Még tart a tél beállta óta tartó kényszerű szünet, így továbbra is áll a kistérségi kerékpárút építése. A szárazabb, melegebb időjárás a feltétele annak, hogy folytatódhasson a beruházás. 

Amint arról már több ízben beszámoltunk, a kistérségi társulás még 2009-ben nyert támogatást a DDOP-5.1.1-09-2009-0005 számú projektre, vagyis a Sikonda – Magyarszék – Mecsekpölöske – Komló, Ipari Park nyomvonalú kerékpárút megépítésére. A 200 millió forintos beruházás azonban több okból kifolyólag nem tudott az ütemterv szerint haladni, az elmúlt év vége felé pedig a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt függesztették fel a munkálatokat.

Varga Zsolt a kistérségi társulás munkaszervezet-vezetője lapunknak most azt mondta, hogy a tél beállta óta kizárólag állagmegóvás történt az eddig elkészült szakaszon. A kivitelező továbbra is a jóidő beálltára vár, hogy a 11 és fél kilométer hosszú aszfaltcsík még hátralévő, Mecsekpölöske és Komló közti szakasza is megépülhessen.

Amint az érintett nyomvonalon kiszárad a talaj, folytatódik a beruházás, melynek végső határideje – az elfogadtatott módosítás után – 2011. június 30. Varga Zsolt bízik benne, hogy a kerékpárutat már korábban átadhatják a kerékpározás kedvelőinek.