartása érdekében végzett eredményes és elkötelezett munkásságáért. Tevékenységét minden időszakban a precizitás, az újszerű megoldások, mások segítése, a betegek tisztelete és szolgálata jellemezte és jellemzi. 

Az ünnepi képviselő-testületi ülésen közreműködött a Pöndöly Néptáncegyüttes és a Sárarany zenekar.